WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі - Курсова робота

Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі - Курсова робота

1. Загальна динаміка статей балансу та звіту про фінансові результати ВАТ "Укрнафта", за винятком 2002 року, є позитивною;

2. Досить високими та такими, що мають позитивну динаміку, є показники рентабельності статутного капіталу, рентабельності власного капіталу, рентабельності продажів. У цілому всі коефіцієнти потягом останніх років знаходились в межах норми, мали позитивну динаміку та дозволяли стверджувати про стійкий фінансовий стан цієї компанії;

3. Показники чистого доходу на одну акцію та грошового потоку на одну акцію протягом майже всього періоду аналізу перевищували середньорічне значення курсу акцій ВАТ "Укрнафта". Це свідчило про інвестиційну привабливість цих акцій;

4. Балансова вартість акції ВАТ "Укрнафта" в 1998 році в 20 разів перевищувала курс акцій на кінець року. Це свідчило про надзвичайно високу недооціненість цих акцій ринком та стало передумовою для зростання їх курсу протягом 1998-2004 років, поки курс акцій не зрівнявся з їх балансовою вартістю наприкінці 2004.

Таким чином, у період 1998-2004 років усі показники, що характеризують фінансово-господарський стан ВАТ "Укрнафта" та привабливість його акцій, мали позитивну динаміку. Проте залишається питання: чи збігалася їх динаміка їх рухом курсу акцій цієї компанії на ринку, зокрема в ПФТС, і чи була суттєва залежність між фундаментальними показниками діяльності ВАТ "Укрнафта" та ціною на ринку його акцій, динаміку якої в 1998-2004 роках можна охарактеризувати як впевнене зростання. Математично залежність між рухом курсу акцій та фундаментальними показниками діяльності компанії можна оцінити за допомогою кореляційного аналізу (Додаток А)Як видно з таблиці 1, до показників, що мали найбільший вплив на динаміку курсу акцій ВАТ "Укрнафта", можна зарахувати залишкову вартість основних фондів, розмір оборотних активів та сукупних активів компанії, кредиторську заборгованість, довгострокові зобов'язання, дохід (виторг) від реалізації та собівартість реалізованої продукції. Аналіз динаміки та визначення напрямку руху в майбутньому саме перелічених вище показників був доцільним при прогнозуванні ринкової вартості акцій цієї компанії, тому що більше ніж у 80% випадків їх рух був пропорційний та відбувався в тому ж напрямку, що й рух курсу акцій ВАТ "Укрнафта". Виходячи з динаміки цих показників, можна було прогнозувати подальше зростання курсу акцій компанії у 2005 році, що фактично й сталося, коли в липні 2005 їх курс сягнув 170 грн.

2.3 Оцінка впливу мікроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій по групі українських компаній

Проаналізуємо акції таких компаній (ВАТ), які мають найбільш тривалу історію котирувань на ринку цінних паперів України та є найбільш ліквідними цінними паперами з найбільшими обсягами угод на організованому ринку. А саме: "Укрнафта", "Запоріжсталь", "Концерн Стирол", "Нижньодніпровський трубопрокатний завод" (НТЗ), "Західенерго", "Київенерго", "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго", "Дніпроенерго", "Донбасенерго", "Дніпрошина".

Проведене дослідження на наявність залежності між рухом курсу акцій та показниками діяльності вищезазначених компаній не підтвердило отримані раніше результати. Зокрема, було виявлено, що:

  1. Різноманітні показники рентабельності компаній у минулому не впливали на ринкову оцінку їх акцій, інвесторів більше цікавили суми отриманих коштів від реалізації та собівартість реалізованої продукції, ніж сума отриманого компанією прибутку. Тобто оприлюднена компанією сума прибутку не є корисною при аналізі акцій в Україні, оскільки, наприклад, може бути зниженою з метою зменшення суми податку на прибуток і тому не відображає реального стану справ у компанії;

  2. На перший погляд, у середньому по групі компаній найбільшу прогнозну цінність мав показник "ціна акції/ грошовий потік на акцію". Проте значення коефіцієнту кореляції свідчить, що чим меншим є грошовий потік в розрахунку на одну гривню вартості акції або ж чим більшу частку в грошовому потоку на акцію займає ціна акції, тим більшою є ймовірність того, що курс такої акції буде зростати. Таким чином, порушується основа класичної оцінки акції, коли її ціна прямо пропорційно залежить від грошового потоку, що припадає на одну просту акцію;

