WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ ""Аваль""" - Курсова робота

" Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ ""Аваль""" - Курсова робота

Проведемо аналіз структури пасивів банківської установи (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Аналіз структури пасивівКоростенського відділення №1 АППБ „Аваль"

Найменування показника

2003 рік

2005 рік

Темп приросту, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Статутний капітал

13 544

5,68

29 358

6,84

116,76

Вклади населення

55 748

23,37

144 974

33,76

160,05

Депозити юридичних осіб

13 658

5,73

69 871

16,27

411,57

Кошти клієнтів

49 795

20,88

113 710

26,47

128,35

Міжбанківські кредити та депозити

52 497

22,01

17 866

4,16

-65,96

Коррахунки інших банків

2 538

1,06

3 614

0,84

42,39

Нерозподілений прибуток

14 480

6,07

15 662

3,65

8,16

Загальні резерви

3 930

1,65

6 505

1,51

65,52

Інші пасиви

32 315

13,59

27 924

6,5

-13,58

Всього пасивів

238 505

100,0

429 484

100,0

80,07

У пасиві всі основні складові частини грошових ресурсів збільшилися, крім міжбанківських кредитів та депозитів. Кошти на рахунках клієнтів збільшилися в 2,2 рази, депозити юридичних осіб – в 4,1 рази, вклади населення – 2,6 рази. Доля притягнутих коштів клієнтів в структурі пасиву становить 76,5 %. Це свідчить про довіру к банку клієнтів – як юридичних осіб, так і населення. Тому зменшилась потреба в міжбанківських кредитах та депозитах, які складають 17866 тис. грн. за 2005 р. (порівняно з 73847 тис. грн. у 2003 р.) та їх доля в загальній структурі становить 4,16 %. Значно зросли обсяги вкладів населення, коштів клієнтів та депозитів юридичних осіб, тому що покласти на рахунок грошові кошти під великі проценти та на вигідних умовах, та отримувати проценти кожного місяця – дуже зручно та вигідно для клієнтів банку. Динаміка росту структури пасивів банку наведена в додатку 6.

У таблиці 2.5 наведено аналіз доходів та витрат банку.

Таблиця 2.5

Аналіз доходів та витратКоростенського відділення №1 АППБ „Аваль"

Види доходів

2004 рік

2003 рік

Відхилення (+, –)

Сума, тис. грн.

У % до підсумку

Сума, тис. грн.

У % до підсумку

Абсолютна величина, тис. грн.

У % до підсумку

Процентний дохід

49 858

72,98

63 985

71,94

14127

68,49

Комісійний дохід

16 412

24,03

20 694

23,27

4282

20,75

Чистий торгівельний дохід

1 924

2,81

3 551

3,99

1627

7,87

Інший операційний дохід

103

0,15

708

0,8

605

2,93

Непередбачені доходи

15

0,02

-

-

- 15

- 0,04

Разом доходів

68 312

100,0

88 938

100,0

20626

100,0

Величина доходів значно зросла (на 20626 тис. грн.). це відбулося, в першу чергу, за рахунок росту процентних доходів, а зростанню останніх посприяло збільшення обсягів кредитування банківською установою, зросли також розміри комісійних надходжень. Банк активізував роботу щодо одержання процентних доходів шляхом зростання оборотів за кредитами. Крім того банк збільшив процентні доходи за рахунок розширення послуг по розміщенню коштів, що дало змогу підвищити процентні доходи на 14127 тис. грн. Серед непроцентних доходів переважають комісійні, тобто банк надає широкий спектр послуг, за рахунок яких одержує додатковий дохід (комісійні збори за грошові перекази, за консультаційні послуги тощо).

Важливим показником діяльності банків є прибуток, тобто різниця між отриманими доходами і зробленими витратами. За умов комерційного розрахунку важливо, щоб банк був достатньо прибутковим. Прибуток стимулює діяльність банківської установи щодо розширення й поліпшення якості банківських послуг, забезпечення резервів та страхових фондів на випадок непередбачених обставин або витрат.

У прибутковості банку заінтересовані також акціонери і клієнти. З одного боку, акціонери банків заінтересовані у прибутку, оскільки він є джерелом доходів на інвестований ними капітал. З іншого – акціонери як інвестори бажають якнайменшого ризику в процесі інвестування. Позичальники також заінтересовані у прибутковості банку, оскільки здатність банку надавати кредити залежить від розміру й структури його капіталу. А тому, вибираючи банк, що в нього клієнт інвестуватиме кошти, він мусить аналізувати інформацію про результати фінансово-комерційної діяльності банку. Фінансовий стан банку – це поняття, яке характеризується системою показників, які відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів, фінансову стабільність, платоспроможність і ліквідність банку. Відповідно до закону України "Про банки і банківську діяльність" із метою захисту інтересів клієнтів і забезпечення фінансової надійності НБУ встановив для всіх комерційних банків обов'язкові економічні нормативи регулювання їх діяльності, а саме:

  1. норматив платоспроможності – це співвідношення капіталу банку до активів, зважених на коефіцієнт ризику:

Н3 = К/Ар * 100 %.

Капітал (К) банку склав 63917 тис. грн., а сумарний обсяг активів, зважених з урахуванням ризику (Ар), - 326407 тис. грн., отже

Н3 = 63917/326407 = 19,59 %.

Ураховуючи, що нормативне значення даного нормативу не може бути нижчим 8 %, можна констатувати, що банк дотримується цього нормативу, тобто має достатньо капіталу для проведення активних операцій з урахуванням ризиків;

  1. норматив достатності капіталу – це співвідношення капіталу до загальних активів банку, зменшений на відповідно створені резерви:

Н4 = К/За * 100 %.

Нормативне значення повинно бути не менше 4 %. За даними балансу банку загальна сума загальних активів дорівнює 429484 тис. грн., а капітал банку – 63917 тис. грн.. Згідно з цим даними фактичний рівень

Н4 = 63917/429484 * 100 % = 14,89 %

значно перевищує його нормативне значення, що підтверджує достатність капіталу для здійснення діяльності банку;

  1. норматив миттєвої ліквідності – це співвідношення суми коштів на коррахунку та в касі до поточних рахунків:

Н5 = ККР / ПР * 100%.

Н5 = (56727 + 12865) * 100 % = 21,15 %.

Нормативне значення повинно бути не менше 20 %. Перевищення фактичним рівнем Н5 його нормативного значення свідчить про те, що банк має можливість миттєво погашати свої зобов'язання;

  1. норматив загальної ліквідності – співвідношення загальних активів до загальних зобов'язань банку:

Н6 = А / З * 100 %.

Н6 = 429484 / 365568 * 100 % = 117,49 %

Фактичний рівень Н6 значно перевищує його нормативне значення (не менше 100 %), отже банк може забезпечити погашення всіх своїх грошових зобов'язань.

2.2 Умови кредитної угоди

Коростенське відділення №1 АППБ "Аваль" активно надає кредити своїм клієнтам, як юридичним так і фізичним особам. Кредити надаються на конкретні цілі з обов'язковим обґрунтуванням можливості своєчасної сплати відсотків та погашення позики.


 
 

Цікаве

Загрузка...