WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Організація і функціонування систем міжбанківських розрахунків в Україні - Курсова робота

Організація і функціонування систем міжбанківських розрахунків в Україні - Курсова робота

У процесі дослідження було визначено, що міжбанківські розрахунки відіграють значну роль в національній економці та являють собою важливу складову платіжного механізму держави. В першому розділі роботи була розглянута система електронних платежів Національного банку України як системно важливу платіжну систему країни і було виявлене, що ця система дійсно надійна і гнучка, але з ряду об'єктивних причин розроблена на основі технічного та системного програмного забезпечення, які не відповідають сучасним світовим стандартам для систем подібного класу, не можуть у майбутньому забезпечити достатню надійність, гнучкість, продуктивність та рівень захисту інформації.

В роботі розглянуто всесвітню мережу SWIFT як єдину мову передачі фінансових повідомлень та єдину систему передачі цих повідомлень. Національний банк та певна кількість найбільших банків є абонентами SWIFT, проте масового підключення до даної системи поки що не спостерігається. Основною проблемою, що призвела до такої ситуації, є недостатньо великий розмір статутного капіталу українських банків і, звичайно, нестабільна економічна ситуація в країні. Ця проблема може бути вирішена в найближчому майбутньому в зв'язку з тенденцією вкладення коштів зарубіжних інвесторів в вітчизняні банки.

У дипломній роботі приведено правову основу та виконання базових принципів для системно важливих платіжних систем у СЕМП та зроблено висновок, що система електронних міжбанківських платежів Національного банку України сповна відповідає Базовим принципам для системно важливих платіжних систем та нормативна база з цього питання доступна широкому загалу і забезпечує достатній рівень ефективності функціонування системи, як свідчить досвід її експлуатації.

Однак, в міжбанківських розрахунках існує ряд проблем, зокрема безпека платіжної системи. Порушення функціонування платіжної системи може призвести до тяжких наслідків на фінансовому ринку, який вона обслуговує.

У другому розділі роботи проведено аналіз міжбанківських розрахунків. За підсумками 2005 року постійно зростає динаміка кількості та суми початкових платежів через СЕМП, загальна кількість учасників збільшилась на 20 одиниць і на 01.01.2006 становила 1692 установи. Збільшилась також порівняно з попередніми роками середньодобова завантаженість СЕМП. Нині СЕМП НБУ загалом задовольняє потреби банківської системи нашої держави. Втім, триває робота над створенням системи електронних платежів нового покоління, яка замінить діючу СЕП і включатиме СТП як невід'ємну складову. Зазначена система заснована на сучасних програмно – технологічних рішеннях та сучасній промисловій системі управління базами даних. У зв'язку з цим Національний банк розробляє нову редакцію Інструкції "Про міжбанківський переказ коштів в Україні", яка забезпечить нормативною підтримкою СЕП нового покоління.

У дипломній роботі було проведено аналіз організації міжбанківських розрахунків Харківської обласної філії АКБ "Укрсоцбанк". За даними аналізу було визначено, що філія є окремою банківською установою, що має свій МФО і знаходиться у списку учасників електронних платежів і є самостійним повноправним учасником системи електронних платежів. Із семи моделей обслуговування кореспондентського рахунку ХОФ АКБ "Укрсоцбанк" обрав четверту модель.

Розгляд та аналіз викладених вище питань зумовив необхідність пошуку шляхів вдосконалення досліджуваного процесу. Автором проаналізовано існуючи пропозиції щодо цього питання та систематизовано у наступних напрямках.

По-перше, проаналізовано переваги та проведено порівняльний аналіз системи електронних платежів НБУ нового покоління з діючою системою. Зважаючи на недоліки системи електронних платежів вказані вище, ті, хто стояв біля витоків СЕП, готують до експлуатації систему електронних міжбанківських переказів Національного банку України нового покоління. Вирішення завдань можливе лише за умови принципового вдосконалення технічної платформи, системного та програмного забезпечення і комунікаційної інфраструктури, що використовується Національним банком України для потреб платіжної системи.

