WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ ""Аваль""" - Курсова робота

" Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ ""Аваль""" - Курсова робота

Не здійснює нарахування резерву за бюджетними кредитами, а також за кредитами та депозитами між установами в системі одного комерційного банку.

Резерв використовується на покриття безнадійної заборгованості, яка виникла від кредитної діяльності банку. Розмір резерву визначається відповідно до загальної суми усіх кредитів, класифікованих за ступенем ризику і з урахуванням коефіцієнта ризику.

Розділ 2. Основні умови та етапи процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ "Аваль".

2.1 Характеристика фінансового стану та результатів діяльності банківської установи

Коростенське відділення №1 АППБ „Аваль" є підрозділом акціонерного поштово-пенсійного банку „Аваль".

Банк Аваль входить до банківської холдингової групи Райффайзен Інтернешнл Бенк-Холдинг АГ (на сьогодні ця група володіє 93,5 % акцій банку). Аваль є одним із найбільших банків у нашій країні. Він посідає перше місце серед усіх банків України за розміром статутного капіталу, а також займає провідні позиції на ринку фінансових послуг.

Загальнонаціональна мережа Банку Аваль включає 1400 структурних підрозділів, розташованих у великих містах, обласних та районних центрах, містах обласного підпорядкування та окремих селах у всіх регіонах України. Переважна більшість із них є повнофункціональними відділеннями, що надають приватним та корпоративним клієнтам повний перелік стандартних та новітніх банківських послуг на найвищому рівні.

Одним з приоритетних напрямків активних операцій АППБ „Аваль" є кредитна діяльність, яка направлена на розвиток підприємств середнього та малого бізнесу. Кредити надаються як в національній так і в іноземній валюті. Банківська установа проводить кредитування як фізичних осіб на поточні потреби, так і юридичних осіб для здійснення господарської діяльності на умовах забезпеченості повернення кредиту. При отриманні кредиту, забезпеченням може виступити як майно самого позичальника, так і майно особи, яка надасть за нього поруку. Також вигідним забезпеченням з позиції збереження грошей є надання в заставу грошового вкладу розміщеного в банківській установі. Грошовий вклад є надійним забезпеченням, а тому надання кредиту здійснюється на більш вигідних умовах. За рахунок отримання відсотків за вкладом можна здійснити сплату відсотків за користування кредитом та частину коштів за кредитом.

Результати діяльності Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль" представлено в додатках 1, 2 до даної дипломної роботи (баланс та звіт про прибутки та збитки). За цими даними проведемо горизонтальний та вертикальний аналіз діяльності банківської установи.

Аналіз активів банківської установи наведено у таблиці 2.1 та 2.2 та додатку 3.

Таблиця 2.1

Активи Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль"

Найменування показника

Сума активів на 01.01.04 (тис. грн.)

Сума активів на 01.01.05 (тис. грн.)

Сума активів на 01.01.06 (тис. грн.)

Кредити

152 251

241 093

296 612

Міжбанківські кредити та депозити

30 403

40 357

24 934

Каса та коррахунки в НБУ

31 300

37 866

56 727

Коррахунки в інших банках

4 454

8 016

12 865

Вкладення в цінні папери

6 232

20 455

15 290

Основні засоби та нематеріальні активи

13 245

22 076

25 564

Інші активи

5 033

1 135

2 973

Резерви під кредитні ризики

- 4 413

- 4 452

- 5 481

Усього активів

238 505

366 546

429 484

Проведемо порівняльний аналіз структури активів (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2

Порівняльний аналіз активів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль"

Найменування показника

2003 рік

2005 рік

Темп приросту, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Кредити

152 251

63,84

296 612

69,06

94,82

Міжбанківські кредити та депозити

30 403

12,75

24 934

5,81

-17,99

Каса та коррахунки в НБУ

31 300

13,12

56 727

13,21

81,23

Коррахунки в інших банках

4 454

1,87

12 865

3,00

188,84

Вкладення в цінні папери

6 232

2,61

15 290

3,56

145,34

Основні засоби та нематеріальні активи

13 245

5,55

25 564

5,95

93,01

Інші активи

5 033

2,11

2 973

0,69

-40,93

Резерви під кредитні ризики

- 4 413

-1,85

- 5 481

- 1,28

24,2

Усього активів

238 505

100,0

429 484

100,0

80,07

В загальній сумі активів переважають кредити, а отже, банківська установа в політиці управління активними операціями надає перевагу кредитуванню. За останні два роки кредитна діяльність виросла майже у два рази, а все тому що банк при рішенні питань стосовно кредитування максимально враховував потреби клієнтів, в основному вітчизняних товаровиробників. Процентні ставки по кредитам встановлювались індивідуально по кожному проекту, враховуючи досвід співробітництва банка та клієнта, на основі конюктури ринка. У процесі аналізу і відбору кредитних проектів Кредитним комітетом банка комплексно вивчався фінансовий стан всіх потенційних позичальників, а також цільове використання кредиту. На практиці реалізовувалися вимоги високої якості і ліквідності застави, які надавалися на забезпечення кредиту. Активи банку зросли на 80,07 % за останні два роки. Зростання відбулося за рахунок росту кредитного портфеля. Високоліквідні активи (кошти в касі, на кореспондентському рахунку в НБУ, в інших банках) та робочі активи (кошти на коррахунках, в касі, вклади в майно, цінні папери, розміщені в інших банках, надані в кредит тощо) набули також певного росту. Ці дані свідчать про те, що в банку проводиться активна політика по зміцненню ліквідності та платоспроможності, підвищенню дохідності банку. Динаміка росту активів наведена в додатку 4.

В таблицях 2.3, 2.4 і додатку 5 наведено аналіз пасивів банку.

Таблиця 2.3

Пасиви Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль"

Найменування показника

Сума активів на 01.01.04 (тис. грн.)

Сума активів на 01.01.05 (тис. грн.)

Сума активів на 01.01.06 (тис. грн.)

Статутний капітал

13 544

13 544

29 358

Вклади населення

55 748

87 444

144 974

Депозити юридичних осіб

13 658

60 914

69 871

Кошти клієнтів

49 795

74 456

113 710

Міжбанківські кредити та депозити

52 497

73 847

17 866

Коррахунки інших банків

2 538

3 226

3 614

Нерозподілений прибуток

14 480

20 199

15 662

Загальні резерви

3 930

4 608

6 505

Інші пасиви

32 315

28 308

27 924

Всього пасивів

238 505

366 546

429 484


 
 

Цікаве

Загрузка...