WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Організація та планування кредитування - Курсова робота

Організація та планування кредитування - Курсова робота

Четверта стадія кредитного процесу- повернення банківської позики.

Повернення позик означає зворотну притоку грошових коштів в банки і сплату відповідної суми відсотків. Повернення позик є вінцем всієї проведеної роботи всього кредитного підрозділу і відповіддю на питання, наскільки якісно і професіонально спрацювали співробітники на всіх попередніх стадіях кредитного процесу.

Якщо боржник без проблем повертає позику і сплачує відсотки по ній, то залишається тільки закрити кредитну справу (досьє) і має на увазі на майбутнє цього позичальника як перспективного і вже має позитивну кредитну історію в нашому банку.

Якщо відбувається неповернення позики і несплата відсотків, то тоді всім співробітникам кредитного підрозділу банку належить провести колосальну роботу по ліквідації цього проблемного кредиту, а потім повинен обов'язково пройти аналіз досконалих помилок в процесі ухвалення рішення про видачу кредиту і перевірку використовування його. А ось у разі ухвалення якісного забезпечення кредиту, що дозволяє швидко провести його реалізацію і погашення суми основного боргу, відсотків по ньому, штрафів і пені за прострочення, можна говорити про закриття проблемного кредиту при виникненні будь-якої кризової ситуації.

Ось тут і проходить перевірка кваліфікації оцінювачів, зручності вибраної схеми ухвалення забезпечення в банк. Часто в практиці через непродуманість схеми реалізації застави банки зазнають великі труднощі в легітимності реалізації забезпечення.

2. АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КБ „ПРИВАТБАНК"

2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності КБ „ПриватБанк"

Об'єктом дослідження в даній роботі є "Приватбанк". Дата заснування банку: 15.04.1995 року. Юридична адреса банку: м. Евпаторія, вул. Фрунзе, д.41/28А, т. 33295, 36502, 27135, 60355. Ліцензія НБУ на здійснення діяльності №22 від 04.12.2001 р.

"Приватбанк" - є організацією, яка має виняткове право здійснювати в сукупності наступні банківські операції: залучення у внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення вказаних засобів від свого імені і за свій рахунок на умовах поворотності, платності, терміновості, відкриття і веління банківських рахунків фізичних і юридичних осіб.

Банк має генеральну банківську ліцензію Національного банку України і пропонує своїм клієнтам наступні види банківських послуг:

 1. Відкриття і обслуговування рахунків в національній і іноземних валютах;

 2. Виконання міжнародних розрахунків у формі документарних акредитивів, інкасо і перекладів;

 3. Відкриття і ведення кореспондентських рахунків "Ностро" і "Лоро" в національній і іноземних валютах;

 4. Міжнародні розрахунки з використанням системи міжнародних розрахунків SWIFT;

 5. Надання послуг з розміщення засобів в іноземних банках, виконання всіх видів конверсійних і депозитних операцій на міжнародних валютних ринках з використанням системи "Рейтер Ділінг";

 6. Залучення за дорученням Уряду України засобів на міжнародних кредитних ринках і обслуговування міжнародних кредитних ліній;

 7. Надання коротко-, средне- і довгострокових кредитів в національній і іноземних валютах;

 8. Виконання операцій в іноземних валютах на внутрішньому валютному ринку за дорученням банків: підприємств і фізичних осіб:

  • представництво інтересів клієнтів на валютних біржах;

  • покупка-продаж іноземної валюти на валютних біржах;

  • інкасація валютної виручки торгових організацій;

  • покупка-продаж наявної іноземної валюти через мережу обмінних пунктів;

  • конверсійні операції з наявною іноземною валютою;

  • виплата і інкасація іменних і дорожніх чеків;

  • виплата клієнтам наявної валюти на витрати на відрядження;

 9. Залучення засобів в національній і іноземних валютах на депозит до запитання і термінові внески від фізичних і юридичних осіб;

 10. Ухвалення і надання забезпечення для платіжних договорів за дорученням своїх клієнтів;

 11. Надання банківських гарантій в національній і іноземних валютах;

 12. Проектне фінансування.

