WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Рейтингова оцінка учасників страхового ринку України - Курсова робота

Рейтингова оцінка учасників страхового ринку України - Курсова робота

Рейтингова оцінка страховика, здійснюється на підставі форм фінансової звітності, затверджених Міністерством фінансів України відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", розшифровок дебіторської та кредиторської заборгованості, структури запасів, основних фондів, а також форм звіту про доходи та витрати страховика, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг.

Аналіз включає у себе оцінку як поточного фінансового становища страховика, так і оцінку можливих змін цього фінансового становища в майбутньому. Складовою частиною аналізу є огляд конкретної компанії та макроекономічних тенденцій, що впливають на галузь у цілому.

Зокрема, для здійснення рейтингової оцінки фінансової стійкості страховиків використовуються шість основних прийомів аналізу:

1) горизонтальний (часовий) аналіз – порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом;

2) вертикальний (структурний) аналіз – визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат;

3) трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів (за допомогою тренду здійснюється екстраполяція найважливіших фінансових показників на перспективний період, тобто перспективний прогнозний аналіз фінансового стану);

4) аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – розрахунок співвідношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників;

5) порівняльний аналіз – внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками самого страховика та його дочірніх страховик (філій), а також з урахуванням середньогалузевими та середніми показниками;

6) факторний аналіз – визначення впливу окремих факторів (причин) на результативний показник детермінованих (розділених у часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження. При цьому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний показник розділяють на окремі складові, так і зворотним (синтез), коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник.

Для присвоєння страховику рейтингової оцінки аналізуються значення кожного критерію (показника діяльності) за останній (2006) рік і його середній за чотири роки річний приріст, а також характер розвитку кожного показника на основі аналізу щорічних і загального приросту й коефіцієнта регресії. Результат 2006-го року, темп росту в 2003-2006 pp. і характер розвитку формує уявлення про професійного учасника страхового ринку і його можливості виконати зобов'язання перед клієнтами, партнерами та державою.

Враховуючи на те, що не по всіх страхових компаніях удалося зібрати необхідну достовірну інформацію, рейтингову оцінку фінансової стійкості станом на 30 березня 2007 року одержали 25 страхових компаній (табл. 2). Для зазначених страховиків за підсумками діяльності в першому кварталі 2007 р. рейтинг буде переглянутий, а по іншим, у випадку збору всіх необхідних даних, встановлений уперше.

Таблиця 2.

Рейтинги учасників страхового ринку України Рейтингового центра "Insurance TOP" станом на 30 березня 2007 р.

Учасник страхового ринку

Місто

Основні види діяльності

Рейтинг

АЛЬФА ГАРАНТ

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA-

АСКА

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA+

БЛАКИТНИЙ ПОЛІС

Київ

Пенсійне страхування

uaA

БУСИН

Київ

Авіастрахування

uaA

VAB RE

Київ

Перестрахування транспортних та майнових ризиків

uaA+

ВЕКСЕЛЬ

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA

ВЕСКО

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA

ДЖЕНЕРАЛІ ГАРАНТ

Київ

Автострахування, страхування майна

uaAA

ДЖЕНЕРАЛІ ГАРАНТ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Київ

Нагромаджувальне страхування життя

uaA

Учасник страхового ринку

Місто

Основні види діяльності

Рейтинг

ЕНЕРГОПОЛІС

Київ

Авіастрахування, медичне страхування, автострахування

uaA-

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA

ІНВЕСТСЕРВІС

Київ

Автострахування, медичне страхування

uaA

ІНГО УКРАЇНА

Київ

Автострахування, страхування майна, медичне страхування

uaAA

КНЯЖА

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA+

КРЕДО-КЛАСИК

Київ

Авто-, авіастрахування, страхування майна, медичне страхування

uaA+

Кью Бі I - УГПБ ІНШУЕРЕНС

Київ

Страхування майна, автострахування

uaAA

НОВА

Київ

Автострахування, страхування майна та від нещасних випадків

uaA

ПРОВИДНА

Київ

Медичне страхування, страхування майна, автострахування

uaA+

ПРОСТО СТРАХУВАННЯ

Київ

Автострахування, страхування майна, медичне страхування

uaA+

СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA+

УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA-

УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA-

УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA+

УНІВЕРСАЛЬНА

Київ

Автострахування, страхування майна

uaA-

ФОРТІС СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ УКРАЇНА

Київ

Кредитне та нагромаджувальне страхування життя

uaA

ЛІТЕРАТУРА

1) Закон України від 4 жовтня 2001 року "Про внесення змін до закону України "Про страхування"

2) Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 року № 1175 "Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів"

3) Постанова Кабінету Міністрів від 2 лютого 2001 р. № 98 України на 2001-2004.р."

4) Гушко Л.М. "Проблеми розвитку національного страхового ринку // Фінанси України-2003.-№11.-с.146-148

5) Заїкін Ю.В. Про екологічне страхування //Фінанси України -2001. - № 11. - с. 148-150

6) Залєтов О.М. Державна політика на страховому ринку України // Фінанси України-2001.-№11-с.119-126

7) Кивошлик Т.Д. Страхування майна громадян // Фінанси України - 2002 - №11. - с.131 -136

8) Осадець С.С. страхування: Підручник -Вид.2-ге,перероб. і дон. - К.: 2002 - 599 с.

9) Ротова Т. А., Руденко Л. С. Страхування :навч. посіб. - КНТУ, 2001 - 400 с.

10) Субачов І. І., Олійник В. А., Терещенко Т. Є.,Заволока Є. О. Розвиток страхового ринку в Україні як фактору фінансової стабільності економіки // Фінанси України - 2001. - № 5. - с. 130 - 137

11) Таркуцяк А. О.: Страхування : Навч. посіб. - К.: Вид-во ЄУНІСМБ, 2000 - 115 с.

12) Татаріна Т. В. Перестрахування в розвитку міжнародного співробітництва // Фінанси України - 2001 - № 5 . - с. 127 - 130

13) Уманців Ю. М. Інтеграційні процеси на страховому ринку в умовах глобалізації світової економіки // Фінанси України - 2002. - № 5. - с. 143 - 147

14) Інформаційно - аналітичний щорічник. Страховий ринок України//- 2004


 
 

Цікаве

Загрузка...