WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Організація і функціонування систем міжбанківських розрахунків в Україні - Курсова робота

Організація і функціонування систем міжбанківських розрахунків в Україні - Курсова робота

4.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика

Оскільки приміщення відділу заставних операцій ХОФ АКБ "Укрсоцбанк" не запилене, параметри температури та вологості повітря в межах норми, то його можна класифікувати за ступенем ураження електричним струмом як нормальне приміщення або приміщення без підвищеної небезпеки.

Системи електропостачання, монтаж електричного освітлення виконано з урахуванням нормативних документів. Електрообладнання, електропроводи та кабелі відповідають класу зони за ПВЕ (П-ІІа-приміщення, де є тверді горючі речовини, горючий пил і волокна не виділяються).

В приміщенні є 6 комп'ютерів типу PCI Pentium IV, 2 принтери типу EPSON LX-300+, а також лазерний принтер типу HP LaserJet 2100. Устаткування працює під напругою 220 V. Лінія електромережі для живлення ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагоджування ЕОМ виконана в приміщенні як окрема групова трипровідна мережа, шляхом прокладання фазового, нульового робочого та нульового захисного провідників. Нульовий захисний провідник використовується для заземлення електроприймачів.

Все електрообладнання має апаратуру захисту від струму короткого замикання та інших аварійних режимів: зокрема, в усі ПЕОМ вмонтовані датчики системи перевантаження, і при щонайменших негараздах з електрикою комп'ютери автоматично вимикаються.

У відділі проведена внутрішня електропроводка, оснащена 16 розетками для підключення електроприладів.

Заміри опору ізоляції електроних мереж проводяться 1 раз на рік, про що складається відповідний акт.

Ступінь вогнестійкості будівлі, де знаходиться приміщення відділення – І. Категорія приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою – Д, тому що в приміщенні знаходяться тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали, наприклад, папір, пластик. З погляду пожежної безпеки можливими причинами виникнення пожежі у відділенні можуть бути:

необережне поводження з вогнем;

використання зіпсованого обладнання;

паління в недозволених місцях;

незадовільний стан електротехнічних пристроїв;

порушення правил їх експлуатації.

Заходами щодо попередження пожежі є:

своєчасне усунення несправних комутируючих елементів, електричних мереж;

недопущення у використанні зіпсованого обладнання, відкритого вогню, паління у приміщенні філії.

У ХОФ АКБ "Укрсоцбанк" визначено шлях евакуації працівників у випадку виникнення пожежі. Евакуаційний вихід чітко позначений і він знаходиться завжди вільним. Схема евакуації знаходиться на видному місці у приміщенні і з нею ознайомлені всі.

Двері на шляху евакуації відчиняються у напрямку виходу з приміщення, вони замикаються на запори, які легко відмикаются без ключів. Ширина евакуаційного виходу 2м.

Приміщення оснащене вуглекислотними вогнегасниками типу ВВ-5, які придатні для гасіння пожежі електрообладнання під напругою до 10000 В, у кількості 2 шт., які навішені на вертикальній конструкції на висоті 1,5м від рівня підлоги. Маса вогнегасників 2,5 кг.

Приміщення ХОФ АКБ "Укрсоцбанк" оснащені системою автоматичної пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами.

Відповідальність за пожежну безпеку, виконання протипожежних заходів і додержання правил пожежної безпеки працівниками покладається на керуючого ХОФ АКБ "Укрсоцбанк" та на керівників підрозділів.

Відповідно до положення "Про навчання з питань охорони праці" ДНАОП 0.00-4.12-99 всі посадові особи до початку виконання своїх посадових обов'язків і періодично, один раз у три роки, відповідно до наказу керівника управління проходять навчання і перевірку знань з охорони праці.

У банку діє "Положення про охорону праці", яке затверджено керуючим ХОФ АКБ "Укрсоцбанк". Контроль за охороною праці покладено на службу охорони праці, що у роботі керується затвердженним положенням. Вона проводить такі види інструктажа працівників:

первинний інструктаж;

повторний інструктаж (один раз у 6 міс.) для всіх працівників;

позаплановий інструктаж (при травмах, впровадженні нового обладнання чи технологій);

цільовий.

