WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Організація та планування кредитування - Курсова робота

Організація та планування кредитування - Курсова робота

Уточнений коефіцієнт ліквідності - визначається як відношення коштів, цінних паперів і дебіторської заборгованості (III розділ активу) до короткострокових зобов'язань (результат III поділу пасиву балансу-нетто). Цей показник характеризує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок готівки, але і за рахунок очікуваних надходжень за відвантажену продукцію, виконані роботи або зроблені послуги. Для нашого прикладу це співвідношення склало на початок року 0.73 : 1 ((299+612):1255) і на кінець року 0.65 : 1 ((259+780):1591), тобто скоротилося на 8 пунктів.

Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття) являє собою відношення всіх поточних активів (результат II розділу + результат III розділу активу) до короткострокових зобов'язань (результат III розділу пасиву балансу нетто). Він дозволяє встановити, у якій кратності поточні активи покривають короткострокові зобов'язання. У загальному випадку нормальними вважаються значення цього показника, що знаходяться в межах від 2 до 3.

Варто мати на увазі, що якщо відношення поточних активів і короткострокових зобов'язань нижче, ніж 1:1, то можна говорити про високий фінансовий ризик, пов'язаний з тим, що підприємство не в змозі оплатити свої рахунки.

Співвідношення 1:1 припускає рівність поточних активів і короткострокових зобов'язань. Приймаючи до уваги різноманітний ступінь ліквідності активів, можна з упевненістю припустити, що не всі активи будуть реалізовані в терміновому порядку, а, отже, і в даній ситуації виникає можливість фінансової стабільності підприємства.

Якщо ж значення коефіцієнта покриття значно перевищує співвідношення 1 : 1, то можна зробити висновок про те, що підприємство має у своєму розпорядженні значний обсяг вільних ресурсів, сформованих за рахунок власних джерел.

Іншим показником, що характеризує ліквідність підприємства, є оборотний капітал, що визначається як різниця поточних витрат і короткострокових зобов'язань. Іншими словами, підприємство має оборотний капітал доти, поки Поточні активи перевищують короткострокові зобов'язання (або в цілому доти, поки воно ліквідне).

У цьому зв'язку корисно визначити, яка частина власних джерел коштів вкладена у найбільш мобільні активи.

У нашому прикладі коефіцієнт маневреності складає 749 : 1932 = 0. 397 на 01.01.2005 року і 570 : 2205 = 0. 259 на 01.01.2006, що в цілому підтверджує раніше зроблені висновки щодо структури джерел формування поточних активів на підприємстві.

З метою поглибленого аналізу доцільно згрупувати всі оборотні активи по категоріях ризику. Приміром, є велика можливість того, що дебіторську заборгованість буде легше реалізувати, ніж незавершене виробництво, або витрати майбутніх періодів.

Таблиця 2.2

Зразкова класифікація поточних активів по категоріях ризику

Ступінь ризику

Група поточних активів

Частка групи в загальному обсязі поточних активів, %

Відхилення (гр.2-гр. 4)

На 01.01.2005

На 01.01.2006

1

2

3

4

5

Мінімальна

Наявні кошти, легко реалізовані короткострокові цінні папери.

4.9

2.9

-2. 0

Мала

Дебіторська заборгованість із нормальним фінансовим положенням + запаси (крім залежаного) + готова продукція, що користується попитом.

53.8

49.8

-4. 0

Середня

Продукція виробничого

технічного призначення, незавершене будівництво, витрати майбутніх періодів.

8.8

9.5

+0.7

Висока

Дебіторська заборгованість

підприємств, що знаходяться у важкому фінансовому положенні, запаси готової продукції, виведеної із ужитку, залежані запаси, неліквіди.

32.5

40.7

+8.2

У розвиток проведеного аналізу доцільно оцінити тенденцію зміни співвідношень важкореалізованих активів і загального розміру активів, а також важкореалізованих і легко реалізованих активів. Тенденція до росту названих співвідношень указує на зниження ліквідності.

Враховуючи, що відповідно до чинного законодавства податок на майно підприємства береться з усієї сукупності основних і оборотних коштів і фінансових активів, підприємству необхідно рятуватися від подібного баласту.

Таблиця 2.3

Стан поточних активів на підприємстві

Група поточних активів

На 01.01.2005

На 01.01.2006

Зміни

за рік

у % до розміру поточних активів

тис. грн.

у % до розміру поточних активів

тис. грн.

пунк. (гр. 4 - гр.2)

1. Виробничі запаси

734.0

36.6

752.0

34.7

18.0

-1. 9

у тому числі – залежані

246.0

12.2

341.0

15.7

95.0

3.5

2. Незавершене виробництво

110.0

5.5

118.0

5.4

8.0

-0. 1

3. Готова продукція

187.0

9.4

172.0

7.9

-15.0

-1. 5

у тому числі – важкореалізована

37.0

1.8

34.0

1.5

-3. 0

-0. 3

4. Витрати майбутніх періодів

61.0

3.0

79.0

3.6

18.0

0.6

5. Дебіторська заборгованість

612.0

30.6

780.0

37.9

68.0

7.3

у тому числі – сумнівна

170.0

8.0

301.0

14.0

131.0

6.0

6. Кошти

300.0

14.9

260.0

12.0

-40.0

-2. 9

7.Усього важкореалізовані

активи (стор.1а+стор.2+

+стор.3а+стор.4+стор.5а)

624.0

31.1

873.0

40.4

249.0

9.3

8. Усього поточні активи

2004. 0

100.0

2161.

100.

157.0

--

Для стабілізації фінансового положення підприємства керівництву і головному бухгалтеру слід ужити термінових заходів по стабілізації фінансового положення підприємства. Такими заходами повинні стати:

- удосконалення організації розрахунків із покупцями (варто мати на увазі, що в умовах інфляції, як правило, вигідніше продавати продукцію швидше і дешевше, ніж очікувати вигідних умов ії реалізації);

  • проведення інвентаризації стану майна з метою виявлення активів "низької" якості і списання їх із балансу у встановленому порядку й ін.

Аналіз стану кредиторської заборгованості підприємства його покупцям показаний у таблиці.

Таблиця 2.4

Аналіз стану кредиторської заборгованості (тис. грн.)

Показники

Залишки

У тому числі по строкам утворення (на 01.01.2006 року)

На 01.01.05

На 01.01.06

до одного місяця

від 1 місяця до трьох

від 3 місяців до 6

більше шести місяців

1. Короткострокові кредити банку

357

888

760

128

2. Короткострокові позики

245

-

-

-

-

-

3. Кредиторська заборгованість

653

703

322

69

264

48

за товари і послуги

355

222

100

-

122

-

по оплаті праці

35

43

16

21

6

-

по розрахунках по соцстрахуванню і забезпеченню

17

12

-

12

-

-

по платежах у бюджет

40

170

98

36

36

-

іншим кредиторам

6

256

108

-

100

48

у т.ч. по розрахунках із покупцями

-

248

100

-

100

48

4. Прострочена заборгованість – усього, у тому числі

238

509

x

x

x

x

по короткострокових позичках

-

128

x

x

x

x

по короткострокових позиках

-

-

по розрахунках із постачальниками

211

122

x

x

x

x

по розрахунках із покупцями

-

148

по платежах у бюджет

11

72

x

x

x

x

по оплаті праці

12

27

x

x

x

x

по соцстрахуванню і забезпеченню

4

12

Інформаційно: короткострокові зобов'язання, усього :

1255

1591


 
 

Цікаве

Загрузка...