WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків - Курсова робота

Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків - Курсова робота

Визначити регулятивний капітал банку, адекватність регулятивного капіталу, адекватність основного капіталу.

Рішення.

1. Розрахунок регулятивного капіталу банку:

Кр = ОК + ДК – ВК

ОК = п1 + п2 + п3 + п4 + п5 – (п6 – п7) – п8;

ОК = 11720 + 280 + 4050 + 8300 + 5750 – (4700 – 350) – 2000;

ОК = 23750 (тис. грн.).

ДК = п9 + п10 + п11 + п12;

ДК = 3900 + 1670 + 9630 + 9000;

ДК = 24200 (тис. грн.).

ВК = п13а + п13б;

ВК = 5200 + 4700;

ВК = 9900.

ДК > ОК. В цьому випадку Кр = 2 • ОК – ВК;

Кр = 2 • 23750 – 9900;

Кр = 37600 (тис. грн.).

2. Розрахунок показника адекватності регулятивного капіталу.

Активи банка з коефіцієнтом ризику, рівним 0: п14, п15, п16а.

Аі = 5600 + 10000 + 35000;

А1 = 50600 (тис. грн.).

Активи з коефіцієнтом ризику, рівним 0,1: п17а.

А2 = 53800 (тис. грн.).

Активи з коефіцієнтом ризику, рівним 0,2 – відсутні.

А3 = 0.

Активи банка з коефіцієнтом ризику, рівним 05: п16б, п17б.

А4 = 56000 + 12200;

А4 = 68200 (тис. грн.).

Активи банка з коефіцієнтом ризику, рівним 1: п13а, п13б, п17в, п17г, п18, п19, п20.

А5 = 5200 + 4700 + 79090 + 107110 + 61040 + 18150 + 36300;

А5 = 311590 (тис. грн.).

Розрахунок підтвердив адекватність регулятивного капіталу для проведення активних операцій банку.

3. Розрахунок показника адекватності основного капіталу.

Значення показника адекватності основного капіталу підтверджує спроможність банку захистити кредиторів і вкладників від непередбачуваних збитків.

Таблиця 3. Звітність комерційного банку має таку інформацію (табл. 3)

п/н

Показники

Сума (тис. грн.)

1

Готівкові гроші

5600

2

Банківські метали

10000

3

Кошти на кореспондентському рахунку

а) в НБУ

б) в інших банках

35000

56000

4

Строкові депозити, які розміщені в НБУ

а) в т.ч. короткострокові

30820

10900

5

Строкові депозити, які розміщені в інших банках

а) в т.ч. короткострокові

60140

15210

6

Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції

15350

7

Кредити надані суб'єктам господарчої діяльності

107110

8

Кредити надані іншим банкам

а) в т.ч. короткострокові

79090

18510

9

Кошти бюджету України

105540

10

Кошти до запитання

а) НБУ

б) інших банків

в) юридичних та фізичних осіб

102650

104800

109230

11

Строкові депозити інших банків та клієнтів

а) в т.ч. короткострокові

138330

89360

12

Кредити, які одержані від НБУ та інших банків

а) в т.ч. короткострокові

101720

67740

13

Цінні папери власного боргу, емітовані банком

а) в т.ч. короткострокові

175120

98980

14

Зобов'язання з кредитуванням, що надані клієнтам і банкам

74040

15

Субординований борг банку

29000

Обчислити показники миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності (Н4, Н5, Н6).

Рішення.

1. Розрахунок показника миттєвої ліквідності (Н4).

Ка = п1; Ка = 5600 (тис.грн.).

Ккр = п3а + п3б;

Ккр = 35000 + 56000 = 91000 (тис.грн.).

3пот = п9 + п10(а,б,в).

3пот = 105540 + 102650 + 104800 + 109230 = 422220.

2. Розрахунок показника поточної ліквідності (Н5).

А1,2 = п1 + п2 + п3(а,б) + п4 + п5 + п6 + п7 + п8;

А1,2 = 5600 + 10000 + 35000 + 56000 + 30820 + 60140 + 15350 + 107110 + 79090 = 399110 (тис. грн).