По-друге, запропоновано шляхи вирішення проблем захисту інформації та питань безпеки міжбанківських розрахунків України. Порушення функціонування платіжної системи завдають шкоди самій системі, здатні загрожувати економічній безпеці країни та врешті-решт негативно впливати на стан національної безпеки в цілому. Створення комплексу заходів інформаційної безпеки – досить складне завдання. Для запобігання створення "надмірного захисту" автоматизованих банківських систем й отримання можливості реалізації ефективних заходів інформаційного захисту необхідно визначити основні фактори загроз і втрат, які вони завдають, та виходячи з цього виявити найбільш слабкі місця. Це і будуть напрямки вдосконалення системи безпеки. Реалізація повного переліку заходів щодо захисту інформації дозволить отримати комплексну систему захисту конфіденційної інформації від стороннього втручання. Це особливо актуально в наш час, коли загальний рівень конкуренції в банківській сфері й рівень криміналізації суспільства не дозволяють допустити витоки комерційної та іншої закритої інформації з інформаційного простору банку.

По-третє, розглянуто можливості побудови математичної моделі, яка б описувала рух платежів у мережі РРП. Адже за допомогою моделі можна не лише зробити аналіз діючої структури СЕП, а й відстежити наслідки її можливих структурних змін, спрогнозувати потоки платіжних документів у мережі РРП.

Підсумовуючи викладене вище, потрібно відзначити, що в сучасних умовах розвиток платіжних систем постає одним з інструментів вдосконалення міжбанківських розрахунків. Подальший розвиток нових технологій дозволить досягти значного прогресу в розширенні послуг платіжних систем і призведе учасників цих систем до очікуваних фінансових результатів, що в свою чергу вплине на поліпшення загальноекономічної ситуації в Україні.

Список використаних джерел

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 2. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 № 679 – XIV// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник Національного банку України"), 1999. - № 7. – С. 3-23.

 3. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 р. № 2121 – III// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник Національного банку України), 2001. - № 1. – С. 3-46.

 4. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 05.04.2001 р. № 2346 – ІІІ// http: // rada.kiev.ua.

 5. Закон України „Про інформацію" від 02.10.1992 р. № 2657 – ХІІ (зі змінами та доповненнями)// http: // rada.kiev.ua.

 6. Закону України „Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом" від 28.11.2002 р. №249-IV// http: // rada.kiev.ua.

 7. Закон України „Про захист інформації в автоматизованих системах" від 05.07.1994 р. №80/94-ВР // http: // rada.kiev.ua.

 8. Закон України „Про електронний цифровий підпис" від 22.05.2003 р. № 852- IV // http: // rada.kiev.ua.

 9. Закон України „Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 р. № 851- IV // rada.kiev.ua.

 10. Указ Президента України "Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень" від 14.07.2000 р. № 891/2000// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник Національного банку України), 2000. - № 179. – С. 7-8.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання захисту інформації, охорона якої забезпечується державою" від 13.03.2002 р. № 281 // http://www.rada.kiev.ua.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України "Про порядок клірингових розрахунків" від 02.04.94 №207 // http://www.rada.kiev.ua.

 13. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем" від 17.06.2004 р. №265 // http://www.rada.kiev.ua.

 14. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження правил організації захисту електронних банківських документів" від 10.06.1999 р. №280 // http://www.rada.kiev.ua.

 15. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України" від 22.06.1993 р. №43 // http://www.rada.kiev.ua.

 16. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні" від 21.01.2004 р. №22 // http://www.rada.kiev.ua.

 17. Постанова Правління Національного банку України "Про правила організації захисту електронних банківських документів в установах, включених до інформаційно-обчислюваної мережі Національного банку України" від 10.06.1999 р. № 280. // http://www.rada.kiev.ua

 18. Положення "Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України", затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.12.98 р. № 566 // http://www.rada.kiev.ua

 19. Положення „Про міжбанківський переказ в Україні в національній валюті", затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.03.04 №110 // http://www.rada.kiev.ua.

 20. Інструкція "Про норматив обігу платіжних документів в Україні", затверджена постановою Правління Національного банку України від 11.02.1994 р. № 17201/53 – 719 // http://www.rada.kiev.ua.

 21. Інструкція "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368 (зі змінами та доповненнями)// http://www.rada.kiev.ua.

 22. Лист Національного банку України від 09.10.2001 р. №5 -212/1667 – 6050 "Про здійснення розрахунків через внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС) // http://www.rada.kiev.ua.

 23. Лист Національного банку України від 14.11.1997 р. №5-011/1592-8303 "Щодо отримання комерційними банками дозволу на відкриття рахунка "Ностро"" // http://www.rada.kiev.ua.

