WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Основи страхової діяльності - Курсова робота

Основи страхової діяльності - Курсова робота

Франшиза буває умовною й безумовною.

При умовній франшизі зобов'язання страховика за договором страхування не виникають доти, поки розмір збитку не перевищить розміру франшизи. При цьому страховик повністю компенсує фактичний розмір збитку незалежно від величини франшизи. При безумовній франшизі, коли фактичний збиток перевищує величину, установлену в договорі страхування, розмір страхової виплати зменшується на величину встановленої договором франшизи.

-

брутто-премія, що зобов'язаний сплатити страхувальник.

Задача 5. Тема: методика побудови одноразових нетто-ставок із страхування пенсії

Розрахувати одноразову тарифну нетто-ставку, щомісячну брутто-ставку та одноразову брутто-премію при страхування на випадок смерті для особи віком 38 років. Строк страхування 11 років. Страхова сума - 15 тис. грн. Норма прибутковості 12 складних річних відсотків. Навантаження в структурі брутто-ставки складає 10%.

Розв'язання

f = Квд + Кпр

питома вага навантаження в структурі брутто-ставки:

Квд - норматив витрат на ведення справи;

Кпр - норматив прибутку.

Задача 6. Тема: змішане страхування життя розрахунок страхових премій

Розрахувати одноразову брутто-ставку і щомісячний платіж, що повинне внести особа у віці 55 років за договором змішаного страхування життя при терміні страхування 4 років, при страховій сумі 10тис. грн. Прогнозована норма інвестиційної прибутковості страхової компанії 14% у рік. Показник збитковості страхової суми по втраті працездатності від нещасних випадків за останні 5 років відповідно становив: 0,03; 0,05; 0,04; 0,02; 0,05.

Витрати на ведення справи в структурі брутто-ставки складають 16%. Витрати на попереджувальні заходи відповідно складають 9% Прибуток закладений у розмірі - 5%.

У задачі дати пояснення:

Яка структура брутто - ставки в змішаному страхуванні життя?

Розв'язання

,

де:

Тб - страховий тариф або брутто-ставка;

Тн - нетто-ставка;

f - питома вага навантаження в структурі брутто-ставки.

Квд - норматив витрат на ведення справи;

Кпм - норматив витрат на попереджувальні заходи;

Кпр - норматив прибутку.

де:

dх, dx+1, dx+2,..., dx+t-1 - число вмираючих за строками страхування у роках; V -множник (дисконт).

,

Задача 7. Тема: фінансова стійкість страхових операцій

Зробити порівняльний аналіз фінансової стійкості двох страхових компаній шляхом розрахунку ступеня імовірності дефіцитності засобів у майбутньому, якщо відомо: тарифні ставки за видами страхування в майновій групі /страхування будівель, страхування домашнього майна, страхування транспорту, страхування вантажів/ відповідно по компаніях складають:

Т1% - тарифні ставки за 4-ма видами страхування в першій страховій компанії: будівлі - 2,3; майно - 5,1; транспорт - 11,0; вантажі - 8,0 і Т2% - тарифні ставки за 4-ма видами страхування в другій страховій компанії: будівлі - 1,5; майно - 5,3; транспорт - 11,0; вантажі - 9,0.

Кількість застрахованих об'єктів за підвидами майнової групи по компаніях складають:

N1шт. - кількість застрахованих об'єктів за видами страхування в першій страховій компанії: будівлі - 456; майно - 1906; транспорт - 1234; вантажі - 678 і N2 шт. - кількість застрахованих об'єктів за видами страхування в другій страховій компанії: будівлі - 520; майно - 11765; транспорт - 3195; вантажі - 910.

Розв'язання

,

де:

Тсер - середня тарифна ставка по всім договорам страхування;

N - число застрахованих об'єктів;

К - коефіцієнт Ф.В. Коньшина.

- вища фінансова стійкість.

Задача 8. Тема: ексцедентне перестрахування

Страхова компанія уклала договори майнового страхування за трьома однорідними групами ризиків. Страхова відповідальність з цих групах ризиків склала - 22, 32, 17 млн. грн. Тарифні ставки за групами ризиків складали - 1,5%, 2,0%, 3,0%. За умовами договору ексцедентного перестрахування власне утримання цедента встановило - 12млн. грн.

