WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Організація діяльності ""ПриватБанку""" - Курсова робота

" Організація діяльності ""ПриватБанку""" - Курсова робота

- клієнт подає до банку вантажно-митну декларацію (у разі імпорту);

- клієнт заповнює: заявку на купівлю валюти в двох примірниках, яка дійсна на протязі 90 днів (для юридичних осіб - Додаток № 20), платіжне доручення (для фізичних осіб - Додаток №21);

- клієнтом подається копія платіжного доручення на перерахування коштів на рахунок 2900 в сумі за прогнозним курсом угоди;

- банк формує реєстр заявок клієнтів для придбання іноземної валюти на УМВБ в 2-х примірниках і разом з супровідним листом відсилає до ДПІ для відмітки;

- після відмітки ДПІ реєстр відсилається до НБУ для отримання погодження за допомогою електронної пошти, що НБУ не заперечує щодо здійснення операції купівлі іноземної валюти.

До 10 годин ранку заявки відсилаються на валютну біржу, де здійснюється операція купівлі іноземної валюти.

В обов'язковому порядку 1% від гривневого еквіваленту перераховується до Пенсійного фонду України у день зарахування придбаної суми іноземної валюти.

В разі продажу іноземної валюти за дорученням клієнта останній заповнює заявку на продаж іноземної валюти (для юридичних осіб – Додаток №22).

Всі угоди по валютообмінних операціях повинні відображатися відповідними проводками по балансовим рахункам 2800 і 2900. Зарахування і списання коштів на зазначені рахунки можу здійснюватись лише в кореспонденції з кореспондентськими рахунками філії та пасивними рахунками клієнтів.

Перед початком розрахунку необхідно перевірити наявність коштів: при продажу коштів в іноземній валюті – на рахунку клієнта або на рахунку 2900 к.91, призначеного для здійснення обов'язкового 50% продажу; при купівлі - на рахунку 2900 /980 – кошти, які клієнт перераховує з поточного рахунку платіжним дорученням на купівлю іноземної валюти включаючи комісійну винагороду; - на рахунку 2909/980 –сума збору до Пенсійного фонду.

Далі під час виконання операції за НОСТРО-рахунками на підставі виписок від банку – кореспондента закриваються рахунки 3540 і 3640:

- списання з НОСТРО-рахунку проданої валюти:

Дт 3640 Кт 1500

- зарахування на НОСТРО-рахунок придбаної валюти:

Дт 1500 Кт 3540

Після проведення операції перевіряється правильність її проведення. Якщо сальдо рахунків (2800, 2900) не дорівнює нулю, з'ясовуються причини розбіжностей та виправляються помилки. При відсутності розбіжностей роздруковуються зведені меморіальні ордери за кожною угодою і разом з підтверджуючими документами передаються контролеру.

Зведені меморіальні ордери підшиваються в валютні та гривневі документи дня.

Перекази за допомогою системи "PrivatMoney".

Якщо клієнту необхідно відправити або отримати терміново кошти в іноземній валюті за кордон або із-за кордону, він може зробити це за допомогою системи "PrivatMoney". Грошові кошти можна переслати в одну із 185 країн світу.

Для цього необхідно заповнити заяву:

- для переказу коштів (Додаток № 23);

- для отримання коштів (Додаток № 24).

Клієнт повинен пред'явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Клієнт, що здійснює переказ, отримує пароль, а особа, що отримує кошти повинна знати його для одержання суми переказу.

Працівник веде аналітичний облік за допомогою:

- Журналу обліку переказів іноземної валюти із-за кордону, одержаних фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті;

- Журналу обліку переказів іноземної валюти за межі України, відправлених фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті;

В журналах вказується: № п/п, дата переказу, прізвище, ім'я та по батькові, документ, що засвідчує особу, код валюти, сума на користь резидентів чи нерезидентів.

Однією з традиційних послуг банку є обмінні операції, що здійснюються через обмінні пункти банків. Курси купівлі-продажу іноземних валют в касі банку та в пунктах обміну установлюється банком щоденно до початку робочого дня, згідно з наказом по банку за підписом керівника банку та скріплений печаткою банку.