 24. Правила Національної системи масових електронних платежів / Затверджено постановою Правління Національного банку України №620 від 10.12.2004 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2005. - №2. – С. 100-140.

 25. Уніфіковані правила по інкасо. Міжнародна торговельна палата; Правила, міжнародний договір від 01.01.1979 р., №322 // www.rada.gov.ua.

 26. Уніфіковані правила стосовно договірних гарантій. Міжнародна торговельна палата; Правила, міжнародний договір від 01.01.1978 р., №355 // www.rada.gov.ua.

 27. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. Міжнародна торговельна палата; Правила, міжнародний договір від 01.01.1993 р., №500 // www.rada.gov.ua.

 28. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І.Міщенка, Н.Г.Слав'янської. – К.: Знання, 2006. - 727 с.

 29. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения: Учебное пособие. – М., 1997. – 160 с.

 30. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 2004. – 324 с. – (Вища освіта XXI століття).

 31. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. Видання "Академія", 2001, - 313 с.

 32. Васюренко О.В., Волохата К.О., Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006, - 463 с. – (Вища освіта XXI століття).

 33. Гальчинський А.С. Теорія грошей: Підручник. – К.: Основа, 1996. – 413 с.

 34. Герасимович А.М., Кривов'яз Т.В., Мазур О.А. та ін. Облік та аудит у комерційних банках: Навчальний посібник. / за ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Герасимовича – Львів: Фенікс, 1999 – 512 с.

 35. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграф книга, 2000. – 512 с.

 36. Долан С.Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Дж. Деньги, банковское

 37. дело и денежно-кредитная политика: Учебное пособие. – М.: Профико, 1991.

 38. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энергоиздат, 1982. – 800 с.

 39. Енциклопедія банківської справи України / Ред. кол.: В.С. Стельмах (голова) та ін. – К.: Молодь: Ін. Юре, 2001. – 680 с.

 40. Ефимова О. П. Практикум по компьютерной технологи. – СПб.: ВНV – Санкт-Петрбург, 1997. – 431 с.

 41. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 220 с.

 42. Заброцька О.П. Еволюція міжбанківських розрахунків // Вісник НБУ. – 1996 р. - № 3. – С. 16-17.

 43. Заруба О.Д. Банківський менеджмент і аудит: Підручник. – К.: Лібра, 1996. – 218 с.

 44. Іванов Ю.Б.. Кравченко Ю.І., Хоменко М.М. Вступ до бізнесу: Підручник. – К.: Вид-во Лібра, 1995.

 45. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланки, 2000. –510 с.

 46. Кобевник В.Ф. Охрана труда: Учебник. – Киев: Висш. шк.., 1990. –286 с.

 47. Коваль І.М. Національна платіжна система – невід'ємна частина економіки // Вісник НБУ. –1996 р.-№ 5. – С. 40-41.

 48. Кравець В., Савченко А. Розвиток платіжної системи України за десятиріччя // Вісник НБУ. – 2001 р. - № 5. – С. 10-12.

 49. Лакосник Е. Реальность фантастики. // Банковская практика за рубежом. – 2005 г. - №7(79). – С. 48-53.

 50. Логінов О. Безпека платіжних систем як складова економічної безпеки України. // підприємництво, господарство і право. 2002 р. - № 11. – С. 129-132.

 51. Мікитина О.Г., Єрохіна Н.А. Електронні гроші в платіжній системі держави. // Фінанси України. – 2002 р.- № 3. – С. 134-139.

 52. Мороз А.М. Банківські операції: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. –

 53. 384 с.

 54. Мусієць Т. Діяльність зарубіжних банків в Україні: досвід і проблеми // Банківська справа. – 1997. - № 1. – С. 31-37.

 55. Мороз А.Н. Основы банковского дела: Підручник. – К.: Либра, 1994. – 321 с.

 56. Недилько А. Европейская интеграция с точки зрения платежей. // Банковская практика за рубежом. – 2005 г. - №1(73). – С. 50-53.

 57. Недилько А. Польская революция в платежных технологиях. // Банковская практика за рубежом. – 2005 г. - №5(77). – С. 63-65.

 58. Новак І., Гончаренко Л., Михайлова В. Система термінових переказів – новий етап розвитку електронних міжбанківських розрахунків в Україні. // Вісник НБУ. – 2001 р. № 9. – С. 44-49.