Визначити участь цесіонарія в перестрахувальних преміях з кожної групи ризиків і участь цесіонарія у виплатах страхових відшкодувань, якщо збитки за укладеними договорами становили відповідно - 12, 8, 4 млн. грн.

У задачі дати пояснення:

Що таке ексцедентне перестрахування й у чому полягає його сутність?

Розв'язання.

Ексцедентне перестрахування передбачає, що цедент (страховик, перестрахувальник) передає, а перестраховик (цесіонарій) приймає в перестрахування тільки ті договори страхування, страхова сума за якими перевищує обговорену величину (розмір власного утримання, або пріоритет цедента). Під власним утриманням цедента розуміється та частина страхової суми або страхових виплат, відповідальність за які залишається на перестрахувальнику. Під часткою, переданої в перестрахування, розуміється та частина страхової суми або страхових виплат, відповідальність за які несе перестраховик.

Відношення частки відповідальності страховика, переданої в перестрахування, до відповідальності, узятої страховиком за договором страхування, називається коефіцієнтом перестрахування.

Страхова премія:

, ,

Коефіцієнт перестрахування:

Визначаємо участь перестрахувальника в перестрахувальних преміях:

Визначаємо участь цесіонарія у виплатах страхових відшкодувань:

Задача 9. Тема: системи відповідальності в майновому страхуванні

Майно підприємства вартістю 30 тис. грн. застраховано за системою пропорційної відповідальності на суму 17 тис. грн.

Розрахувати суму збитку, при якій страхове відшкодування буде складати 10 тис. грн.

У задачі дати пояснення:

Що таке система пропорційної відповідальності?

Система страхової відповідальності обумовлює співвідношення страхової суми застрахованого майна і фактичного збитку.

У практиці страхування застосовуються такі системи страхової відповідальності: система дійсної вартості; система пропорційної відповідальності; система першого ризику; система відбудовної вартості; система граничної відповідальності.

Страхування з системи пропорційної відповідальності означає неповне страхування вартості об'єкта і величина страхового відшкодування в цьому випадку визначається як добуток збитку на співвідношення страхової суми до страхової оцінки об'єкта страхування. Формула розрахунку страхового відшкодування з пропорційної системи подана в конспекті лекцій.

Страхування з системи першого ризику передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі збитку, але в межах страхової суми.

Збиток у межах страхової суми називається першим або ризиком, що відшкодовується. Збиток понад страхової суми називається другим або ризиком, що не відшкодовується.

Розв'язання

,

де:

B - страхове відшкодування;

У - сума збитку;

S - страхова сума;

Co - страхова оцінка.

,

Відповідь: сума збитку дорівнює 5666,66 грн.

Задача 10. Тема: майнове страхування

Підприємство застрахувало своє майно на 1 рік з відповідальністю від протиправних дій третіх осіб на суму - 200тис. грн. За умовами страхування нетто-ставка становить - 0,2%, умовна франшиза становить - 8% і при цьому знижка з тарифу складає - 9%. Навантаження в структурі тарифної ставки визначена в розмірі - 15%. У результаті протиправних дій підприємству нанесений матеріальний збиток у розмірі - 25 тис. грн.

Визначити розмір страхової премії, що зобов'язаний сплатити страхувальник і розмір страхового відшкодування, що одержить страхувальник.

Розв'язання

,

де:

Тб - страховий тариф або брутто-ставка;

Тн - нетто-ставка;

f - питома вага навантаження в структурі брутто-ставки.

Відповідь: так як франшиза (16000 грн.) більше ніж фактичний збиток (25000 грн.), то страхувальник зобов'язаний сплатити страхову премію.

Список використаної літератури

  1. Закон України "Про страхування" Відомості Верховної Ради України. 1996 р.,№18.

  2. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування".

  3. Шихов А.К. СТРАХОВАНИЕ: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000 - 431с.

  4. Шахов В.В. СТРАХОВАНИЕ. Учебник для вузов. М.: Страховой полис ЮНИТИ. 1997.

  5. СТРАХОВОЕ ДЕЛО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, "Феникс", 1999.

  6. Рябикин В.И. АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ. М.: Фистатинформ, 1996.

  7. Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. СТРАХУВАННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА. Навчально-методичний посібник. - Харків: Бурун Книга, 2004, - 376 с.

  8. Залєтов О.М. СТРАХУВАННЯ: Навчальний посібник. К.: Міжнародна агенція „Bee Zone", 2003. - 320 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...