WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Практичні аспекти оцінки наявності, руху та використання цінних паперів на підприємстві - Курсова робота

Практичні аспекти оцінки наявності, руху та використання цінних паперів на підприємстві - Курсова робота

Проведемо порівняння змін у валюті балансу зі змінами фінансових результатів діяльності підприємства. Так, якщо темп збільшення виручки від реалізації продукції (∆V) перевищує темп збільшення валюти балансу (∆В), це свідчить про те, що активи (майно) підприємства використовуються ефективніше, ніж у попередньому періоді, а якщо ∆V < ∆В – менш ефективно.

Розглянемо це на прикладі ЗАТ "Завод-Компаньон".

∆V =

∆В = [(2757,7 + 2649,7) / 2] / [(2757,7 + 2701,3) / 2] = 0,99.

де: 2701,3 – валюта балансу на початок попереднього періоду.

Оскільки ∆V > ∆В, доходимо висновку: ефективність використання майна підвищилась

Визначимо частку інтенсивних і екстенсивних чинників збільшення виручки від реалізації продукції підприємства.

Необхідно з'ясувати, наскільки збільшення виручки зумовлене збільшенням розміру майна і наскільки – його кращим використанням. Вихідні дані та розрахункові показники по ЗАТ "Завод Компаньон" наведені в табл. 2.

Таблиця 2. Вихідні дані для визначення частки інтенсивних і екстенсивних чинників збільшення виручки від реалізації продукції ЗАТ "Завод Компаньон" станом на 01.01.2008р.

№ п/п

Показник

Період

Попередній

Звітний

1

Середньорічна виручка, тис. грн.

7035,7

7640,2

2

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

8931,6

10290,8

3

Ресурсовіддача (р.2 : р.1)

1,2694

1,3469

Внесок екстенсивного чинника дорівнює (7640,2 – 7035,7) * 1,2694 = 767,4 тис. грн..

Внесок інтенсивного чинника дорівнює (1,3469 – 1,2694) * 7640,2 = 592,1 тис. грн..

Виручка від реалізації збільшилась на 1359,5 тис. грн.. Таким чином, внесок екстенсивного чинника становить 56,4%, інтенсивного 43,6%, тобто підприємство збільшувало обсяги реалізації переважно завдяки збільшенню своїх активів (майна).

Проведемо аналіз ділової активності підприємства. Ділову активність підприємства характеризує сукупність показників віддачі від залучених ресурсів. Розрахуємо показники, які характеризують оборотність активів ЗАТ "Завод Компаньон".

1. Оборотність активів (ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації)

Кт = Чиста виручка від реалізації / Активи = 10290,8 / (2757,7 + 2649,7) :2 = 3,806

2. Фондовіддача

Ф = ЧВ / Основні виробничі фонди = 10290,8 / (144,7 + 181,8) : 2 = 63,03

3. Оборотність оборотних коштів

Ко = ЧВ / Оборотні кошти = 10290,8 / (2597,4 + 2,2 + 2442,2 + 1,6) : 2 = 4,0 обороти

4. Період одного обороту оборотних коштів

Чо = 360 днів / Ко = 360 / 4 = 90 днів

5. Оборотність запасів

Ко.з = Собівартість реалізації / Запаси = 9504,7 / (41,7 + 26,7 + 69,3 + 978,1 + 55,2 + 32,3 + 55,9 + 1285,3) : 2 = 7,5

6. Період одного обороту запасів

Чз = 360 днів / Ко.з = 360 / 7,5 = 48 днів

7. Оборотність дебіторської заборгованості

Кдз = ЧВ / Дебіторська заборгованість = 10290,8 / (650 + 698,2) : 2 = 15,3

8. Період погашення дебіторської заборгованості

Чдз = 360 / Кдз = 360 / 15,3 = 23,5 днів

Визначимо період операційного циклу підприємства. Визначається середній період часу між вкладанням оборотних коштів у запаси і отримання грошей за реалізовану продукцію, тобто сума періодів запасу і дебіторської заборгованості:

Ч о.ц = Чз + Чдз = 48 + 23,5 = 71,5 днів

Визначимо період фінансового циклу. Період фінансового циклу характеризує період обороту оборотних коштів з урахуванням середнього періоду кредиторської заборгованості, тобто показує, на який в середньому проміжок часу у підприємства відволікає оборотні кошти.

Період погашення кредиторської заборгованості:

Ч к.з = Кредиторська заборгованість * 360 днів / Собівартість продукції =

((1144,5+1705,1) : 2) * 360 / 9504,7 = 54,0 днів

Період фінансового циклу:

Чф.м. = Чо.ц. – Кк.з = 71,5 – 54,0 = 17,5 днів

Таким чином, період обороту оборотних коштів ЗАТ "Завод Компаньон" дорівнює в середньому майже 18 днів.

Проведемо аналіз фінансових результатів підприємства. Для визначення рівнів, динаміки і структури фінансових результатів ЗАТ "Завод Компаньон" виконуються відповідні розрахунки (табл. 3 і табл. 4).

Таблиця 3. Аналіз фінансових результатів ЗАТ "Завод-Компаньон" станом на 01.01.2008р.

№ п/п

Показник

Період

Зміна

звітний

попер.

тис. грн.(гр.1-гр.2)

% до періоду(гр.3 : гр.2)

а

б

1

2

3

4

1

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

10290,80

8931,60

1359,2

15,2

2

Собівартість реалізованої продукції

9504,70

8314,90

1189,8

14,3

3

Валовий прибуток від реалізації (р.1-р.2)

786,10

616,70

169,4

27,5

4

Адміністративні витрати

311,40

243,70

67,7

27,8

5

Витрати на збут та інші операційні витрати

1049,20

285,60

763,6

267,4

6

Собівартість реалізованої продукції з урахуванням витрат (р.2+р.4+р.5)

10865,30

8844,20

2021,1

22,9

7

Прибуток від реалізації (р.1-р.6+р.7)

-574,50

87,40

-661,9

-757,3

8

Інші операційні доходи

650,50

39,00

611,5

1567,9

9

Прибуток від операційної діяльності (р.7+р.8)

76,00

126,40

-50,4

-39,9

10

Прибуток від участі в капіталі

0,00

0,00

0

0

11

Інші фінансові доходи

5,20

2,70

2,5

92,6

12

Прибуток від звичайної діяльності (р.9+р.10+р.11)

81,20

129,10

-47,9

-37,1

13

Податок на прибуток

20,3

32,275

-11,975

-37,1

14

Чистий прибуток (р.12-р.13)

60,90

96,82

-35,925

-37,1

15

Грошовий потік (чистий прибуток + амортизація)

120,70

152,42

-31,725

-20,8

Таблиця 4. Структура прибутку від операційної діяльності ЗАТ "Завод-Компаньон" станом на 01.01.2008р.

№ п/п

Показник

Розмір, тис. грн.

Питома вага, % за період

Зміни у структурі, пунктів (гр.4-гр.3)

звітний

попер.

звітний

попер.

а

б

1

2

3

4

5

1

Прибуток від операційної діяльності

76,00

126,40

93,6

97,9

4,3

2

Прибуток від участі в капіталі

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

3

Інші фінансові доходи

5,20

2,70

6,4

2,1

-4,3

4

Прибуток від звичайної діяльності

81,20

129,10

100,0

100,0

0,0


 
 

Цікаве

Загрузка...