 59. Павлов С.П., Губонина З.И. Охрана труда в приборостроении: Навчальний посібник. – М.: Высш. Шк.., 1986. – 215 с.

 60. Погребна В. СЕМП НБУ: міжбанківські розрахунки у 2005 році. // Вісник НБУ. – 2006 р. № 2. – С. 26-27.

 61. Поляков К.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М., 1996.

 62. Прауде В. Р., Білий О.В. Маркетинг: Підручник. – К.: Вища школа, 1994. – 256 с.

 63. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 280 с.

 64. Рогач І.Ф., Седзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 239 с.

 65. Рожков А.П. Пожарная безопасность на производстве. Учебное пособие. – Киев: Редакція журнала "Охрана труда", 1997. – 219 с.

 66. Русак О.Н. Справочная книга по охране труда в машиностроении. – Л.: Машиностроение, 1989. – 542 с.

 67. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи: Підручник. – К.: Лібра, 1998. – 342 с.

 68. Савченко А. СЕП: випонюється перше десятиліття. // Вісник НБУ. – 2003 р. – № 7. – С. 28-31.

 69. Савченко А., Бургіна Є. Виконання базових принципів для системно важливих платіжних систем у Системі електронних міжбанківських переказів НБУ. // Вісник НБУ. – 2003 р. № 8. – С. 38-41.

 70. Семенченко О. Вдосконалюється нормативно-правова база міжбанківських розрахунків. // Вісник НБУ. – 1999 р. - № 6. – С. 22-23.

 71. Сибаров Ю.Г. и др. Охрана труда в вычислительных центрах: Навчальний посібник. – М.: Машиностроение, 1990. – 192 с.

 72. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 252 с.

 73. Скороходов А. Большое будущее альтернативных платежных систем. // Банковская практика за рубежом. – 2005 г. - №10(82). – С.62-66.

 74. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., сало І.В.. Кандиба О.М., Савченко А.С., Бірюков А.М. Економічна інформатика: Підручник. – Суми: Видавництво "Слобожанщина", 2000. – 260 с.

 75. Страхарчук В.П. Ефективні системи управління ризиками в платіжних системах розвинутих економік. // Вісник Української академії банківської справи. – 1999. - №2(7). – С. 92-97.

 76. Супрунюк Ю.П. Система внутрішньобанківських розрахунків: робота за третьою моделлю. // Вісник НБУ. – 1996. - № 5. – С. 39-40.

 77. Тімошенко Н.В. Основа організації міжбанківських розрахунків. // Вісник НБУ. – 1996 р. - № 3. С. 18.

 78. Ткачук К.Н. и др. Безопасность труда в промышленности. Справочник – Киев: Техника, 1982. – 231 с.

 79. Трахтенберг И.М. и др. Гигиена труда и производственная санитария. Учебно-методическое пособие. – Киев: Редакція журнала "Охрана труда", 1997. – 225 с.

 80. Цокол С., Новак І. Проблеми 2000 року і банківська сфера України. // Вісник НБУ. – 1999. - № 6. – С. 52-55.

 81. Чайковський Я.І. Платіжні системи: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 210 с.

 82. Чмелик Г. Розвиток внутрідержавних небанківських платіжних систем в Україні. // Вісник НБУ. – 2006. - № 3. – С. 30-33.

 83. Шафран Ю. Основы компьютерной технологи: Учебник. М.: АВФ, 1998. – 650 с.

 84. Шевченко С. СЕП і СТП: підсумки роботи за рік. // Вісник НБУ. – 2005 р. № 2. – С. 41-42.

 85. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – Киев: Тов. "Знання" КОО, 1998. – 512 с.

 86. Школа І.М., Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. Чернівці, 1996. – 202 с.

 87. Шкудун Д. Моделювання платіжних потоків у системі електронних платежів України. // Вісник НБУ. – 1999. - № 8. – С. 12-14.

 88. Шинаев В.Н., Науменко О.В. Центральный банк в процессе економического регулирования: Учебное пособие. – М.: АО " Консалт-банкир", 1994.

 89. Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.Л., Навак І.М., Страхарчук В.П. Платіжні системи: Підручник. – К.: Національний банк України, 1998. – 413 с.

 90. Ясько М.Ф. Збереження інформації у системах обробки даних. // Вісник НБУ. – 1996 р. - № 5. – С. 40-41.

 91. http:// www. for-ua.com.

 92. http:// news.finance.ua.


 
 

Цікаве

Загрузка...