WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку - Курсова робота

Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку - Курсова робота

Особливість інституційно-правового регулювання фондового ринку полягає в тому, що воно ґрунтується, з одного боку, на законодавчих засадах і державному контролі, який, однак, обмежений певними рамками, з іншого – на принципах самоврядування, раціональності та моралі.

В останні десятиліття у багатьох країнах, де раніше існувало декілька фондових бірж, окреслилась тенденція до їх об'єднання. Внаслідок цього процесу інститутом, який зосереджує весь біржовий сектор національного ринку, стає одна, провідна фондова біржа.

Інші фондові біржі в цих країнах не були ліквідовані, але вони фактично перетворилися в філіали центральних фондових бірж. Навіть якщо об'єднання організаційно і не відбувається, певні біржі фактично виконують функції центральних фондових бірж.

Тенденцію до централізації біржових національних фондових ринків, очевидно, слід вважати об'єктивною.

Як правило, інститути-регулятори здійснюють нормативно-правове регулювання відносин вдвох площинах: по-перше, в рамках внутрішнього устрою цих інститутів і, по-друге, в рамках взаємодії між цими інститутами та іншими учасниками фондового ринку, а також взаємодії поміж різними учасниками, які діють, скажімо, на фондовій біржі. В останньому випадку маються на увазі регулятивні заходи, дія яких спрямовується на упорядкування поведінки інших учасників ринку. Наприклад, в Україні при регулюванні відносин між інститутом-регулятором – УФБ – та іншим учасником фондового ринку сторони діють відповідно до „Правил Української фондової біржі". Цими ж Правилами регулюються відносини поміж брокерами фондової біржі з приводу укладання угод. Тобто в назначених випадках регулювання зі сторони фондової біржі є „зовнішнім".

3. Діяльність ЗАТ „ІТТ-інвест" на ринку цінних паперів

Закрите акціонерне товариство інвестиційна компанія "IТТ-iнвест" (ЗАТ IК "IТТ-iнвест") засноване у 1995 роцi з метою отримання прибутку вiд здiйснення iнвестицiйної дiяльностi, операцiй на ринку цiнних паперiв i управлiння активами пiдприємств.

У груднi 1995 р. IК "IТТ-iнвест" отримала Дозвiл Мiнiстерства фiнансiв України на здiйснення дiяльностi по випуску та обiгу цiнних паперiв, зареєстрований за № 822 вiд 08.12.95 р. З цього моменту компанiя набула статусу торговця цiнними паперами та розпочала свою дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв як професiйний учасник. Також на кiнець 1995 р. згiдно рiшення зборiв засновникiв було створено Взаємний фонд ЗАТ "IК" "IТТ-iнвест".

У сiчнi 1996 року компанiя отримала Дозвiл Фонду державного майна України на право здiйснення комерцiйної дiяльностi з приватизацiйними паперами, зареєстрований за № 263 вiд 19.01.96 р. З цього моменту компанiя має право здiйснювати операцiї з приватизацiйними паперами та набуває статус iнвестицiйної компанiї.

Для здiйснення спiльної iнвестицiйної дiяльностi в липнi 1996 року iнвестицiйна компанiя створила другий взаємний фонд "IТТ" ЗАТ IК "IТТ-iнвест", який є фiлiєю компанiї.

Згiдно з договором про iнвестицiйне управлiння активами вiд 04.01.96 р. "IТТ-iнвест" стала iнвестицiйним керуючим ЗАТ Закритий iнвестицiйний фонд "Українська iндустрiя". Закрите акцiонерне товариство iнвестицiйна компанiя "IТТ-iнвест" є динамiчною структурою. В процесi дiяльностi компанiя зареєструвала три емiсiї власних простих iменних акцiй на загальну кiлькiсть 3 453 334 шт., номiналом 50 копiйок кожна. На даний момент часу статутний капiтал компанiї становить 1 726 667 грн.

Для участi в загальнодержавному процесi приватизацiї компанiя разом iз своїми взаємними фондами здiйснила три емiсiї власних iнвестицiйних сертифiкатiв, збiльшуючи суму емiсiї протягом 1996 року спочатку в два раза, а потiм в 22,5 раза на загальну суму 21 217 500 грн., з номiнальною вартiстю кожного сертифiката 50 копiйок та загальною кiлькiстю 42 435 000 штук.

До кiнця 1998 року дiяльнiсть "IТТ-iнвест" була зосереджена в сферi приватизацiї державних пiдприємств. В той же час iнвестицiйною компанiєю була розгорнута активна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, в результатi якої були придбанi значнi пакети акцiй вiдомих українських пiдприємств.

Компанiя "IТТ-iнвест" активно спiвпрацює з професiйними об'єднаннями учасникiв ринку цiнних паперiв України. З 1995 року Компанiя є учасником ринку приватизацiйних паперiв на сертифiкатних аукцiонах Фонду державного майна України; з листопада 1995 року Компанiя, як акцiонер Української фондової бiржi, проводить торги цiнними паперами через брокерську контору № 167; через деякий час компанiя стала акцiонером Київської мiжнародної фондової бiржi, де здiйснює торгiвлю цiнними паперами через брокерську контору № 12; з 16 серпня 1996 року Компанiя є активним учасником та членом Першої фондової торгової системи; з 18 лютого 1997 року – член Української асоцiацiї iнвестицiйного бiзнесу; з 1997 року Компанiя приймає участь в торгах на фондовiй секцiї Української Мiжбанкiвської Валютної Бiржi. Також компанiя "IТТ-iнвест" є акцiонером Нацiонального Депозитарiю та Межрегiонального фондового союзу.

