WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Система бухгалтерського обліку в банках України - Курсова робота

Система бухгалтерського обліку в банках України - Курсова робота

Особовий рахунок є формою облікового регістру. Обліковий регістр — це письмовий документ (бухгалтерська форма), який містить накопичені та систематизовані за певними ознаками дані первинних документів. Особові рахунки ведуться за всіма відкритими в банку аналітичними рахунками. Основним аналітичним регістром у банку є особовий рахунок. У ньому відбиваються за встановленими параметрами ознаки господарських операцій, що здійснені банком, які дають змогу з граничною точністю встановити: від кого або кому, звідки або куди перераховані грошові кошти і за що саме. До основних синтетичних регістрів належать: бухгалтерський журнал, в якому фіксуються всі проведені банком за робочий день господарські операції, оборотно-сальдова відомість, перевірна відомість.

Облікові регістри є базою для складання бухгалтерської звітності, найважливішою складовою бухгалтерської звітності є загальна фінансова звітність. Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності банку за звітний обліковий період.

Виокремлення особових рахунків залежить від виду активу, зобов'язань і власного капіталу з розподілом за контрагентами.

Особові рахунки підлягають реєстрації в спеціальній книзі, де для кожного балансового рахунка IV порядку відводяться окремі аркуші. У ній реєструються всі особові рахунки клієнтів, а також рахунки, відкриті за внутрішньобанківськими операціями (облік майна, власного капіталу, доходів, витрат, результатів діяльності, розрахунків). У разі закриття рахунка в книзі проставляється дата і вказується причина закриття. Книга зберігається у головного бухгалтера; зміни у реєстраційних записах можуть здійснюватись тільки з його дозволу. За деякими балансовими рахунками аналітичний облік ведеться на зведених особових рахунках чи в операційних журналах, книгах, картках у вигляді хронологічного запису операцій для забезпечення контролю за використанням коштів за цільовим призначенням. Наприклад, для обліку касових операцій застосовується "Книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку"; для обліку основних засобів — "Журнал обліку основних засобів"; у разі розрахунків розрахунковими чеками може використовуватися зведений особовий рахунок за аналітичним рахунком "Розрахунки чеками"; видачу розрахункових чекових книжок можна обліковувати за спеціальними картками обліку тощо.

У деяких випадках як регістри аналітичного обліку використовуються примірники документів. Наприклад, для обліку документів, не сплачених у строк через відсутність коштів у банку, в картотеку до позабалансового рахунка "Документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у банку" розміщуються перші примірники грошово-розрахункових документів, які чекають на сплату (платіжні доручення, вимоги-доручення та ін.).

У сучасних умовах процес бухгалтерського обліку в банках автоматизований. У зв'язку з цим, з метою збереження інформації про кожний окремий об'єкт аналітичного обліку, оптимізації його ведення і підготовки звітності комерційними банками, Національним банком України було розроблено "Методичні вказівки щодо ведення параметрів аналітичного обліку". В основу цього нормативного документа покладено таку класифікацію: параметри поділяються на обов'язкові та необов'язкові (рекомендовані); на такі, що стосуються контрагентів (клієнтів), і ті, що стосуються безпосередньо аналітичних (особових) рахунків. Кожен об'єкт аналітичного обліку характеризується набором параметрів, необхідних для побудови звітності (рис. 1.9).

Обов'язкові параметри запроваджуються з урахуванням вимог Національного банку України щодо звітності банків. Вони є обов'язковими під час оформлення нового контрагента або у разі відкриття аналітичного рахунка. Загальні обов'язкові параметри дають змогу: 1) отримати інформацію про всі відкриті клієнту рахунки; 2) вибрати сукупність рахунків, які мають задану характеристику для складання звітності.

Необов'язкові параметри є рекомендованими для заповнення. Вони можуть використовуватися при організації управлінського і податкового обліку в банку, а також при наданні звітності менеджерам банку та іншим органам.

Спеціальні параметри застосовуються до окремих груп аналітичних рахунків залежно від їх економічного змісту. Такі параметри використовуються для автоматизованого ведення деяких операцій та надання спеціальної звітності Національному банку України. Наприклад, для кредитних рахунків ці параметри передбачають забезпечення, вид кредиту, дату видачі кредиту, дату повернення, кількість пролонгацій; для депозитних рахунків — дату і строк розміщення, дату повернення коштів.

Кожному особовому рахунку надається відповідний номер, який може мати до 14 знаків. Перші п'ять (зліва направо) жорстко регламентовані, інші дев'ять (від шостого знака до чотирнадцятого) банк формує самостійно відповідно до визначених параметрів аналітичного обліку. Знаки набувають значень від 0 до 9. Номер рахунка не може містити менше ніж п'ять знаків.

Схема побудови номера аналітичного (особового) рахунка наведена нижче (рис. 1.10).

У номер аналітичного рахунка включають лише частину параметрів з усього набору; інші параметри зберігаються поза номером рахунка і можуть використовуватися під час виконання окремих операцій та складання звітності.

Розглянемо на прикладі можливий підхід до формування номера аналітичного рахунка виходячи з наведеної інформації про контрагентів банку та бухгалтерські рахунки (табл. 1.17—1.19). •

Таблиця 1.17

Характеристика та коди контрагентів

Характеристика контрагента

Значення параметра (сегмент С у номері рахунка)

Значення параметра (ідентифікаційний код контрагента)

Формат параметра

Примітка

Банк-резидент

1

Код МФО банку-контр агента

6 цифр

Довідник комерційних банків України

Банк-нерезидент

2

До 10 цифр

Значення параметра визначається банком самостійно

Інша юридична особа-резидент

3

Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності

8 цифр

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

Інша юридична особа-нерезидент

4

Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності

8 цифр

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

Фізична осо-ба-резидент

5

Ідентифікаційний код фізичної особи

10 цифр

Державний реєстр фізичних осіб — платників податків

Фізична осо-ба-нерезидент

6

До 10 цифр

Значення параметра визначається банком самостійно

Внутрішні рахунки

9

До 10 цифр

Значення параметра визначається банком самостійно

Таблиця 1.18

Контрагенти (клієнти) банку

Назва установи

Резидентність

Значення параметра "характеристика клієнта"

Ідентифікаційний код

Значення параметра "код клієнта"

АБ "Укргазпромбанк"

Резидент

1

320 843

320 843

Банк "Вапісег Тгазі"

Нерезидент

2

200

ТзОВ "Роксолана"

Резидент

3

21 666 080

1001

"Сіменс" ЛТД

Нерезидент

4

00 276 395

1002

Іванченко В.П.

Резидент

5

1 980514435

12006

Фрідман Дж.

Нерезидент

6

12007

Таблиця 1.19

Бухгалтерські рахунки (відповідно до плану рахунків)

Назва бухгалтерського рахунка

Номер бухгалтерського рахунка

Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності

2600

Поточні рахунки фізичних осіб

2620

Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

2040

Нараховані проценти за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми операціями

2048

Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

2047

Кореспондентські рахунки в НБУ

1200

Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках

1507

Банкноти та монети в касі банку

1001

Несплачені в строк проценти за кредитами клієнтів (позабалансовий)

9601


 
 

Цікаве

Загрузка...