WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ринок цінних паперів - Курсова робота

Ринок цінних паперів - Курсова робота

Із закінченням терміну, на який він був створений, з метою проведення подальшої діяльності із спільного інвестування, ЗІФ "СЄІФ" був реорганізований відповідно до вимог чинного законодавства у Відкритий інвестиційний фонд "СЄІФ". З учасниками фонду - громадянами України, які вклали свої приватизаційні майнові сертифікати, розрахунки були проведені повністю.

Відкритий інвестиційний фонд "СЄІФ" здійснив випуск інвестиційних сертифікатів на суму 1 000 000 грн. , з яких були розміщені інвестиційні сертифікати на суму 793 457,50 грн. Залучені кошти були вкладені в цінні папери українських емітентів. Інвестиційний портфель ВІФ "СЄІФ" змінювався з урахуванням кон'юнктури ринку на підставі поточного аналізу ринку.

Прийняття Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) " дало новий поштовх і нові можливості для проведення спільного інвестування в Україні. Тому у березні 2006 року вищим органом управління ЗАТ "ВІФ "СЄІФ" було прийнято рішення про реорганізацію ЗАТ "Відкритий інвестиційний фонд "СЄІФ" в ЗАТ "Компанія з управління активами "СЄІФ" з подальшим створенням пайового інвестиційного фонду.

Протягом 2006 року ЗАТ "ВІФ "СЄІФ", один із перших, був реорганізований в ЗНВКІФ "Східно-Європейський інвестиційний фонд".

З серпня 2006 року ЗНВКІФ "Східно-Європейський інвестиційний фонд" є членом Української асоціації інвестиційного бізнесу.

За результатами інвестиційно-господарської діяльності протягом останніх 3 років, ВАТ „ЗНКІВ „СЄІФ" зформувало наступну структуру інвестиційного портфелю (рис. 2. 1).

Як свідчать дані, що унаочнені на рис. 2. 1, найбільшу частку інвестиційного портфелю компанії складають фінансові інструменти об'єктів інтелектуальної власності (47%) та нерухомості (30%). Найменшу частку займають цінні папери енергетичного сектору економіки – лише 3%.

Рис. 2. 1. Структура інвестиційного портфелю ВАТ „ЗНКІВ „СЄІФ"

Відмітимо, що на ринку цінних паперів України відбувається реорганізація інвестиційних фондів. У зв'язку з цим спостерігалося зменшення загальної вартості фінансових вкладень. За ІІІ квартал загальна вартість чистих активів компанії зменшилась на 8,6% у порівнянні з ІІ кварталом.

Загальна вартість фінансових вкладень за ІІІ квартал 2006 року у порівнянні з ІІ кварталом 2006 року зменшилась на 6,6%.

Протягом останніх 2 років спостерігається збереження рівня покриття фінансових зобов'язань компанії на рівні показника 1: 2,7. Тобто, поточна вартість активів, якими володіє компанія, у 2,7 разу перевищують розмір її фінансових зобов'язань (за нормативом – 1,8). Це свідчить про достатньо високу ефективність розміщення фінансових ресурсів компанії та про її надійність в якості акумулятора фінансових ресурсів вкладників.

2.2 Оцінка ефективності управління операціями з цінними паперами на підприємстві

Протягом аналізованого періоду ВАТ "ЗНВКІФ "СЄІФ" лише один раз здійснило вкладення власних засобів в облігації внутрішньої державної позики на суму 111919,2 тис. грн. (у 2006 році). У наступні періоди унаслідок відсутності в держави засобів на погашення ОВДП, вони постійно переоформлялися в аналогічні облігації наступних випусків. Тобто підприємством по суті проводилося рефінансування засобів в ОВДП без зміни їхньої величини й одержання доходу (прибутку). Окрім того, відмітимо, що фактично ця операція перетворилася на довгострокові фінансові інвестиції, хоча за правилами бухгалтерського та податкового обліку вартість цих цінних паперів віддзеркалюється в якості короткострокових фінансових вкладень.