За короткий час "IТТ-iнвест" набула репутацiї надiйного професiйного партнера на фондовому ринку України. Компанiя "IТТ-iнвест" здiйснює безпосереднє управлiння бiльш нiж десятьма пiдприємствами в рiзних галузях.

В даний момент "IТТ-iнвест" має стiйке положення на ринку цiнних паперiв, постiйно знаходиться в рейтингах фондових бiрж, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та iнших торгових i аналiтичних установ, якi працюють на фондовому ринку України.

Засновники компанії:

 • "ІТТ-Iнтертрейд, ІНК" (США, штат Нью-Йорк);

 • Спільне українсько-швейцарське товариство "Ілта-Київ" (м.Київ);

 • Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "БУК" (Україна);

 • Менеджмент компанії "ІТТ-інвест".

Місія компанії: На основі знань та навиків компетентного і професійного персоналу наша конкурентна перевага реалізується та підтримується завдяки встановленню довгострокових відносин з клієнтами і наданні їм високоякісних послуг.

Філософія компанії: Ми допомагаємо клієнтам зрозуміти, який вигляд має їх майбутнє. Ми працюємо з ними, визначаючи їх уподобання та цілі. Озброєні взаємним розумінням інвестиційних задач та методів їх вирішення, ми розробляємо технології взаємовідносин у відповідності з цілями клієнтів. Тому, враховуючи існуючі ризики, ми реалізовуємо стратегію формування інвестиційних портфелів клієнтів та забезпечуємо їх довгостроковими результатами здійснених інвестицій.

В своїй діяльності на фондовому ринку України інвестиційна компанія "ІТТ-інвест" є діловим партнером багатьох організацій.

Банки:

 • АКБ "Київ"

 • АКБ "Надра"

 • АКБ "Мрія"

 • АКБ "Укргазбанк"

Торговці цінними паперами:

 • Інвестиційна компанія "ІНЕКО"

 • ІК "Тект"

 • ІК "Енергоінвест"

 • ІК "Маст-Інвест"

 • ІК "Укранеттраст"

 • ІК "Синком"

 • ІК "Акцепт-Інвест"

 • ІК "Атланта-Капітал"

 • ІК "Автоальянс"

 • ІК "Гелена-Інвест"

 • Київська інвестиційна компанія

 • ІК "Київська Русь МДС"

 • ІК "Нафтоенергоінвест"

 • ІК "Овіба"ІК "Рейдер"

 • ІК "Софія-ЦП"

 • ІК "Столиця-ЦП"

 • ІК "Сігма"

 • ІК "Продекспорт"

 • ІК "Рубін"

 • ІК "Галицькі інвестиції"

 • ІК "Надія-Інвест"

 • Брокерська компанія "Сток"

Постійними клієнтами Інвестиційної компанії "ІТТ-інвест", тобто замовниками по формуванню власних портфельних інвестицій, є такі підприємства:

 • Страхова компанія "Гарант-Авто"(м.Черкаси)

 • ТзОВ "ЛИС" (м. Павлоград)

 • ТзОВ "АДВ" (м. Шостка)

 • ВАТ "Промавтоматика" (м. Житомир)

 • ТзОВ "Призма-13" (м. Київ)

 • Міжнародна компанія "Антарес" (м. Київ)

 • ЗАТ "Солді і Ко"

 • ЗАТ "Агро-Сула"

 • ТзОВ "Блейз"

 • ТзОВ "Технологічні системи"

 • Компанія "Гама-Пласт Індастріз Лімітед"

 • Ukragrosystems L.L.C. (USA)

 • Ukragroessets L.L.C. (USA)

 • та інші

Послуги, що надає компанія:

Інвестиційний менеджмент

Ефективна робота з iнвестицiями клiєнтiв здiйснюється через:

 • iнвестування залучених коштiв у цiннi папери та придбання нерухомого майна, часток i паїв, що належать державi в майнi господарських товариств у процесi приватизацiї;

 • управлiння активами пiдприємств, що знаходяться в iнвестицiйних портфелях клiєнтiв;

 • купiвлю контрольних пакетiв акцiй в будь-якому регiонi України, наприклад: Київський м'ясокомбiнат, Малинський каменедробильний завод, Одесаенергоремонт, Трансгiдромеханiзацiя.

 • участь у комерцiйних та некомерцiйних конкурсах, серед iнших - комерцiйний конкурс з продажу 25% пакету акцiй ВАТ "Донбаскабель", який придбано за 1500000 гривень i згiдно з умовами якого компанiєю здiйснюються iнвестицiї в обсязi 4 млн. доларiв.

Корпоративне управління

До послуг компанiї "ITT-iнвест" у сферi корпоративного управлiння вiдносяться:


 
 

Цікаве

Загрузка...