  3. У минулому на курси акцій компаній, що аналізуються, найбільше впливали балансова вартість акції, собівартість реалізованої продукції, виторг від реалізації продукції, сукупні активи та кредиторська заборгованість. Проте вплив цих показників не був визначальним, а останній показник мав обмежений вплив;

Слід відзначити, що в цілому по аналізованій групі компаній не можна виділити фундаментальні мікроекономічні показники, які б були наділені високими прогнозними властивостями для акцій усіх компаній. І взагалі часто зростання акцій цих компаній не мало економічних передумов, тобто не було викликано покращенням результатів їх діяльності. Для підтвердження цього припущення порівняємо результати діяльності компаній, що аналізуються, за 2004 рік та рух курсів їх акцій у першій половині 2005 року (Додаток Б).

Як видно з таблиці 2, найкращі передумови для зростання в 2005 році мали акції таких компаній, як:

1) ВАТ "Укрнафта", що мало найвищу рентабельність продажів по групі, найбільший розмір чистого прибутку, що припадає на одну просту акцію, та характеризувалось значним обсягом торгівлі акціями в ПФТС, а відповідно – високою ліквідністю акцій;

2) ВАТ "Дніпрошина", акції якого мали найменше значення Р/Е та які, виходячи зі співвідношення між ринковою та балансовою вартістю акцій, були недооцінені ринком.

Проте у 2004 – першій половині 2005 року зростали не тільки курси акцій названих емітентів, а й компаній, які на перший погляд, фундаментальних підстав для росту не мали (Додаток В).

Зокрема, справжнім феноменом фондового ринку в Україні була компанія "Дніпроенерго", акції якої продовжували зростати, незважаючи на те, що компанія мала від'ємну рентабельність та надзвичайно низький коефіцієнт автономії в 11.5%. Крім того, ринкова вартість акцій ВАТ "Дніпроенерго" на початок 2005 року більше ніж утричі перевищувала їх балансову вартість, тобто розмір чистих активів, що припадає на одну просту акцію, був утричі меншим за її курс на ринку.

Таким чином, у процесі здійсненого аналізу було виявлено, що рух курсів акцій українських емітентів часто не тільки не зумовлений фундаментальними мікроекономічними чинниками, а й відбувається в напрямку, що суперечить економічним передумовам. У цілому по групі українських компаній, які були об'єктами аналізу, не спостерігалося явної залежності між рухом курсів акцій у 1998-2004 роках і динамікою показників, що характеризують як безпосередньо їх діяльність, так і обіг акцій на ринку (рентабельності власного капіталу, рентабельності статутного капіталу, величини грошового потоку на власний капітал, коефіцієнта капіталізації компанії, операційного коефіцієнта, темпу приросту прибутку, чистого доходу та грошового потоку на одну просту акцію).

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

    1. Особливості становлення ринку цінних паперів на Україні

По рівню свого розвитку український ринок цінних паперів знаходиться в початковій стадії розвитку. Це пов'язано з багатьма причинами, включаючи млявий темп приватизації і недоліки в роботі українських фінансових установ. Проте вже спостерігається поступове переміщення на фондовий ринок засобів з валютного ринку і ринку банківських депозитів.

Це серйозно збільшує можливості активізації діяльності на території України багатьох професійних учасників ринку цінних паперів, включаючи російських.

Зараз ліцензії на право роботи з цінними паперами одержали більше 500 господарських товариств, проте реально на фондовому ринку працюють близько 60.

Особливістю ринку цінних паперів на Україні є його участь в приватизації. Так, в березні 1995 року був прийнятий закон "Про приватизаційні папери", що визначив порядок використовування і обігу на території України приватизаційних цінних паперів. Приватизаційні сертифікати є іменними цінними паперами, які підтверджують право власності на придбані об'єкти приватизації. Закон забороняє вільний обіг, продаж або інше відчуження приватизаційних паперів. Це обмежує участь в приватизації професійних учасників ринку цінних паперів. Проте недосконалість законодавства дозволяє в окремих випадках обходити обмеження.


 
 

Цікаве

Загрузка...