На початку 2007 року ВАТ "ЗНВКІФ "СЄІФ", виконуючи вимоги Листа НБУ № 14,285-х від 12. 03. 98 р. рефінансувала частину отриманих від реалізації ОВДП засобів у нові ОВДП чергового випуску на суму 86257,8 тис. грн. У такий спосіб залишок доходу після реалізації ОВДП попередніх випусків, що знаходилися у власності ВАТ "ЗНВКІФ "СЄІФ"р. склав 25661,4 тис. грн. , що склало 2,1% усіх доходів компанії за 1 півріччя 2007 року. Виходячи з настільки низької прибутковості операцій по ОВДП, керівництвом підприємства було прийняте рішення про припинення операцій по ОВДП.

Для зручності зіставлення наявних даних, проведемо аналіз операцій з цінними паперами спочатку по роках і півріччям, а потім у динаміці.

У 2006 році загальні витрати по проведенню операцій із цінними паперами ВАТ "ЗНВКІФ "СЄІФ" склали 1973318 грн. , а доходи - 361096,3 грн. У такий спосіб у 2006 р. операції з цінними папера принесли збитку в розмірі 1612222 грн. Це пов'язано з тим, що підприємство не одержало можливості реалізувати ОВДП, а змушено був їх переоформити на ту ж суму. У той же час витрати на придбання ОВДП склали 43% усіх витрат по операціях з фінансовими інвестиціями, а доходів вони не принесли.

Рис. 2. 2. Динаміка обсягів фінансових інвестицій ВАТ "ЗНВКІФ "СЄІФ" у різні фінансові інструменти

Значну частку в загальних витратах мають також і боргові зобов'язання суб'єктів господарювання (56%).

Однак операції з ними привели до одержання доходів у розмірі 256237,9 грн. , що складає 30% від вкладених у них засобів підприємства і 70% усіх доходів підприємства по фінансовим інвестиціями.

Незначними в 2006 році минуле доходи від продажу векселів Пенсійного фонду. Їхня прибутковість склала лише 0,7%. Це можна пояснити тим, що підприємство у даний період лише починало свою діяльність по реалізації векселів ПФ та наявністю жорстких обмежень щодо операцій небанківських установ з векселями державних централізованих фондів, установ та організацій.

Значну частку доходів склали доходи від операцій з цінними паперами для клієнтів (28,34%).

Таблиця 2. 1

Динаміка основних показників, що характеризують операції компанії з ЦП

Статті

2005 р.

1 півріччя 2006 р.

2 півріччя 2006 р.

1 півріччя 2007 р.

усього

у%до2006 р.

усього

у%до1 напіврік.

усього

у% до1 п,р2007 р.

у% до

2 п. р.2007 р.

у%

до2006 р.

Боргові зобов'язання клієнтів

854126,2

854422,5

0,03

786545,5

-7,94

86257,8

-89,9

-89,0

-89,9

ОВДП

1119192

1119192

0,00

1119192

0,00

-100,0

-100,0

-100,0

Боргові цінні папери нефінансових організацій, у портфелі на продаж

354622,2

665784,2

87,74

984123,6

47,81

1104270

65,9

12,2

211,4

Процентні доходи по боргових зобов'язаннях клієнтів

256237,9

213605,6

-16,64

220232,7

3,10

243306,8

13,9

10,5

-5,0

Процентні доходи по цінних паперах з портфеля на продаж

2543,2

8554,2

236,36

12942,5

51,30

-100,0

-100,0

-100,0

Комісійні доходи від операцій з цінними паперами для клієнтів

102315,2

224658,2

119,57

288956,6

28,62

315487,7

40,4

9,2

208,3

Результат від торгівлі цінними паперами

0

10234,2

18546,5

81,22

22005,0

115,0

18,6

Комісійні витрати від операцій з цінними паперами для клієнтів

0

5423,3

8332,2

53,64

3324,5

-38,7

-60,1

Усього витрати

1973318

1979394

0,31

1914725

-3,27

90708,4

-95,4

-95,3

-95,4

Усього доходи

361096,3

446818

23,74

522131,8

558794,5

25,1

7,0

54,7

Прибуток

-1612222

-1532576

-1392593

468086,1


 
 

Цікаве

Загрузка...