Кредитна політика банку заснована на загальнодоступності кредитних ресурсів підприємств всіх форм власності при максимальному забезпеченні інтересів банку щодо повернення кредитів. Економічний стан і державні пріоритети щодо інвестицій за рахунок привернутих за рубежем кредитних ресурсів зумовили напрями кредитних вкладень.

В той же час кредитні ресурси в національній валюті за рахунок власних засобів у ВКВ прямують, головним чином, новим економічним структурам на виконання проектів, що забезпечують швидкий оборот позикового капіталу.

На даній стадії аналізу формується початкове уявлення про діяльність підприємства, виявляються зміни в складі майна підприємства і їхніх джерел, установлюються взаємозв'язки між показниками.

Для зручності проведення такого аналізу доцільно використовувати так званий ущільнений аналітичний баланс - нетто, що формується шляхом додавання однорідних по своєму складі елементів балансових статей у необхідних аналітичних розтинах, як це показано на таблиці.

Таблиця 2.1

Аналіз структури активів та пасивів банку

Показник

На 01.01.2005

У % до валюти балансу

На 01.01.2006

У % до валюти балансу

Відхилення (гр.4 - гр.2)

1

2

3

4

5

6

АКТИВ

Нерухоме майно

1183

37.1

1635

43.1

+6.0

Поточні активи, усього в тому числі:

2004

62.9

2161

56.9

-6. 0

виробничі запаси

734

23.0

752

19.8

-3. 8

готова продукція

187

5.9

172

4.5

-1. 4

кошти і короткострокові фінансові вкладення

299

9.4

259

6.2

-3. 2

дебіторська заборгованість

612

19.2

780

20.5

1.3

ПАСИВ

Джерела фінансових коштів

1932

60.6

2205

58.0

-2. 6

Позикові кошти - усього

1255

39.4

1591

42.0

-2. 6

Короткострокові позички банків

357

11.3

888

23.3

+12.0

Короткострокові позики

245

7.6

-

-

-7. 6

Розрахунки з кредиторами

653

20.4

703

18.5

-1. 9

Одним із найважливіших критеріїв фінансового положення підприємства є оцінка його платоспроможності, під яким прийнято розуміти спроможність підприємства розраховуватися по своїх довгострокових зобов'язаннях. Отже, платоспроможним є те підприємство, у якого активи більші, ніж зовнішні зобов'язання.

Спроможність підприємства сплачувати по своїх короткострокових зобов'язаннях називається ліквідністю. Інакше кажучи, підприємство вважається ліквідним, якщо воно в стані виконати свої короткострокові зобов'язання, реалізуючи поточні активи. Виходячи зі сказаного, у практиці аналітичної роботи використовують цілу систему показників ліквідності . Роздивимося найважливіші з них.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (коефіцієнт терміновості) обчислюється - кошти і швидко реалізація цінних паперів(III розділ активу) до короткострокової заборгованості (результат поділу III пасиву). Він показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату упорядкування балансу або іншої конкретної дати.

За даними нашого прикладу співвідношення коштів і короткострокових зобов'язань складає 0.24 : 1 (299:1255) на 01.01.2005 і 0.16 : 1 (259:1591) на 01.01.2006. Це говорить про те, що погасити свої зобов'язання в терміновому порядку підприємство не змогло б. Проте, з огляду на малу можливість того, що всі кредитори підприємства одночасно пред'являть йому свої боргові вимоги, і приймаючи в увагу той факт, що теоретично достатнім значенням для коефіцієнта терміновості є співвідношення 0.2 : 1, можна попередньо припустити допустимість сформованих на підприємстві співвідношень легко реалізованих активів і короткострокової заборгованості.


 
 

Цікаве

Загрузка...