При надходженні на користь клієнта коштів в іноземній валюті вони підлягають попередньому зарахуванню в повній сумі на розподільний рахунок 2603. У разі надходження коштів на користь клієнта відділення:

Дт 1500 Кт 3901 (із зазначенням призначення платежу)

Філії засобами електронної пошти ОДБ відсилається валютне повідомлення (077). У разі надходження коштів на користь клієнта ГК:

Дт 1500 Кт 2603

При отриманні засобами пошти ОДБ валютного повідомлення від ГК про надходження коштів на користь клієнта відділення:

Дт 3900 Кт 2603

Протягом 5-ти наступних днів, кошти з розподільного рахунку підлягають обов'язковому продажу в розмірі 50% надходження у іноземній валюті:

Дт 2603 Кт 2900 – 50% від обов'язкового продажу

Обов'язковий продаж здійснюється на МВРУ і тільки ГК банку та частка експортних надходжень після обов'язкового продажу зараховується на поточний рахунок клієнта:

Дт 2603 Кт 2600 – не підлягають продажу

Клієнт повинен надати до банку копії документів, що підтверджують експортну операцію. Отримані документи перевіряються та підшиваються у справу клієнта.

Працівник банку реєструє експортну операцію в "Журналі реєстрації експортних/імпортних операцій".

VІІІ.Операції банку з цінними паперами.

КБ "Приватбанк" виконує операції з векселями: інкасування та доміціляцію векселів і інвестиційні операції: корпоративні цінні папери , корпоративне фінансування , ведення реєстрів , депозитарні послуги .

Операції з векселями.

КБ "Приватбанк" здійснює комісійні операції з векселями: доміціляцію векселів та інкасування векселів.

Для здійснення банком операції за векселем останній повинен мати всі необхідні реквізити (Додаток № 25).

Доміціляція векселів полягає у тому, що банк за дорученням платника за векселем та за рахунок його коштів здійснює платежі за векселем у встановлений строк. Банк оплачує вексель лише в тому випадку, якщо платник вніс йому раніше вексельну суму або якщо платник має на своєму поточному рахунку в цьому банку достатні кошти і уповноважує банк списати з його рахунку суму, необхідну для сплати векселя. Можлива також оплата у випадку укладання кредитної угоди між банком та векселедавцем.

Мета проведення банком операції доміціляції векселів – отримання комісійного доходу, а у разі укладання кредитної угоди із клієнтом – також відсотків за користування кредитом.

Для укладання угоди про доміціляцію векселів платник за векселем надає до банку:

- письмову заяву;

- реєстр векселів, що підлягають доміціляції.

У разі наявності значної вірогідності того, що в клієнта при настанні строку платежу за векселем буде недостатньо обігових коштів для здійснення платежу за векселем та у разі узгодження з клієнтом питання про надання йому позики – здійснюється укладання кредитної угоди.

З укладанням угоди здійснюється запис у Книзі реєстрації угод про доміціляцію векселів із зазначенням реквізитів векселів. Нараховуються комісійні доходи, що підлягають одержанню від платника за векселем:

Дт 3578 Кт 6113 - сума комісії

Здійснюється блокування коштів клієнта:

Дт 2600 Кт 2901 – сума векселя

Угоди на доміціляцію векселів зберігаються протягом 3-х років.

При отриманні від платника за векселем документу на списання з його рахунку вексельної суми:

- здійснюється списання нарахованих комісійних з рахунку платника:

Дт 2600 (платника) Кт 3578

- здійснюється сплата коштів за векселем:

Дт 2901 (платника) Кт 3739 (або 2600 – отримувача)

При здійсненні повної сплати вексельних сум, від векселеотримувача повинні надійти оригінали векселів. Здійснюється проводка:

Дт 9830 Кт 9910

Оплачені векселі відсилаються клієнту:

Дт 9910 Кт 9830

Інкасування векселів – прийняття банком доручення векселедержателя пред'явити вексель до платежу і отримати відповідну суму по векселю у певний строк на користь векселедержателя.Ціль проведення даної операції є отримання прибутку банком у вигляді комісійних за здійснення клієнтам даної послуги.

Корпоративне фінансування

Послуги по корпоративному фінансуванню , здійснюється управлінням корпоративних фінансів:

-визначення потреб клієнта в фінансових ресурсів, залучення інвесторів для забезпечення компанії необхідними фінансовими ресурсами.

Ведення реєстрів

ПриватБанк займає 1-ве місце серед інших банків в реєстраційній діяльності Послуги ,які надаються емітентам :підготовка процедур і проведення реєстрації учасників зборів для цього подається реєстраційна анкета (юридична особа –Додаток №26 і для фізичних осіб Додаток№27)

Послуги ,які надаються власникам цінних паперів : надання виписки про стан рахунка або про операції на поточному рахунку власника цінних паперів.


 
 

Цікаве

Загрузка...