З = п9 + п10 (а,б,в) + п11 + п12 + п13 + п15;

З = 105540 + 102650 + 104800 + 109230 + 138330 + 101720 + 175120 + 74040 + 29000 = 940430 (тис. грн.).

3. Розрахунок показника короткострокової ліквідності (Н6).

ЛА = п1 + п2 + п3(а,б) + п4а + п5а + п8а;

ЛА = 5600 + 10000 + 35000 + 56000 + 10900 + 15210 + 18510;

ЛА = 151220 (тис. грн.).

КЗ = п9 + п10 (а,б,в) + п11а _ п12а + п13а + п14;

КЗ = 105540 + 102650 + 104800 + 109230 + 89360 + 67740 + 98980 + 74040 = 752340 (тис. грн.).

Значення показників ліквідності показують, що банк є здатним забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань.

Звітність комерційного банку містить таку інформацію (табл. 4).

Таблиця 4

п/н

Показники

Сума

(тис. грн.)

1

Регулятивний капітал

37600

2

Заборгованість за кредитами на одного контрагента

505

3

Заборгованість за урахованими векселями щодо цього контрагента

1100

4

Позабалансові зобов'язання, що надані банком цьому контрагенту

2090

5

Фактична заборгованість за всіма великими кредитами з урахуванням забалансових зобов'язань

357200

6

Заборгованість за кредитами одного банка-інсайдера

290

7

Строкові депозити, що розміщені у цьому банку-інсайдеру

1000

8

Сума гарантії, що надана цьому інсайдеру

1470

9

Сукупний розмір наданих банком позик з урахуванням позабалансових зобов'язань щодо всіх інсайдерів

14290

Обчислити показники кредитного ризику (Н7, Н8, Н9, Н10).

Рішення.

1. Розрахунок розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7).

Зк = п2 + п3;

Зк = 505 + 1100 = 1605 (тис. грн.).

ПЗк = п4; ПЗк = 2090 (тис. грн.).

В разі невиконання цим контрагентом своїх зобов'язань, активи банку значно не постраждають, тому, що ризик банку не є великим і знаходиться в межах встановленого нормативу.

2. Розрахунок показника великих кредитних ризиків (Н8).

= п5.

Перевищення нормативу становить 18,75 % (менш, ніж 50 %. В цьому випадку комерційний банк повинен забезпечити адекватність регулятивного капіталу на рівні не менш, ніж 16 %. Інакше банк не забезпечить збереження регулятивного капіталу.

3. Розрахунок показника ризику кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9).

Зі = п6 + п7;

Зі = 290 + 1000 = 1290 (тис.грн.);

ПЗі = п8;

ПЗі = 1470 (тис.грн.);

Банк проводить операції з цим інсайдером на умовах, не вигідних для банку, що може загрожувати інтересам кредиторів і вкладників. Банку необхідно обмежити, або зовсім припинити операції з цим інсайдером. За порушення нормативу Н9 НБУ може застосувати щодо цього банку штрафні санкції згідно з постановою Правління НБУ № 369 від 28.08.2001.

4. Розрахунок показника ризику сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10).

= п9.

Обсяг сукупної суми всіх кредитів, наданих інсайдерам не є надмірним і не загрожує цільності регулятивного капіталу.

Звітність комерційного банку місить таку інформацію (табл. 5.5).

Таблиця 5

п/н

Показники

Сума

(тис. грн.)

1

Регулятивний капітал банку

37600

2

Кошти банку, які інвестовані в акції, що випущені однією установою

8130

3

Загальний розмір коштів, які інвестовані в акції юридичних осіб

29540

4

Вкладення в цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції, що випущені іншими банками

13220

5

Резерв під знецінення цінних паперів, що випущені іншими банками

1700

6

Вкладення у статутні фонди інших банків та фінансових установ

6200


 
 

Цікаве

Загрузка...