WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Особливості кредитування малого бізнесу - Курсова робота

Особливості кредитування малого бізнесу - Курсова робота

1. Комерційним банкам розвиток мікрокредитування дозволить зменшити кредитний ризик портфеля, підвищуючи рівень його диверсифікації. Робота за програмами мікрокредитування є хорошою PR-кампанією, здатною принести популярність банку серед широкого кола потенційних клієнтів.

2. Створення і розвиток небанківських фінансових організацій мікрокредитування в Україні забезпечить диверсифікацію фінансових інститутів і фінансових продуктів у сфері кредитування і сприятиме тим самим формуванню пропозиції на ринку мікрокредитів.

3. Співпраця секторів банківського і небанківського мікрокредитування, з одного боку, створить стимули для формування стійкої структури української економіки, а з другого боку, надасть додаткові можливості суб'єктам малого підприємництва, що зростають, для переходу в сектор великих підприємств.

4. Зростання масштабів мікрокредитування в Україні дасть можливість малим підприємцям, для яких можливість позичати невеликі суми грошей необхідна як повітря, активно використовувати такий звичний для підприємців розвинутих країн інструмент, як мікрокредити.

Список використаної літератури

 1. Закон України „Про банки і банківську діяльність" від 20.03.91 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – С. 165.

 2. Закон України „Про заставу" від 2.10.92 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №47. – С. 74.

 3. "Про кредитування" Положення НБУ №246 від 28.09.95.

 4. "Рекомендації по визначенню фінансового стану позичальників" Постанова НБУ №323 затверджене від 29.09.97.

 5. Абрамова І.М., Пєнська І.О. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні // Фінанси України. – 1999. – №4. – C. 12 – 17.

 6. Андрєєв А. Особливості становлення ринку банківських послуг в Україні // Банківська справа. – 2003. – №4. – С. 35-37.

 7. Беліменко Г. Розвиток підприємництва як механізм припинення економічного спаду і структурної перебудови // Закон і бізнес. – 1999. – № 5. – С. 21 – 26.

 8. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 237с.

 9. Банківська енциклопедія // Під ред. д.е.н. проф. Мороза А.М. – К.: Лібра, 2000. – 327с.

 10. Банківська справа: Навчальний посібник // За ред. проф. Р.Т.Тиркола – Тернопіль: Карт-бланки, 2001р. – 314с.

 11. Банківські операції: Підручник // А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховіна та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384с.

 12. Бендурка О., Ковальов Є. Великий і малий бізнес, проблеми розвитку // Голос України.–1999.–15 червня.

 13. Білецька Н. Розрахунок доходів і витрат банку внаслідок впровадження Національної системи масових електронних платежів // Банківська справа. – 2003. – №4. – С. 48-58.

 14. Буряк П.Ю. Мобілізація фінансових ресурсів для активізації малого та середнього підприємництва // Фінанси України.–1999.– № 12.

 15. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Тов. "Знання", КОО, 2005. – 255 с.

 16. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник // За ред. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 2000. – 344 с.

 17. Клочко Ю., Черняк Т. Проблеми малого бізнесу в Україні // Економіка України. – 1998. – № 1. – С. 8 – 12.

 18. Крупка М.І. Фінансово-економічні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні // Фінанси України.–1998. – № 5. – С. 31 – 34.

 19. Лаврушин О.И. Банковские операции. Ч. 1. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 468 с.

 20. Морочко М. Павлік Т. Розвиток банківських послуг у всесвітній мережі Інтернет // Фінанси України. – 2001. – №9. – 131-135 с.

 21. Онищенко В.О. Основи банківської справи: Навчальний посібник. – Полтава: ПДТУ, 1999. – 163с.

 22. Фінанси підприємств: Підручник // Під ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2002. – 384с.

Додаток 1

Рейтинг оцінки якості кредиту

категорія

п/п

Назва показнику

Бали

А

Призначення та сума кредиту

1

Призначення розумне та сума повністю виправдана

20

2

Призначення сумнівне, сума прийнятна

15

3

Призначення непереконливе, сума проблематична

8

В

Фінансовий стан претендента на кредит

1

Дуже гарний фінансовий стан , сильний та стабільний приток коштів

40

2

Гарне фінансове становище, сильний грошовий потік

30

3

Прийнятне фінансове положення, нестійкий грошовий потік

20

4

Невисокий дохід в минулому, слабкий грошовий потік

10

5

Нещодавно багато втратив, грошовий потік слабкий

4

С

Застава

1

Не потрібна застава або надається обширна грошова застава

30

2

Значна ліквідна застава

25

3

Достатня застава прийнятної ліквідності

20

4

Достатня застава, але обмеженої ліквідності

15

5

Недостатня застава невисокої якості

8

6

Нема прийнятної застави

2

D

Термін та схема погашення

1

Короткотермінове, самоліквідуючеєся, гарне вторинне джерело

30

2

Середньотерміновий, погашення частинами, потужний грошовий потік

25

3

Середньотерміновий, з погашенням одним платежем, довгостроковий з середнім грошовим потоком

20

4

Довготерміновий, погашаємий частинами, невпевненість в надходженнях

12

5

Довготерміновий, призначення сумнівне, вторинних джерел не має

5

E

Кредитна інформація на позичальника

1

Чудові відносини в минулому з позичальником

25

2

Гарні кредитні відгуки з надійних джерел

20

3

Обмежені відгуки, нема негативної інформації

15

4

Нема відгуків

9

5

Несприятливі відгуки

0

F

Взаємовідносини з позичальником

1

Існують постійні вигідні відносини

10

2

Існують посередні відносини або ніяких

4

3

Банк несе втрати на відносинах з позичальником

2

G

Вартість кредиту

1

Вище звичайного для такої якості кредиту

8

2

відповідності до якості кредиту

5

п/п

Рейтинг кредиту на основі загальної суми балів

Бали

I

Найкращий

163-140

II

Високої якості

139-118

III

Задовільний

117-85

IV

Граничний

84-65

V

Гірше граничного

64 та нижче

Оцінка результатів рейтингу

Додаток 2

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР N_________

"__" ________ м. ___________

Державний спеціалізований комерційний Ощадний банк України, ( у подальшому - "Банк" ) в особі___________________________________________________________

(посада, прізвище, ім`я та по батькові)

_____________________________________________________________, який діє на підставі Положення та довіреності N___ від _________199__р., з однієї сторони, і _______________________________________ __________________________________________________________________


 
 

Цікаве

Загрузка...