WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські операції - Контрольна робота

Банківські операції - Контрольна робота

приймання на себе ризику несплати та ін.
Клієнт, що продав дебіторський борг, отримує від банку гроші (готівка, переказ, оплата чеку та ін.) у розмірі 80-90 % суми боргу, а залишені 10-20 % банк тимчасово стягує у вигляді компенсації ризику до погашення боргу. Після погашення боргу банк повертає стягнену суму клієнту. За факторингові операції банк стягує з клієнта плату.
Різновидом факторингової операції є форфейтинг - форма кредитування зовнішньоекономічних операцій шляхом купівлі комерційним банком векселів, акцептованих імпортером, тобто експортер переуступає банку свої вимоги до покупця. Форфейтинг передбачає перехід усіх ризиків до покупця векселя (банку), тому останній вимагає гарантій банку країни-імпортера. Перевагою форфейтинга є тверда ставка кредитування та простота оформлення переуступки векселів.
До пасивних операцій банків відносяться такі операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для проведеннякредитних та інших активних операцій, а саме - депозитні операції, отримання позичок на міжбанківському ринку, продаж власних торгових зобов'язань (векселів і облігацій). Ефективна організація пасивних операцій банків сприяє забезпеченню нормальної банківської діяльності на комерційних засадах, регулюванню грошової маси в країні, успішному виконанню банками традиційних розрахунково-кредитних операцій, а також розширенню діапазону банківських послуг.
Активні й пасивні операції здійснюються банками відповідно до визначених принципів із застосуванням тих чи інших засобів і методів, передбачених законодавством. Діяльність сучасних комерційних банків не обмежується традиційними банківськими операціями, а охоплює значно ширший діапазон банківських послуг відповідно до потреб своїх клієнтів. Банківські послуги є видом діяльності комерційних банків, які виконують різні банківські операції за дорученням клієнтів (юридичних і фізичних осіб). Банківські послуги включають посередницькі, консультативні, розрахункові, довірчі (трастові) та інші послуги.
Серед посередницьких послуг найбільш розповсюдженими є по-середництво в одержанні клієнтом кредиту, в операціях з цінними паперами, валютою та майном. Посередництво в одержанні клієнтом кредиту має місце тоді, коли банк сам не має можливості задовольнити кредитну заявку клієнта. У цьому випадку банк, що обслуговує клієнта, за його проханням бере позику в іншому банку і надає її клієнту під більш високий відсоток, аніж плата за куплені ресурси. Клієнт погоджується на таку операцію, тому що отримана ним позика в іншому комерційному банку часто обходиться значно дорожче, оскільки цей банк прагне компенсувати ризик надання кредиту, особливо незнайомому позичальнику. Посередницькі послуги в операціях з цінними паперами, валютою і майном здійснюються на підставі доручення від клієнта і укладаються з емітентом. Сьогодні заслуговує на увагу посередницька діяльність комерційних банків при емісії, при розміщенні та організації повторного обігу цінних паперів клієнтів.
Банківські послуги щодо торгівлі валютою мають на меті надання валюти клієнтам для забезпечення їхніх платежів і підтримання ліквідності у валюті: страхування ризиків знецінення коштів внаслідок зміни валютних курсів, отримання спекулятивного прибутку за рахунок зміни курсів валют.
Для забезпечення платіжної дисципліни важливого значення набувають розрахункові послуги банків, які передбачають ведення рахунків юридичних і фізичних осіб та здійснення розрахунків за їх дорученням. Особливий вид діяльності комерційних банків становлять довірчі (трастові) послуги: операції з володіння майном, переданим клієнтом банку за дорученням. Довірене управління майном пов'язане з виконанням робіт по обліку операцій, збереженням цінностей, розміщенням коштів, фінансовим аналізом тощо.
Питому вагу у довірчих (трастових) послугах комерційних банків займають агентські послуги. При виконанні таких операцій банк діє. від імені і за дорученням клієнта на основі договору, укладеного на конкретний строк. Відмінність агентських послуг від довірчих полягає в тому, що при наданні агентських послуг клієнт не втрачає уповноважень власника, а лише уповноважує банк на операції від імені власника.
Комерційні банки при наданні агентських послуг здійснюють операції по зберіганню майна клієнтів та управлінню їх власністю, проводять інвестиційні та кредитні операції за дорученням власника, організують оплату рахунків і податків, операції купівлі-продажу, оформлення та відновлення страхових полісів та інше юридичне обслуговування.
Комерційні банки виконують послуги зі збереження цінностей:
надають в оренду сейфи клієнтам, здійснюють операції по збереженню цінних паперів з одночасним отриманням з них доходу, проводять погашення облігацій із закінченим строком дії, отримують кошти за заставними листами, проводять обмін цінних паперів, їх купівлю та продаж.
Використана література:
1. Закон України від 20 березня 1991 р. "Про банки й банківську діяль-ність" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 25 (зі змінами і доповненнями).
2. Василишен Э. Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. - М., 1995.
3. Жуков А. И. Услуги коммерческих банков: Зарубежный опыт и практика. - М.: А. О. Консалтбанкир, 1995.
4. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. - Тернопіль, 1996.
5. Дмитриев М., Травин Д. Российские банки: на исходе золотого века. - СПб.: Норма, 1996.
6. Коммерческие банки России. - М.; Нью-Йорк, Высшая школа, 1992.
7. Коммерческие банки /Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл; Под ред. В. М. Усос-кина. - М.: СП "Космополис", 1991.
8. Ключников И. К., Торкановский В. С. Коммерческие банки США в системе государственно-монополистического капитализма. - Л., 1982.
9. Маркова О. М., Сахарова Л. С., Сидоров В. Н. Коммерческие банки и их операции. - М.: Банки и биржи, 1995.
10. Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...