WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ ""Аваль""" - Курсова робота

" Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ ""Аваль""" - Курсова робота

Клієнти банку заповнюють анкету позичальника (для юридичної або фізичної особи).

Економіст кредитного відділу, провівши з клієнтом попередню розмову, може з'ясувати не тільки важливі деталі кредитної угоди, а й накреслити психологічний і професійний портрет позичальника та застрахувати кредит від ризику вже на початку угоди.

Визначення кредитоспроможності позичальника ще конкретніше підтвердить попередню роботу економіста кредитного відділу. Кредитоспроможність позичальника – це його здатність повністю і своєчасно розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.

Основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальника можуть бути:

 • забезпеченість власними коштами не менше як 50 % усіх його видатків;

 • репутація позичальника (кваліфікація, здібності керівника, дотримання ділової етики, договірної та платіжної дисципліни);

 • оцінка продукції, що випускається, наявність замовлення на її реалізацію, характер послуг, які надаються (конкурентноздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках), попит на продукцію, послуги, обсяги експорту;

 • економічна кон'юнктура (перспективи розвитку позичальника).

Оцінку фінансового стану позичальника з урахуванням поточного стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості банк здійснює в кожному випадку при укладанні договору про здійснення кредитної операції, а надалі – не рідше ніж один раз на три місяці. Аналіз фінансового стану фізичних осіб банківська установа здійснює з тією періодичністю, з якою вважає за потрібне.

Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи банк має враховувати такі основні економічні показники його діяльності:

 1. платоспроможність (коефіцієнти миттєвої, поточної та загальної ліквідності);

 2. фінансова стійкість (коефіцієнти маневреності власних коштів, співвідношення залучених і власних коштів);

 3. обсяг реалізації продукції;

 4. обороти за рахунками (співвідношення надходжень на рахунки позичальника і суми кредиту, наявність рахунків в інших банках);

 5. склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості (за останній звітний та поточний роки);

 6. собівартість продукції;

 7. прибутки та збитки;

 8. рентабельність;

 9. кредитна історія (погашення кредитної заборгованості в минулому, наявність діючих кредитів).

Платоспроможність позичальника визначається за такими показниками:

  1. коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені високоліквідними активами. Оптимальне значення показника – не менше ніж 0,2;

  2. коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені строки. Оптимальне значення – не менше ніж 0,5;

  3. коефіцієнт загальної ліквідності, що характеризує те, наскільки обсяг короткострокових зобов'язань і розрахунків можна погасити за рахунок усіх ліквідних активів. Оптимальне значення – не менше ніж 2,0.

Фінансова стійкість позичальника визначається за такими показниками:

   • коефіцієнт маневреності власних коштів – характеризує ступінь мобільності використання власних коштів. Оптимальне значення показника – не менше ніж 0,5;

   • коефіцієнт незалежності – характеризує ступінь фінансового ризику. Оптимальне значення – не більше ніж 1,0.

Рентабельність позичальника визначається за такими показниками:

 1. рентабельність активів;

 2. рентабельність продажу.

Також можуть бути враховані суб'єктивні чинники, що характеризуються такими показниками:

  • ринкова позиція позичальника та його залежність від циклічних та структурних змін в економіці та галузі промисловості;

  • наявність державних замовлень і державна підтримка позичальника;

  • ефективність управління позичальника;

  • професіоналізм керівництва та його ділова репутація.

При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи ураховується:

   1. загальний матеріальний стан клієнта (доходи і витрати, майно, право власності на яке засвідчується згідно з чинним законодавством України, відповідні підтверджу вальні документи);

   2. соціальна стабільність клієнта, тобто наявність постійної роботи, сімейний стан;

   3. вік клієнта;

   4. інтенсивність користування банківськими кредитами у минулому та своєчасність погашення їх і відсотків за ними, а також користування іншими банківськими послугами тощо.

Визначимо кредитоспроможність позичальника – ТОВ "Тигр". Для того щоб отримати кредит фірмі для розширення подальшої діяльності треба з'явитися представнику цієї фірми в банк з відповідними документами – баланс за останній рік та звіт про фінансові результати (додаток № 12). Потім представник кредитного відділу вивчає фінансовий стан позичальника, розраховуючи різні показники. До них належать:

 1. показники платоспроможності:

 • коефіцієнт миттєвої ліквідності: ,

де Ав – високоліквідні активи,

Зп – поточні (короткострокові) зобов'язання.

;

 • коефіцієнт поточної ліквідності: ,

де Ал – ліквідні активи,

Зп – поточні зобов'язання, що складають з короткострокових кредитів та розрахунків з кредиторами.

;

 • коефіцієнт загальної ліквідності: ,

;

 • коефіцієнт мобільності активів: ,

де Ал – ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів, дебіторської заборгованості, одержаних векселів,

Ан – необоротні активи.

.

 1. Показники ділової активності та прибутковості:

 • рентабельність продажу: ,

де Пч – чистий прибуток,

Вр – виручка від реалізації.

 • рентабельність активів: ,

де Пч – чистий прибуток,

А – активи .

;

 • коефіцієнт відношення дебіторської та кредиторської заборгованості: ;

де Дз – короткострокова та довгострокова дебіторська заборгованість,

Зк – залучені кошти (довгострокові та поточні зобов'язання).

.

 • показник грошового потоку: ;

де Нсм –середньомісячні надходження на рахунки позичальника протягом трьох останніх місяців;

Зм – щомісячні умовно-постійні зобов'язання позичальника;

Зі – сума інших зобов'язань перед кредиторами з рахунка клієнта;

n – кількість місяців дії кредитної угоди;

Ск – сума кредиту та процентів за ним.

 1. Показники фінансової стійкості:

 • коефіцієнт фінансової стійкості: ,

де Вк – власні кошти позичальника;

Дп – довгострокова дебіторська заборгованість;

П – пасиви.

.

 • коефіцієнт незалежності: ,

де Зк – залучені кошти (довгострокова та короткострокова кредиторська заборгованість);

Вк – власні кошти позичальника.

.

 • коефіцієнт автономності: ;

.

 • коефіцієнт маневреності власних засобів;;

.

 • коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами:

;

.

Під час обчислення цих показників напроти кожного коефіцієнта проставляють бали, які містяться у спеціальній таблиці "Показники та їх оцінки". Після цього підраховують бали та розраховують узагальнений показник для визначення класу позичальника за "Рейтинговою шкалою для визначення класу позичальника"(табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Рейтинговою шкалою для визначення класу позичальника

Значення узагальненого показника

Рейтинг

Клас позичальника

Від 250 і більше

І

стандартний

Від 180 до 249

ІІ

під контролем

Від 100 до 179

ІІІ

субстандартний

Від 50 до 99

ІV

сумнівний

Від 49 і менше

V

безнадійний

Після всіх обчислень узагальнений показник ТОВ "Тигр" дорівнює 480,2 і йому присвоюється клас позичальника – стандартний, тобто фінансова діяльність дуже добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов'язань за кредитними операціями – погашення основної суми боргу та відсотків за ним відповідно до умов кредитної угоди; економічні показники в межах установлених значень; вище керівництво позичальник має відмінну репутацію; кредитна історія позичальника бездоганна. Немає жодних свідчень можливих затримок з поверненням основної суми боргу або зі сплатою відсотків. Одночасно модна зробити висновок, що фінансова діяльність і надалі проводитиметься на такому ж високому рівні.


 
 

Цікаве

Загрузка...