WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб - Курсова робота

Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб - Курсова робота

2. ДОВІРИТЕЛЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

2.1. Видати чи Повірнику працівнику Повірника, Доручення на здійснення дій, зазначених у п.1.1., терміном дії на 1 місяць, засвідчену нотаріусом, із правом передоручення працівникам Повірника, що не пізніше випливає робочого дня після укладання даного договору.

2.2. Оформляти виконання Доручення шляхом складання з Повірником акта виконаних робіт.

2.3. Брати участь із представником Повірника при реєстрації і знятті з обліку автомобіля в;

ДАІ, виконувати всі необхідні дії і формальності відповідно до діючого Законодавством України, здійснювати за свій рахунок оплату усіх витрат, зв'язаних з реєстрацією і зняттям з обліку автомобіля в ДАІ.

3. ПОВІРНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

3.1. Виконувати Доручення відповідно до даного договору.

3.2. Оформляти виконання Доручення шляхом складання з Довірителем актів виконаних робіт.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1 Даний договір вступає в дію з моменту його підписання і діє протягом

одного місяця.

4.2. Суперечки за даним договором по місцезнаходженню Повірника.

4.3. Даний договір складений у двох екземплярах, по одному для сторін.

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОВІРНИК ДОВІРИТЕЛЬ

М.П. М.П.

Додаток 5

Стадія обробки кредиту

Дія

Відповідальний

Термін

Можлива група ризику

1 стадія -

Особливий контроль

1. Після одержання службової записки від Бізнесу Департаментом безпеки проводиться службове розслідування, і разом з Бізнесом, по їхніх службових записках приймаються міри до погашення проблемного активу відповідно до заходів щодо примусового стягнення заборгованості

Бізнес і напрямок "Юридична підтримка і безпека"

1 місяць

2. Якщо заборгованість після місяця перебування в 3-й стадії не погашається, Бізнесом і Департаментом безпеки проблемний актив і результати спільної роботи з погашення заборгованості, а також висновок Департаменту безпеки розглядаються на Кредитному комітеті, що приймає рішення:

- або про залишення активу у виробництві Бізнесу ще на 1 місяць з визначенням групи ризику активу;

- або про передачу його у виробництво Департаменту безпеки з визначенням групи ризику активу.

1 місяць

3

3. В випадку, якщо проблемний актив залишається у виробництві Бізнесу, через 1 місяць (у цілому 3 місяці з моменту виникнення проблеми), проводиться повторний розгляд справи на Кредитному комітеті, де також може бути прийнято два рішення:

- передати у виробництво ДБ із визначенням групи ризику активу,

- в особливих випадках, що явно вказують на можливість погашення заборгованості, Кредитний комітет може залишити актив у виробництві Бізнесу до дати визначеної Кредитним комітетом з визначенням групи ризику активу. Після витікання зазначеної дати і при непогашенні заборгованості, актив у безперечному порядку передається у виробництво Департаменту безпеки без додаткового розгляду на Кредитному комітеті

1 місяць

4

4. Якщо в результаті спільних заходів графік погашення відновлюється, актив переходить на 2 стадію відпрацьовування, і Департамент безпеки не включається в процес моніторингу кредиту. Після закінчення 3-х місяців, якщо графік погашень не порушується, актив переходить на 1 стадію

Бізнес і напрямок "Юридична підтримка і безпека"

До дати, встановленої Кредитним комітетом

3

5. З дати ухвалення рішення Кредитним чи комітетом після витікання дати, визначеної Кредитним комітетом, проблемний актив переходить на 4 стадію.

1-2

2 стадія -

Надзвичайний контроль

1. З дати передачі проблемного активу у виробництво Департаменту безпеки, установленої кредитним комітетом, копія кредитної справи й інші необхідні матеріали не пізніше 3-х робітників днів передаються Бізнесом у Департамент безпеки. Співробітниками безпеки розробляється план заходів щодо організації роботи з боржником, приймаються міри до погашення.

2. При надходженні клопотання від чи Бізнесу керування ризиками про списання активу за рахунок страхового резерву напрямок "Юридична підтримка і безпека" готує висновок про можливість списання активу за рахунок страхового резерву , що розглядається на Кредитному комітеті. При ухваленні рішення Кредитним комітетом про списання, актив переходить на V стадію.

Напрямок "Юридична підтримка і безпека

До повного погашення

4-5

3 стадія – Особливі дії

1. Після прийняття рішення про списання проблемного активу за рахунок страхового резерву копію справи разом з довідкою-меморандумом про зроблені дії передається у відділ по роботі з проблемними активами, що списані за рахунок страхового резерву, де аналізується зроблена робота, складається план наступних дій.

2. По закінченню строку позивної давності (3 роки) і при неможливості наступного погашення, актив переходить на 6 стадію.

Направлення "Юридична підтримка і безпека"

3 роки з моменту списання за рахунок страхового фонду

5

4 стадія – Завершальні дії

1. Відділ по роботі з кредитами, що погашені за рахунок страхового резерву, готує заключення про зупинення дій і зняття активу з позабалансового обліку, яке затверджується керівником банку.

2. Копія заключення передається в бухгалтерію для наступного зняття з позабалансового обліку.

Направлення "Юридична підтримка і безпека"

По закінченні 3-х років

-

Додаток 6

ПАСПОРТ ПРОБЛЕМНОГО КРЕДИТУ

Позичальник __________________________________________________

адреса: _______________________________________________________

за Додатковою угодою №1 від "29" вересня 1999 року до договору № 0159-Л від "23" вересня 1999 року.+

Сума кредиту: 6 200,00 доларів США. Дата повернення згідно договору: "25" березня 2000 року

І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ І ЗАБОРГОВАНІСТЬ

1.1. Заборгованість за кредитним договором (заповнюється кредитним працівником)

1 . Відповідальний співробітник _________________________________ бізнесу

_____________________________ тел.____________________________

(посада, П. І. Б.)

2. Прострочена заборгованість по кредиту _________________________ станом на _______________ по відсотках_______________________________

"___"_________2000 р. _________________________________________

3. Дата виникнення існуючої простроченої заборгованості "___"_____________ 200___р.

4. Прийняті заходи для погашення простроченої заборгованості

____________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Результат, досягнутий після проведенім усіх вищевказаних заходів щодо стану .кредиту на "___"____________200___р.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Дата надсилання повідомлення про необхідність сприяння у службу безпеки, короткий зміст

____________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Дата передачі розрахунку заборгованості в юридичну службу (термін - 1 день

____________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Дата розгляду на Кредитному Комітеті. Прийняте рішення

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Забезпечення кредиту (заповнюється співробітником заставного відділу)

  1. Відповідальний співробітник ____________ бізнесу _______________

тел. ____________. (найменування) (Посада, П.І.Б)

  1. Забезпечення кредитного договору, застава (дата заключення договору, застава. дата закдючення найменування, сума)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Порука _____________________________________________________

1.3. Реєстр проблемної заборгованості і реалізованих застав (заповнюється співробітником, відповідальним за ведення і внесення змін до реєстру)


 
 

Цікаве

Загрузка...