WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі - Курсова робота

Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі - Курсова робота

Посилити захист прав міноритарних акціонерів і водночас активізувати участь населення в операціях фондового ринку можна, зокрема, шляхом підвищення його поінформованості про операції, що здійснюються на фондовому ринку, реалізації спеціальних просвітницьких програм з питань організації, і принципів функціонування фондового ринку та можливих ризиків, притаманних цьому виду діяльності. Важливою передумовою є також.створення мережі дилерських компаній, які працюватимуть із дрібними інвесторами чи надаватимуть послуги з купівлі та продажу акцій міноритарних акціонерів.

ВИСНОВКИ

З переходом України на ринковий шлях розвитку, інтеграцією у світове економічне співтовариство та з метою участі у міжнародних інтеграційних процесах виникла необхідність формування макросистем ринкової економіки в складних, суперечливих умовах непристосованих до ринку елементів колишньої соціалістичної економіки. Тому надзвичайно актуальним на сьогоднішній день є визначення проблем українського ринку цінних паперів та шляхів його поновлення і подальшого розвитку.

У першій частині роботи я з'ясував, що цінний папір - така форма існування капіталу, яка може передаватися замість нього самого, обертатися на ринку як товар і приносити дохід; це документ, що засвідчуює майнові права, ринок цінних паперів - це сукупність економічних відносин з приводу випуску і обігу цінних паперів між його учасниками.

По другій частині можна зробити висновок, що рух курсів акцій українських емітентів часто не тільки не зумовлений фундаментальними мікроекономічними чинниками, а й відбувається в напрямку, що суперечить економічним передумовам.

У третій частині своєї роботи я розглядав історію розвитку українського ринку цінних паперів і сьогоднішні його проблеми, а також спробував визначити подальші його шляхи розвитку.

Отже, для успішного вдосконалення ринку необхідне: по-перше підвищити довіру до ринку цінних паперів, по-друге необхідно удосконалити законодавчо-правову базу, по-третє необхідна така політика, яка б дозволила в короткі терміни завершити процес приватизації, оскільки з досвіду розвинених країн видно, що акції АТ виконують велику роль на ринку цінних паперів. У нашій же країні провідна роль належить державним цінним паперам. Є ще один істотний момент - український ринок цінних паперів відчуває серйозний брак капіталовкладень і є проблема із залученням іноземного капіталу, і як вже було відмічено причиною цього є політико-економічний стан країни. І не дивлячись на всі зусилля Уряду і Міністерства фінансів, і банків український ринок ще далекий від світових стандартів, тому що вся група негативних чинників ще робить значний вплив на його розвиток. Поновлення українського фондового ринку безпосередньо залежить від того, наскільки швидко буде поновлено довіру вітчизняних та закордонних інвесторів до українських цінних паперів.

Список Використаної Літератури

1. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Відомості Верховної ради України. – 1996.- №51, С. 292.

2. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.07.1991 р.№1201-ХХ1, ВВР,1991 р., №38, С. 508.

3. Розпорядження Президента України " Про заходи щодо прискорення розвитку фондового ринку України" від 19.06.1998 р. № 275/98-рп // Цінні папери України. – 1998. - № 14, С. 1.

4. Алехин Б.И. Как работает рынок ценных бумаг // ЭКО. – 2001. - № 12, С. 11-15.

5. Алехин Б.И. Виды ценных бумаг // ЭКО. - 2001. - № 11. С. 23-25.

6. Андреев В. К. Правове регулювання ринка цінних паперів // Бухгалтерський облік. - 2003. - № 2, С. 18.

7. Аптекар С., Чумаченко Н. Комплексне дослідження функціонування бірж на ринку України // Економіка України. – 2004.- № 7.

8. Афоніна С. Особливості обігу державних цінних паперів // Аудитор. - 2000. -№ 5, С. 27.

9. Державне регулювання ринка цінних паперів: інституціональна структура // Економіка і життя. - 2004. - № 38, С. 19.

10. Єщенко С. Біржа: задачі и функції // Економіка України – 2004. - №3., С. 8.

