WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Розвиток лізингу в Україні - Курсова робота

Розвиток лізингу в Україні - Курсова робота

Зазначена схема побудови лізингових платежів (ануїтет) здебільшого використовується під час лізингу основних засобів загальногосподарського призначення та обладнання, амортизація якого відбувається лінійним методом (віддача або, так би мовити, економічний ККД основного засобу практично не залежить від строку використання та пов'язаного з ним фізичного зносу).

Регулярні платежі з постійним темпом зміни

Умови погашення заборгованості по лізингу передбачають зміну (збільшення чи зменшення) лізингових платежів з постійним темпом приросту (зменшення) в кожному періоді. Іншим чином, задається прискорена (зменшена) амортизація боргу (погашення вартості майна). Розміри лізингових платежів розраховуються за допомогою таких формул:

де А1 – розмір першого лізингового платежу;

t – період лізингу = 1, ..., n;

k – темп приросту. Якщо k>0 – відбувається прискорене погашення вартості майна, якщо k<0 – навпаки відбувається зменшення розміру платежів з плином часу.

Розмір першого лізингового платежу визначається:

Розподіл лізингового платежу на амортизацію боргу (відшкодування вартості предмета лізингу) та проценти проводиться так само як і в попередньому прикладі: сума, що йде в погашення вартості майна, визначається як різниця суми лізингового платежу та процентів на залишок заборгованості.

Використовуючи дані попереднього прикладу та приймаючи темп приросту рівним 36% річних (3% в місяць) перший лізинговий платіж буде дорівнювати:

Наведемо графік сплати лізингових платежів, відшкодування вартості предмета лізингу та процентів в таблиці:

Таблиця 3.2

Лізингові періоди

Залишок заборгованості, (гр.2-гр.3)

Погашення вартості майна,(гр.5-гр.4)

Проценти, (гр.2*ставка лізингу)

Лізинго-вий платіж

1

1 000,00

146,35

12,50

158,85

2

853,65

152,95

10,67

163,62

3

700,70

159,77

8,76

168,53

4

540,93

166,82

6,76

173,58

5

374,11

174,11

4,68

178,79

Всього

200,00

800,00

43,37

843,37

Як бачимо з таблиці, кожен наступний лізинговий платіж на 3% більший за попередній.

Якщо необхідно, щоб лізингові платежі зменшувались з плином часу значення коефіцієнту k необхідно зробити від'ємним. Використовуючи дані попереднього прикладу приймемо темп приросту рівним –36% річних (–3% в місяць) та наведемо графік сплати лізингових платежів в табличній формі:

Таблиця 3.3

Лізингові періоди

Залишок заборгованості, (гр.2-гр.3)

Погашення вартості майна,(гр.5-гр.4)

Проценти, (гр.2*ставка лізингу)

Лізинговий платіж

1

1 000,00

166,34

12,50

178,84

2

833,66

163,05

10,42

173,47

3

670,62

159,88

8,38

168,27

4

510,73

156,83

6,38

163,22

5

353,90

153,90

4,42

158,32

Всього

200,00

800,00

42,11

842,11

Як бачимо з таблиці, кожен наступний лізинговий платіж на 3% менший за попередній. При цьому погашення вартості предмету лізингу в перших періодах відбувається більшими темпами ніж в попередніх прикладах, як наслідок – лізингова компанія отримує меншу суму процентів. Така схема лізингових платежів може зокрема застосовуватись у випадку прискореної амортизації предмету лізингу, тобто тоді, коли предмет лізингу відчутно втрачає свою продуктивність, а отже і здатність генерувати продукцію (кошти) з плином часу.

Логічним є те, що чим більше по модулю значення коефіцієнту k – тим відчутніше буде розрив між найбільшим та найменшим лізинговим платежем по контракту.

Регулярні платежі з амортизацією боргу рівними частинами

При такій схемі розмір лізингового платежу визначається як сума відшкодування вартості предмета лізингу та процентів. При цьому погашення вартості предмету лізингу в кожному періоді відбувається рівними частинами, а сума процентів визначається виходячи з величини заборгованості за предмет лізингу на початок періоду.

Сума періодичного відшкодування вартості предмета лізингу визначається діленням вартості, що погашається на кількість періодів:

Де d – сума відшкодування вартості предмета лізингу.Лізинговий платіж визначається за формулою:

Залишок заборгованості за предмет лізингу (Дt) на початок кожного наступного періоду визначається як різниця залишку заборгованості на початок попереднього періоду (Дt-1)та щомісячної суми погашення вартості предмету лізингу (d).

Використовуючи дані попередніх прикладів наведемо графік лізингових платежів у таблиці:

Таблиця 3.4

Лізингові періоди

Залишок заборгованості,(гр.2-гр.3)

Погашення вартості майна

Проценти, (гр.2*ставка лізингу)

Лізинговий платіж,(гр.3+гр.4)

1

1 000,00

160,00

12,50

172,50

2

840,00

160,00

10,50

170,50

3

680,00

160,00

8,50

168,50

4

520,00

160,00

6,50

166,50

5

360,00

160,00

4,50

164,50

Всього

200,00

800,00

42,50

842,50

Наведемо порівняння наведених регулярних платежів в табличній формі

Таблиця 3.5

Лізингові періоди

Постійні платежі (ануїтет)

Платежі з постійним темпом приросту k=3%

Платежі з постійним темпом приросту

k=–3%

Платежі зі сплатою боргу рівними частинами

1

168,55

158,85

178,84

172,50

2

168,55

163,62

173,47

170,50

3

168,55

168,53

168,27

168,50

4

168,55

173,58

163,22

166,50

5

168,55

178,79

158,32

164,50

Всього

842,75

843,37

842,11

842,50


 
 

Цікаве

Загрузка...