WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ ""Аваль""" - Курсова робота

" Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ ""Аваль""" - Курсова робота

Додатки

Додаток 1

Баланс Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль" за станом на 31 грудня 2005 року (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

2005 рік

2004 рік

1

2

Кошти і залишки в НБУ

Казначейські та інші папери, що рефінансуються НБУ, і цінні папери, емітовані НБУ

56 727

37 866

3

Кошти в інших банках

37 688

48 262

4

Цінні папери на продаж

13 376

19 594

5

Кредити і заборгованість клієнтів

291 244

236 641

6

Інвестиційні цінні папери

1 614

861

7

Довгострокові інвестиції в асоційовані компанії і дочірні підприємства

8

Основні засоби і нематеріальні активи

24 943

18 729

9

Нараховані доходи до одержання

164

362

10

Інші активи

3 429

4 531

11

Усього активів

429 484

366 547

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

12

Кошти банку

21 479

77 074

13

Кошти клієнтів

329 167

223 259

14

Інші депозити

313

661

15

Боргові цінні папери, емітовані банком

16

Нараховані витрати до сплати

2 607

1 503

17

Інші зобов'язання

12 001

25 144

18

Усього зобов'язань

365 568

327 640

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

19

Статутний капітал

29 358

13 544

20

Капіталізовані дивіденди

21

Акції, викуплені у акціонерів

22

Емісійні різниці

39

33

23

Резерви

6 505

4 608

24

Результати переоцінки

499

522

25

Нерозподілений доход

27 516

20 199

26

у тому числі сума переоцінки

у випадку вибуття необоротних активів

23

134

27

Усього власного капіталу

63 917

38 906

28

Усього пасивів

429 484

366 547

Додаток 2

Звіт про прибутки та збитки Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль" за станом на 31 грудня 2005 року (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

2005 рік

2004 рік

1.1

1.2

1

2.1

2.2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Процентний дохід

Процентні витрати

Чистий процентний дохід

Комісійний дохід

Комісійні витрати

Чистий комісійний дохід

Дивідендний дохід

Чистий торговий дохід

Дохід/збиток від інвестиційних цінних паперів

Дохід від довгострокових інвестицій

в асоційовані компанії

і дочірні установи й інші інвестиції

Інший операційний дохід

Операційний дохід

Загально адміністративні витрати

Витрати на персонал

Доход від операцій

Витрати на безнадійні заборгованості

Дохід до оподатковування

Податок на дохід

Дохід після оподатковування

Непередбачені доходи/витрати

Чистий прибуток/збиток банку

Чистий прибуток на одну просту акцію

Скоректований чистий прибуток

на одну просту акцію

63 985

(34 849)

29 135

20 694

(1 928)

18 766

3 551

708

52 160

(16 152)

(14 740)

21 268

(1 692)

19 576

(3 914)

15 662

15 662

0,04 645

49 858

(27 060)

22 798

16 412

(1 599)

14 813

1 924

22

103

39 662

(12 563)

(10 086)

17 012

(1 195)

15 817

(3 436)

12 381

15

12 396

0,03 895

Додаток 3

Структура активів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль"

Додаток 4

Динаміка росту активів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль"

Додаток № 5

Структура пасивів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль"

Додаток 6

Динаміка росту структури пасивів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль"

Додаток 7

Структура кредитного портфеля Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль"

Додаток 8

Класифікація кредитів по галузям економіки


 
 

Цікаве

Загрузка...