11. Ж. Габриелян, С. Куприянов. Маркет-мейкерство на рынке акций: задачи, возможности и проблемы // Рынок ценных бумаг. - 2003. - № 10, С. 17.

12. Златкіс Б. І. Ринок цінних паперів: виводи, плани // Фінанси. - 2002. - № 2, С.3.

13. Мендрул О. Г., Павленко І. А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. Посібник. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 156.

14. Мендрул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 156.

15. Міньков В. І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України // Фінанси України. – 2005. - № 12, С. 104-114.

16. Оскольський В.В. Реалії та перспективи ринку цінних паперів в Україні // Вісник Національного банку України – 2001. - №1, С.6-7.

17. Павлов В. І., Пилипенко І. І., Крив'язюк І. В. Цінні папери в Україні: Нав-чальний посібник. – Видання 2-ге, доповнене. – К.: Кондор. 2004. – С. 400.

18. Підхомний О. М. Актуальні проблеми контролю вітчизняного ринку цінних паперів // Фінанси України. – 2004. - № 9, С. 134-142.

19. Рекуненко І. І. Роль корпоративного кредитного рейтингу у становленні фондового ринку України //Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 3(33). – С.42-49.

20. Ринок цінних паперів: підручник / Під ред. В. А. Галанова, А. І. Басова. - К.: Фінанси і статистика, 2002. – С.154.

21. Р. Р. Булатов. Діяльність комерційних банків на фондовому ринку // Гроші і кредит. - 2000. - № 11, С.41.

22. Сідельникова Л. Операції банків с цінними паперами // Аудитор. - 2004. - № 1, С.10.

23. Шафран Н. Фундаментальний аналіз акцій в Україні: оцінка впливу мікроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій // Економіст. – 2005. - № 11, С. 53-57.

24. Яценюк А. Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвтку // Вісник НБУ. – 2004. - № 11, С. 4-9.

Словник економічних термінів

Цінний папір – особлива форма існування капіталу, відмінна від його товарної, продуктивної і грошової форм, яка може передаватися замість нього самого, звертатися на ринку як товар і приносити дохід, разом з його існуванням в грошовій, продуктивній і товарній формах.

Акція – одиничний внесок в статутній капітал акціонерного суспільства з витікаючими правами.

Облігація – боргове зобов'язання, по якому емітент зобов'язуються виплатити в певний термін і саму позику (амортизацію), і позиковий відсоток, який є прибутком.

Ощадний сертифікат – цінний папір, що засвідчує суму внеску, внесеного в банк, і право вкладника на отримання після закінчення встановленого терміну суми внеску і обумовлених в сертифікаті відсотків в банку, що видав сертифікат або в іншому філіалі банку.

Чек – письмове доручення чекодавця банку, сплатити чекоотримувачу вказаної в ньому суму грошей, це цінний папір, що надає собою платіжно-розрахунковий документ.

Коносамент – документ стандартної форми, прийнятої в міжнародній практиці, на перевезення вантажу, який засвідчує його завантаження, перевезення і право на отримання.

Варранти на акції – цінні папери, що дають право її власнику купити певну кількість акцій даної компанії протягом певного часу за фіксованою ціною.

Ф'ючерсні контракти – стандартний біржовий договір купівлі-продажу біржового активу в певний момент часу в майбутньому за ціною, встановленою сторонами операції у момент її висновку.

Ринок цінних паперів – сукупність економічних відносин з приводу випуску і обігу цінних паперів між його учасниками.

Емітент – юридична особа, група юридичних осіб, зв'язаних між собою договором, або органи державної влади і органи місцевого самоврядування, несучі від свого імені зобов'язання перед інвесторами цінних паперів по здійсненню прав, засвідчених цінним папером.

Брокером вважають професійного учасника ринку цінних паперів (фізичну особу або організацію), який займається брокерською діяльністю.

Дилером називається професійний учасник ринку цінних паперів (фізична особа або організація), здійснюючий дилеровську діяльність.

Джобери – учені-аналітики грошового ринку.

Фінансові ринки (ринки капіталів) – ринки посередників між первинними власниками грошових коштів і їх кінцевим користувачами.


 
 

Цікаве

Загрузка...