WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Система електронних переказів НБУ - Курсова робота

Система електронних переказів НБУ - Курсова робота

Висновок

Послуги банківським установам щодо інформації за електронними банківськими документами в разі виникнення спорів надає Національний банк.

Комплексом апаратно-програмних засобів криптографічного захисту інформаційної мережі передбачено формування шифрованого архіву, у якому зберігаються всі зашифровані та надіслані, а також одержані та дешифровані електронні банківські документи. Дешифрування повідомлень архіву можливе лише за наявності ключа, який зберігається в службі захисту інформації Національного банку.

Арбітражна версія апаратно-програмного комплексу криптографічного захисту дає змогу службі захисту за наявності копій шифрованого архіву банківської установи - учасника інформаційної мережі дешифрувати всі повідомлення з цього архіву та з абсолютною достовірністю визначати:

  • ідентифікатор банку - учасника СЕП, який надіслав (зашифрував) електронний банківський документ;

  • ідентифікатор банку - учасника СЕП, якому адресовано електронний банківський документ;

  • дату, годину та хвилину виконання шифрування електронного банківського документа;

  • дату, годину та хвилину виконання, а також абонента, що виконав дешифрування електронного банківського документа;

  • відповідність усіх електронних цифрових підписів, якими був захищений від модифікації електронний банківський документ.

Під час використання апаратних засобів захисту додатково визначаються:

 • номер апаратури захисту, на якій виконувалося шифрування (дешифрування) електронного банківського документа;

 • номер електронної картки, якою користувалися під час шифрування (дешифрування) електронного банківського документа.

АРМ-НБУ та АРМ-СТП ведуть захищені від модифікації протоколи роботи, у яких фіксуються всі критичні моменти їх роботи, а також порядок оброблення файлів та пакетів із зазначенням дати та часу їх оброблення. Служба захисту має змогу робити перевірку протоколів роботи АРМ-НБУ та АРМ-СТП з метою виявлення спроб модифікації протоколів роботи (тобто спроб вилучити або змінити частину інформації з цих протоколів) з наданням Інформації про місце модифікацій протоколів.

Журнали реєстрації надходжень від системи ЕП містять докладну інформацію про проходження електронного банківського документа від однієї банківської установи до іншої через інформаційну мережу.

Служба захисту надає послуги з арбітражної інформації за електронними банківськими документами, якщо банківські установи - учасники СЕП:

 • кожного робочого дня формують і надійно зберігають архіви роботи АРМ-НБУ та АРМ-СТП, до яких мають входити арбітражні журнали (програмного та апаратного шифрування) та захищені від модифікації протоколи роботи АРМ-НБУ та АРМ-СТП;

 • надають копії архівів АРМ-НБУ та АРМ-СТП за відповідний день.

Якщо між банківськими установами - учасниками СЕП виникли спори з питань, пов'язаних з електронними банківськими документами, то служба захисту надає послуги в разі:

 • невиконання автентифікації або дешифрування електронного банківського документа;

 • відмови від факту одержання електронного банківського документа, який насправді був отриманий;

 • відмови від факту формування та надсилання електронного банківського документа;

 • ствердження, що одержувачу в певний час надійшов електронний банківський документ, а фактично він не надсилався або був підроблений на місці;

 • ствердження, що електронний банківський документ був сформований та надісланий, а фактично він не формувався або було надіслане інше повідомлення;

 • виникнення спору щодо змісту одного й того самого електронного банківського документа, сформованого та надісланого відправником і одержаного та правильно автентифікованого одержувачем;

 • роботи з архівом абонента під час проведення ревізій тощо.

Національний банк надає банківським установам - учасникам інформаційної мережі відповіді (на паперових носіях), які пов'язані із зазначеними вище спірними питаннями. Ці паперові документи мають засвідчуватися підписом уповноваженої особи Національного банку та відбитком печатки Національного банку.

ЛІТЕРАТУРА

 1. "Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті ", затверджена Постановою Правління Національного банку України 17.03.2004 р. № ПО, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.04.2004р. за №483/9082.

 2. "Технічне завдання на розроблення Системи електронних платежів Національного банку України нового покоління (шифр теми - СЕП-2)", розроблене відповідно до Стратегічної програми застосування інформаційних технологій у системі Національного банку України на 2004 - 2006 роки, затвердженої Постановою Національного банку від 17.06.2004 № 264.

 3. Ананьєв, О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності [Текст] : підручник / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. - Львів : Новий Світ-2000, 2006. - 584 с.

 4. Антонов, В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст] : навчальний посібник / В. М. Антонов, Г. К. Яловий ; ред. В. М. Антонов ; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім.Т.Г.Шевченка. - К. : ЦНЛ, 2005. - 432 с.

 5. Гужва, В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах [Текст] : навчальний посібник / В. М. Гужва ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2001. - 400 с.

 6. Гуржій, А.М. Інформатика та інформаційні технології [Текст] : підручник / А. М. Гуржій, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов. - Х. : Компанія СМІТ, 2003. - 352 с.

 7. Информационные системы и технологии: приложения в экономике и управлении: Кн. 6 [Текст] : учебное пособие / Мин-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т ; ред. Ю. Г. Лысенко. - Донецк : Юго-Восток, 2004. - 377 с.

 8. Маслов, В.П. Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : навчальний посібник / В. П. Маслов ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Слово, 2003. - 264 с.

 9. Олійник, А. В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах [Текст] : навчальний посібник / А. В. Олійник, В. М. Шацька. - Львів : Новий Світ-2000, 2006. - 436 с.

 10. Румянцев, М.И. Информационные системы и технологии финансово-кредитных учреждений [Текст] : учебное пособие для вузов / М. И. Румянцев ; Западнодонбасский ин-т экономики и управления. - Днепропетровск : ИМА-пресс, 2006. - 482 с. -

 11. Черняк, О.І. Системи обробки економічної інформації [Текст] : підручник / О. І. Черняк, А. В. Ставицький, Г. О. Чорноус. - К. : Знання, 2006. - 447 с.

Додаток 1

Структура мережі СЕП

Додаток 2

Приклад:

Моделі обслуговування груп банків в СЕП

Умовні позначення на схемах:

-------

одинарними лініями показано обслуговування банківської установи в АРМ-2 регіональної розрахункової палати.

====

Подвійними лініями показані права банківських установ виставляти ліміти для підпорядкованих їм других банківських установ і отримувати інформацію про роботу їх в СЕП

---+---

внутрибанківська платіжна система

0-а модель

Головной банк і його філіали розташовані в одному регіоні, мають рівні можливості взаємодії з другими учасниками СЕП. Для головного банку відсутній механізм управління роботою його філіалів в СЕП.

Єдиним відмінком цієї моделі від "безмодельної" обслуговування являється те, що головному банку поставляється інформація про хід роботи його філіалів в СЕП.

1-а модель

Регіон 1

Б4 - головний банк 1-ої моделі

БЗ, Б5 - філіали банка Б4 по 1-ій моделі

Б6 - головний банк 1-ої моделі

Б7 - філіал банку Б6 по 1-ій моделі

Б1,Б2,Б8,Б9 - другі банки


 
 

Цікаве

Загрузка...