Одним з основних показників, що характеризують стан охорони праці і дотримання правил техніки безпеки, є рівень травматизму. За 2005 рік випадків травматизму з втратою працездатності на 1 день і більше зафіксовано не було.

В ХОФ АКБ "Укрсоцбанк" діє добровільна пожежна дружина.

Проведений аналіз і виконаний розрахунок свідчать, що в ХОФ АКБ "Укрсоцбанк" приділяється увага створенню безпечних та нешкідливих умов праці: дотримані санітарно-гігієнічні норми, норми електробезпеки, основні норми пожежної безпеки.

4.3 Розрахунок шляхів і часу евакуації людей із відділу заставних операцій

Відділ заставних операцій банку знаходиться на четвертому поверсі. Категорія виробництва Д. Ступінь вогнестійкості будинку 1. Максимальна відстань від найбільш віддаленого місця у відділі до евакуаційного виходу складає 5 м, що відповідає встановленій нормі.

Для розрахунку весь шлях руху потоку розділимо на 6 ділянок довжиною Li і шириною di , де i – окремі ділянки шляху. Зведемо ці дані в табл. 4.2.

Визначаю швидкість руху людського потоку на першій ділянці шляху визначається в залежності від щільності людського потоку Di

чол/м2 ,

де N1 – число людей у кредитному відділі,

f – середня площа горизонтальної проекції людини, м2 (у зимовий час

Таблиця 4.2.

Розміри приміщень банку

№ ділянки шляху

Ділянка руху людського потоку

Довжина, Lі, м

Ширина δі, м

1

Прохід між робочими місцями в приміщені відділу

6,0

1,5

2

Коридор

4,5

1,5

3

Дверний отвір

1,0

1,4

4

Сходи вниз

12,5

1,5

5

Коридор-хол

7,2

2,3

6

Дверний отвір

1,0

2,2

f=0,125 м2, у літню пору f=0,1 м2) приймаємо f=0,125 м2,

L1=6 м – довжина першої ділянки шляху, м,

d1=1,5 м – ширина першої ділянки шляху, м.

чол/м2

За отриманим значенням D1 визначаємо швидкість руху людського потоку V1 (м/хв) й інтенсивність руху людського потоку q1 (м/хв). Одержуємо V1 = 80 м/хв, q1=8 м/хв.

Підрахуємо час руху людського потоку на першій ділянці:

хв.

Швидкість руху людського потоку на наступних ділянках шляху приймаємо у залежності від інтенсивності руху людського потоку по кожному з ділянок шляху, що визначається за формулою:

,

де di, di – 1 –ширина розглянутої i-ї і попередньої (i – 1)-ї ділянок шляху в м,

qi, qi-1 – інтенсивності руху людського потоку на розглянутій i-й і попередній (i – 1)-й ділянках шляху в м/хв.

У даному випадку друга ділянка шляху – коридор, тоді

м/хв

За додатком 16 знаходимо V2=86 м/хв.

Швидкість руху по другій ділянці (коридор):

хв.

Аналогічно робимо розрахунки для інших ділянок.

Дані розрахунків зведені в таблицю 4.3.

Таблиця 4.3

№ ділянки шляху

Інтенсивність руху qi, м/хв

Швидкість руху Vi, м/хв

Час руху, Ті

1

8

80

0,08

2

8

86

0,05

3

8,5

15

0,06

4

7,9

8

1,56

5

5,15

100

0,072

6

5,38

100

0,01

Розрахунковий час евакуації людей визначаємо як суму часу руху людського потоку по кожній ділянці шляху:

хв

Для забезпечення евакуації людей із приміщення і будинку розрахунковий час евакуації Трозр не повинен бути більше необхідного часу евакуації, тобто Трозр Тнеобх. Так як будинок, у якому знаходиться кредитний відділ, відноситься до категорії Д за пожежонебезпекою, то необхідний час евакуації не обмежується [63].

Можна зробити висновок, що в відділі заставних операцій підтримуються всі встановлені норми санітарно-гігієнічних умов праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

Висновки

Ефективне функціонування економіки важко уявити без системи розрахунків між суб'єктами господарської діяльності, забезпечення надійності та своєчасності платежів. Міжбанківські відносини є обов'язковим елементом системи безготівкових розрахунків, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.


 
 

Цікаве

Загрузка...