WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Система бухгалтерського обліку в банках України - Курсова робота

Система бухгалтерського обліку в банках України - Курсова робота

Згідно з наведеною у табл. 1.17—1.19 інформацією банк самостійно визначає параметри, які увійшли до сегмента С (*********) на схемі:

 1. характеристика контрагента (один знак);

 2. порядковий номер аналітичного рахунка (два знаки);

 3. код контрагента (до шести знаків).

У номері рахунка код валюти виноситься на окремому полі та виділяється похилою рискою вправо "/". У табл. 1.20 ключовий розряд замінено на символ "к".

Таблиця 1.20

Приклади побудови номерів аналітичних рахунків

Назва аналітичного рахунка

Номер рахунка

Поточний рахунок ТзОВ "Роксолана", дол. США

2600x301.1001/001

Поточний рахунок ТзОВ "Роксолана"

2600к302.1001

Кредит № 1 , наданий ТзОВ "Роксолана"

2040к301.1001

Кредит № 2, наданий ТзОВ "Роксолана"

2040к302.1001

Нараховані проценти за кредитом № 1, що наданий ТзОВ "Роксолана"

2048к301.1001

Прострочена заборгованість за кредитом № 2, що наданий ТзОВ "Роксолана"

2047к302.1001

Несплачені в строк проценти за кредитом № 2, що наданий ТзОВ "Роксолана" (позабалансовий рахунок)

960ІК302Л001

Поточний рахунок Іванченко В. П.

2620к501. 12006

Поточний рахунок фірми "Сіменс" у доларах США

2600к401. 1002/001

Поточний рахунок фірми "Сіменс" у німецьких марках

2600к40 1.1 002/048

Кореспондентський рахунок у банку "Вапісег Тшзі" у доларах США

1500к200.200/001

Кореспондентський рахунок КБ "Укргазпром"

ШОкЮО.300/012

Грошові кошти у касі № 3 під звіт у касира № 1

1001к931

Особові рахунки включають такі обов'язкові реквізити:

 • номер особового рахунка;

 • сума вхідного залишку;

 • дата останнього руху за рахунком;

 • дата здійснення поточної операції;

 • номер документа, на підставі якого здійснюється запис;

 • номер банку-кореспондента;

 • номер рахунка-кореспондента;

 • код операції;

 • код валюти;

 • сума операції;

 • " суми обігів за дебетом і кредитом;

 • сума вихідного залишку;

 • реквізити банку, який веде рахунок.

Особові рахунки клієнтів складаються у двох примірниках, передруковуються за встановленими стандартами і вважаються вихідними документами банків. Другий примірник особового рахунка є випискою з цього рахунка і призначений для видачі клієнту. До виписок з особових рахунків додаються документи (їх копії), на підставі яких зроблено записи за кредитом рахунка.

На документах, що додаються до виписок, проставляється штамп банку, який оформляє виписки з особових рахунків, а також календарний штамп дати проведення документа за особовим рахунком, якщо ця дата не збігається з датою виписки документа.

5. Банківська документація

Усі банківські операції відбиваються в обліку тільки за наявності документального підтвердження. Банківські документи — це письмове розпорядження клієнта чи відповідального працівника банку на проведення грошово-розрахункової операції або іншої операції в банку. За призначенням вони поділяються на розпорядчі, тобто такі, що містять дозвіл на виконання операції, і виконавчі. Документи надходять до банків від підприємств і установ, інших банків, а також складаються безпосередньо в банку і містять необхідну інформацію про характер операції, що дає змогу перевірити її законність і здійснити банківський контроль.

Таким чином, документ є письмовим підтвердженням виконання операції та підставою для відображення її в бухгалтерському обліку. Документ, який засвідчує операцію, називається первинним. На підставі первинних документів можуть складатися зведені документи.

Сукупність документів, що використовуються банком для ведення бухгалтерського обліку і контролю, складає банківську документацію.

Документи за змістом операцій поділяються на:

 • касові;

 • меморіальні;

 • позабалансові та ін.

Касовими документами оформляються операції з приймання і видачі готівки. Вони поділяються на прибуткові та видаткові. До прибуткових належать оголошення на внесення готівки в касу банку, прибутковий касовий ордер тощо; до видаткових — грошовий чек на отримання готівки і видатковий касовий ордер.

Меморіальні документи використовуються для безготівкових переказів за рахунками. Це розрахункові документи, що надаються банку клієнтами (платіжні доручення, вимоги-доручення, розрахункові чеки), меморіальні ордери та ін.

До позабалансових документів належать прибуткові та видаткові позабалансові ордери. Цими документами оформляються приймання та видача коштовностей і документів, що зберігаються в касі та сховищі.

Форми документів, що підприємства подають банкам, а також документів, що вони отримують від банків на підтвердження виконання відповідних операції, включені в уніфіковану систему грошово-розрахункової документації. Вони затверджені Правлінням НБУ і стандартизовані. Для складання документів використовуються стандартні бланки встановленого зразка, виготовлені друкарським способом. Широко застосовується складання грошово-розрахункових документів на електронно-обчислювальних машинах (з аналогічним розташуванням усіх даних, передбачених стандартною формою друкарського бланку за певною операцією).

Банківські документи включають дані, які називаються реквізитами.

До обов'язкових реквізитів відносять:

 • назву установи банку;

 • дату здійснення операції;

 • зміст операції;

 • суму операції;

 • підписи відповідальних осіб.

Інші реквізити залежать від виду операції.

Усі грошово-розрахункові документи у своєму складі мають меморіальний ордер, у якому вказано бухгалтерське проведення, тобто визначені бухгалтерські рахунки, що підлягають дебатуванню і кредитуванню.

Реквізити в документах розміщені у відповідній послідовності: довідкові дані — ліворуч, бухгалтерські і статистичні — праворуч.

Кількість примірників документів має бути достатньою для відображення операції в обліку за всіма особовими рахунками всіх сторін-учасників, що беруть участь у виконанні банківської операції. Усі примірники заповнюють на друкарській машинці в один прийом або шляхом множення оригіналів. Чеки, об'яви на внесення готівкою, квитанції, прибуткові і видаткові касові ордери заповнюють власноручно.

Грошово-розрахункові документи підписують посадові особи, яким надано це право.

У банках установлені правила зберігання документів. Щоденно документи, на підставі яких у банку здійснювали господарські операції, групують та брошурують у папки, що мають назву "Документи дня". У таких папках меморіальні документи розміщують у порядку зростання номерів балансових рахунків, які дебетовані. Касові документи, що брошурують, розподіляють окремо на прибуткові і видаткові. Визначений порядок зберігання документів дає змогу у разі потреби швидко знаходити інформацію щодо операцій, здійснених банком.


 
 

Цікаве

Загрузка...