WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Умови та форми кредитування банком підприємств. Види кредитів - Реферат

Умови та форми кредитування банком підприємств. Види кредитів - Реферат

та імпортного обладнання).
Критерії фінансування підприємств по лінії ЄБРР: - фінансуються тільки проекти підприємств з приватною формою власності, які функціонують у галузях сільськогосподарського виробництва, харчової промисловості та послуг;
- частка приватної власності має бути не менша ніж 51%;
- допроектні активи підприємств не повинні перевищувати 2,5 млн. дол. США за винятком вартості споруд та будівель;
- підприємство має відповідати вимогам техніки безпеки, екологічним, санітарно-гігієнічним, а також іншим нормам охорони довкілля, встановленим законодавством України;
- кількість працюючих не повинна перевищувати 500 осіб;
- власний внесок позичальника в проект не може бути меншим за 30% вартості проекту;
- коефіцієнт обслуговування
- погашення бюджетних кредитів, які використовуються на придбання обладнання, що не входять у систему будівель, розпочинається не пізніше ніж за два роки;
- розпочинається погашення бюджетних кредитів через рік після закінчення будівництва, реконструкції або технічного переобладнання об'єкта кредитування (якоїсь його черги, пускового комплексу) і здійснюється щоквартально;
- ставка за користування бюджетними позиками встановлюється і визначається Мінфіном України щорічно під час формування Державного бюджету.
На отримання кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку підприємство подає відповідні документи.
Державне кредитування підприємств
Державний кредит - це економічні відносини, які виникають між підприємством і державою внаслідок купівлі підприємством державних цінних паперів (підприємство стає кредитором держави), а також унаслідок одержання бюджетних і позабюджетних кредитів (підприємство стає позичальником).
Державне кредитування підприємств може здійснюватися для забезпечення післяприватизаційної фінансової підтримки.
Державне кредитування здійснюється наданням бюджетних позик безпосередньо міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади для фінансування через банківські установи:
- пускових об'єктів;
- раніше розпочатих новобудов виробничого призначення;
- технічного переобладнання і реконструкції діючих підприємств незалежно від форм власності.
Кошти підприємств, які надходять до банку за користування бюджетною позикою, перераховуються до Державного бюджету в обсязі 60%, а коли до позичальника застосовано штрафні санкції - 70% від цих сум. Решта суми надходить до уповноваженого банку для покриття витрат на обслуговування бюджетної позики.
Оплата відсотків здійснюється за рахунок власних коштів підприємства.
Банки, які фінансують позичальника, здійснюють контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних кредитів, до підприємств-позичальників, що порушують кредитну угоду, застосовують штрафні санкції.
Не застосовуються штрафні санкції до підприємств-позичальників:
- за несвоєчасне одержання позичальником бюджетної позики у передбачених обсягах;
- за тимчасової консервації об'єкта через брак коштів для продовження його будівництва.
Кредити за рахунок коштів Державного позабюджетного капіталу приватизації надаються за таких умов:
- у Статутному капіталі приватизованого підприємства державна частка не перевищує 25%;
- загальний обсяг кредиту не перевищує 33% загального обсягу надходження коштів від продажу майна відповідного підприємства (незалежно від його вартості);
- продаж підприємства не був здійснений за приватизаційні папери;
- приватизаційні підприємства не належать до об'єктів комунальної власності.
Розмір плати за кредит встановлюється на рівні облікової ставки Національного банку України.
Для одержання цільових кредитів підприємства подають до Фонду Державного майна відповідні документи:
- заяву про одержання кредиту;
- довідку комерційного банку про залишок коштів на рахунку підприємства і відсутність заборгованості за одержаними раніше позиками;
- копії засновницьких документів підприємства-засновника;
- довідку органів Державної податкової адміністрації про своєчасну сплату податків;
- висновки останньої аудиторської перевірки фінансового стану підприємства;
- баланс (копію) на останню звітну дату, засвідчений податковою інспекцією;
- перелік майна, яке слугуватиме заставою і є власністю підприємства-позичальника;
- техніко-економічне обгрунтування використання кредиту у вигляді бізнес-плану;
- інші документи на вимогу Фонду.
Контроль за цільовим використанням і своєчасним погашенням кредиту і процентів за користування ним здійснює комерційний банк.
У разі несплати підприємством-позичальником суми кредиту, процентів-за користування ним чи відповідних комісійних перерахування належних сум на рахунок Фонду здійснюється в межах вартості заставного майна, яке реалізується на доручення банку.
Підприємство може отримати основні засоби на умовах кредиту-оренди, але воно має пройти лізинговий процес, який складається з таких процесів:
- підготовка та обгрунтування лізингового проекту;
- юридичне оформлення лізингової угоди;
- виплата лізингових платежів;
- повернення об'єкта лізингу або викуп його за залишковою вартістю.
Облік довгострокових кредитів банків
На рахунку № 50 "Довгострокові позики" обліковують надані банком довгострокові кредити банків для технічного переобладнання, реконструкції та розширення діючих підприємств, а також на інші об'єкти будівництва підприємством. Банки при наданні кредитів відбирають найбільш ефективні проекти, що можуть значно підвищити продуктивність праці, ефективно розвинути наукомісткі види виробництва, підвищити якість продукції, фінансують соціально-культурні об'єкти, житлове будівництво та ін.
Довгострокові кредити банків надаються підприємствам на строк більше року.
Аналітичний облік довгострокових кредитів ведеться за видами кредитів, банками, які їх надали.
Розрахунки з банками за операціями обліку (дисконту) векселів та інших боргових зобов'язань зі
Заборгованість за розрахунками з покупцями, засновниками та іншими дебіторами забезпечується простроченими векселями і продовжує -враховуватись на відповідних рахунках обліку дебіторськоїзаборгованості.
Аналітичний облік дисконтованих векселів ведуть за векселедавцями, окремими векселями, банками, які здійснюють облік (дисконт) векселів або інших боргових зобов'язань.
Аналітичний облік кредитних (позикових) коштів ведеться за кредитовою ознакою у Журналі-ордері № 4, а при спрощеній формі обліку - у Відомості № В-4.
За умови неможливості погасити кредит (короткостроковий, довгостроковий) підприємство-боржник може домовитися з банком про відстрочення (пролонгацію) на підставі заяви до банку (за 2-3 дні до закінчення терміну) та відповідної домовленості.
Процентна ставка за пролонгованим кредитом буде вища, ніж ставка стандартна (п. 26 Положення про кредитування, затвердженого постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.95 р.). Різниця між процентною ставкою за пролонгованим кредитом і ставкою стандартною розглядається як штрафна санкція.
У випадку, якщо банк-кредитор не погодиться на пролонгацію, своєчасно непогашений кредит вважається простроченим.
Усі передбачені договором штрафні санкції, проценти за простроченими кредитами відносили за рахунок прибутку, що залишався у розпорядженні підприємства, субрахунок № 98 "Визнані штрафи, пені, неустойки".

 
 

Цікаве

Загрузка...