WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні - Курсова робота

Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні - Курсова робота

Потрібно також передбачати у кредитних договорах право банку на здійснення контролю не лише фінансово-господарського становища позичальника, але й забезпечення кредиту.

Виникнення безнадійної заборгованості в багатьох випадках пов'язане з помилками при використанні різних видів застав. При взятті в забезпечення застави, банки повинні враховувати подвійний розмір майна, що надається в заставу та можливість швидко та в повному обсязі реалізувати заставлене майно через відповідні періоди. При наданні в забезпечення застави банки повинні враховувати специфіку кожного виду та реально оцінювати можливість відчуження позичальником заставленого майна, звернення стягнення на дане майно та його реалізацію банком. У кінцевому підсумку банку потрібно передбачити наперед всі варіанти можливих проблем, які можуть виникнути в майбутньому. Розглядати запропоновану заставу, як достатню, ліквідну та правову тільки після ретельного її вивчення економічними, юридичними підрозділами, підрозділами безпеки та оцінювачами майна. Все це є ще однією з причин, що обґрунтовує доцільність поглибленого теоретичного й практичного опрацювання всіх аспектів цієї проблематики.

Треба законодавчо встановити відповідальність за будь-яку прострочену заборгованість, за ухилення позичальників від повернення кредитів, посилити цивільну, кримінальну та адміністративну відповідальність юридичних осіб та їх керівників за ухилення від сплати боргів банкам-кредиторам.

Недосконалість правового регулювання забезпечувальних відносин у банківській сфері спонукає банки до самостійного вирішення законодавчо неврегульованих питань, таких, як неврегульованість питань стосовно кредитування підприємств агропромислового комплексу та Державних агентів із заставних закупівель зерна (або уповноважених) через невідповідність вимог Закону "Про зерно та ринок зерна в Україні" з багатьма нормативними актами; питання припинення дії мораторію на примусову реалізацію майна, що стримує кредитування підприємств; питання втручання податкових органів в процес реалізації заставленого майна через податкову заставу; питання загального реєстру, як для рухомого так і нерухомого майна; питання розвитку страхового ринку та інше.

Вирішення банками питань власними силами є позитивним фактором з огляду на появу в результаті локальної нормотворчості найбільш ефективних способів забезпечення (видів застав) кредитних зобов'язань, проте не виключає необхідність вдосконалення їхнього законодавчого регулювання.

Багато аспектів проблематики, що досліджується, в цілому законодавчо врегульовано, проте потрібні норми містяться в численних нормативних актах. На мій погляд, доцільно було б розробити спеціальний акт, який би врегулював забезпечувальні зобов'язання.

Усе вищевикладене дає підстави стверджувати, що подальший розвиток кредитних відносин пов'язаний і залежить від розвитку інституту застави та інших способів забезпечення виконання кредитних зобов'язань, ефективність застосування яких, у свою чергу, безпосередньо впливає на рентабельність, надійність та стабільність банківської системи в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Цивільний кодекс України Верх. Рада України. - К: Парламент вид-во, 2004.-352с.

 1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121-ІІІ зі змінами та доповненнями.

 2. Закон України "Про заставу" від 02.10.1992 № 2654-ХІІ зі змінами та доповненнями.

 3. Закон України "Про іпотеку" від 05.06.2003 №8998-VІІ.

 4. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19.06.2003 № 979-ІV.

 5. Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18.11.2003 №1255-ІV.

 6. Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19.06.2003 № 978-ІV.

 7. Закон України "Про нотаріат" від 28.09.1993 № 3425-ХІІ зі змінами та доповненнями.

 8. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ.

 9. Закон України "Про виконавче провадження" від 21.04.99 №606-Х1V.

 10. Закон України "Про страхування" від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями.

 11. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.1991 № 1201-ХІІ.

 12. Закон України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" від 29.11.2001 № 2864-ІІІ.

 13. "Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України", затверджена наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 № 283/8882.

 14. "Порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 830.

 15. "Тимчасовий порядок державної реєстрації іпотек", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 № 410.

 16. "Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно", затверджене наказом Міністерства юстиції України від 07.02.02 № 7/5.

 17. "Тимчасовий порядок державної реєстрації правочинів", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 671.

 18. Положення "Про порядок кредитування в філіях Промінвестбанку", затверджене рішенням Правління Промінвестбанку від 18.05.2004 року за

№ 755.

 1. Васюренко О.В. "Банківський менеджмент". Посібник. К., 2001-255с.

 2. Гладких Д. "Основні тенденції розвитку кредитного ринку в Україні, або колективний портрет українського позичальника". Журнал "Вісник НБУ"

№ 09/2001.

 1. Головко А.Т., В.І. Грушко, М.П. Денисенко Система банківського менеджменту: Навчальний посібник.-Київ: Фірма "Інкос", 2004.-480с.

 2. Гриджук Д. Співвідношення банківського ризику та засобів забезпечення банківських зобов'язань.// Вісник НБУ, травень, 2002 р.

24. Гуцал І.С. Банківське кредитування суб'єктів ринку в трансформаційній економіці України. - Львів: 2001.- 134с.

25. Карманов Є.В. Банківське право України: Навчальний посібник – Харків: Консум, 200.- 464 с.

26. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. - Вид.2-ге, доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2001.- 636 с.

27. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. Посібник для самост.вивч. дисц.-К.:КНЕУ, 2000.-404с.

 1. Ковальчук А.Т. "Банківський кредит правові засоби повернення": Підручник / К.: 2001.- 255с.

29. Коцовська Р., Ричаківська В., Табачук Г., Грудзевич, Вознюк М./ Операції комерційних банків. 3-тє вид. – К.: Амерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003.-455с.

30. Кочетков В.М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. Пособие. – К.: МАУП, 1998.-72с.

31. Кравцова Г.И., Василенко Н.К., Козлова И.К. и др. /Организация деятельности

коммерческих банков: Учебник. Под общ. Ред. Кравцовой Г.И. – Мн.: БГЭУ, 2001- 455с.

32.Матвієнко В.П.: Монографія Роздуми банкіра – К.; Наук. Думка, 2002.-256 с.

 1. Матвієнко В.П., Матвієнко П.В. Промінвестбанк Стратегія відтворення - К.; Наук. Думка, 2002. – 275 с.

 2. Мороз А.М., Савлук М.І. Банківські операції: Підручник.-К.: КНЕУ, 2000.- 384с.

 1. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К. КНЕУ, - 2003.- 347с.

 2. Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2002.- 357с.

 3. Тарасенко Н.В., Волохата К.О., Чуніховська Л.В., Економічний аналіз, Львів, 1998.-206с.

 4. Тігібко С. Стан і пріоритети розвитку іпотечного фінансування в Україні.// Вісник НБУ, вересень, 2004 р.

 5. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002.- 118с.

 6. Эдгар М. Морсман; перевод с англ. М.: Альпина Паблишер "Кредитный департамент банка" Підручник Москва, 2003.- 289 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...