WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Організація діяльності ""ПриватБанку""" - Курсова робота

" Організація діяльності ""ПриватБанку""" - Курсова робота

Касири прихід них і видаткових кас отримують під звіт певну суму грошових коштів, за яку обов'язково ставлять свій підпис у відповідному журналі. Касир прибутково-видаткової каси отримує гривні, а касир валютної каси – інші валюти, за якими банк виконує операції, та гривні.

Кожен з касирів має свій журнал за ф.155. Напротязі дня каса виконує прибуткові та видаткові операції. Якщо коштів недостатньо, касир може взяти підкріплення у завідуючого касою

За статтею "Бланки суворої звітності" ведеться окрема книга аналітичного обліку, де вказуються окремі види таких бланків.

На рахунку 9821 обліковуються наступні бланки суворої звітності:

- грошові чекові книжки (10, 25, 50 чеків);

- вкладні книжки;

-довіреності;

- довідки різних видів;

- трудові книжки;

- лотереї Телефортуни.

На рахунку 9820 обліковуються прості та переказні векселі.

Прибуткові та видаткові касові операції можуть оформлятися наступними документами:

- за об'явкою на внесення готівки В кінці дня друкується сальдова відомість, де фіксується сума по кожному позабалансовому рахунку бланку суворої звітності і загальна сума по рахунку 9821.

- за прибутковим касовим ордером;

- за грошовим чеком;

- за видатковим касовим ордером .

Наприклад, внесення торгової виручки здійснюється за об'явкою на внесення готівки (Додаток № 15), внесення коштів на депозити – за прибутковим касовим ордером, отримання коштів на відрядження або виплату відсотків за депозитом – за видатковим касовим ордером(Додаток№16).

Якщо, наприклад, клієнт – фізична особа, погашає кредит або відсотки за кредит, прибутковий касовий ордер друкується в 2-х примірниках: перший – віддається клієнту, другий – залишається в касі. Якщо за видатковим касовим ордером оформлюються видача на відрядження або поштові витрати, ордер друкується в 1-му примірнику, який залишається в касі .

Якщо клієнт попереджає про необхідність зняття з його рахунку великої суми коштів готівкою банк може купувати готівку в іншого банку:

1. Виписується розпорядження бухгалтерії на купівлю готівки.

2. Оформляються платіжні доручення:

- на суму готівки, що купується;

- на суму комісійних, що сплачує банк за купівлю готівки;

3. Оформляється довіреність завідуючій касою на купівлю готівки.

4. Оформляється супровідний лист, де вказується, що завідуюча касою, на якому транспорті, в супроводі якої охорони буде їхати за готівкою.

5. Завідуюча касою разом з охороною виїжджає в інший банк.

6. В той час бухгалтерія перераховує суму коштів та суму комісійних.

В кінці дня касир прибутково-видаткової каси звітує завідуючій касою Довідкою касира прибуткової каси про суму прийнятих грошей та кількість грошових документів, які надійшли до каси за день (Додаток № 17) та Довідкою касира видаткової каси про суму виданих грошей і отриманої суми під звіт (Додаток № 18). Довідки підшиваються в документи дня (окрему папку за кожен день), а за документами по валюті (в окрему папку за 10 днів).

Якщо клієнт прийшов після закінчення операційного часу банку, прийняття грошових коштів здійснює вечірня каса з 17.00 до 18.00 кожного робочого дня, а операція здійснюється наступного ранку.

VII.Організація та облік позичкових операцій

ЧФ КБ "Приватбанк" здійснює операції з кредитування фізичних та юридичних осіб. Дохід банку складають комісійні платежі та відсотки за кредитними операціями, які є найвагомішою статтею доходу банку. Філія практикує надання споживчих кредитів фізичним особам; короткострокових та довгострокових кредитів юридичним особам; надання кредиту у формі овердрафт теоретично існує, але на даний час такого договору з клієнтом не має.

Працівник кредитного відділу вивчає та аналізує надані позичальником документи, його кредитну історію, здійснює оцінку кредитоспроможності позичальника та поручителя, аналізує ТЕО заходу, що пропонується до кредитування, оцінює його ефективність, окупність, визначає ступінь ризику кредитної операції.

Кредитний працівник визначає умови кредитування: розмір кредиту, термін та строки погашення, розмір відсоткової ставки та інші умови. Потім працівник кредитного відділу готує свій висновок про доцільність надання кредиту, та подає його на розгляд Кредитного комітету.

У випадку прийняття позитивного рішення щодо надання кредиту, з позичальником укладається кредитний договір , а також укладається договір по забезпеченню повернення кредитних коштів.

Після підписання необхідних документів і перерахування суми кредиту на рахунок позичальника працівник кредитного відділу вводить в ОДБ номер кредитного договору, найменування позичальника, дати видачі і повернення кредиту, суму, строк, відсоткову ставку, вид забезпечення та інші дані щодо клієнта .

Овердрафт – короткостроковий кредит, що надається банком надійному клієнту понад його залишок на поточному рахунку в межах заздалегідь обумовленої суми ( ліміту овердрафту) шляхом дебетування його рахунку з утворенням дебетового сальдо.

Надання короткострокових кредитів по овердрафту здійснюється шляхом оплати з поточного рахунку протягом операційного дня розрахункових документів позичальника з утворенням при цьому дебетового залишку. Дебетовий залишок на поточному рахунку при закритті операційного дня автоматично переноситься на рахунок за овердрафтом СГД:

Дт 2000(рахунки СГД за овердрафтом) Кт 2600(поточний рахунок)

Надання споживчих кредитів фізичним особам.

Кредити фізичним особам можуть надаватися на споживчі цілі, будівництво або придбання квартир та будинків. Видача кредиту здійснюється на строк до 10 років. Кредит на придбання житла має бути використаний протягом 6 місяців з дня одержання позики.

Облік позичок на споживчі цілі ведеться за рахунками № 2202 та 2205. Аналітичний облік виконується окремо за кожною угодою з клієнтом. За дебетом рахунків № 2202 та № 2205 проводяться суми наданих кредитів фізичним особам, за кредитом проводяться суми погашення заборгованості, а також суми пролонгованої, простроченої та сумнівної заборгованості.

Надання споживчого кредиту здійснюється на основі укладеного між клієнтом та банком договору про надання споживчого кредиту (Додаток №19).

З метою зменшення кредитного ризику банк найбільш ризикові та дохідні кредити страхує в страховій компанії. Укладається відповідний договір.

Облік пролонгованої та простроченої заборгованості:

Якщо позичальник не має можливості в установлений строк повернути кредит наступного дня після закінчення строку дії договору кредитний працівник переносить заборгованість по кредиту на рахунок прострочених позичок із встановленням відповідних штрафних санкцій:

Дт прострочена заборгованість за кредитами

Кт кредити надані/пролонгована заборгованість

Якщо позичальник не в змозі повернути кредит після 30 днів за рішенням кредитного комітету, заборгованість переноситься на рахунок сумнівної:

Дт сумнівна заборгованість за кредитом

Кт прострочена заборгованість за кредитом

Якщо повернення кредиту неможливе після прийняття банком всіх заходів заборгованість по позичці визнається безнадійною і списується за рахунок резервів:

Дт 2400 (резерви за кредитними операціями)

Кт (сумнівна заборгованість за кредитами)

Одночасно здійснюється проводка за дебетом позабалансового рахунку:

Дт 9611 (борги, списані у збиток)

Кт 9910 (контр рахунок)

Списану кредитну заборгованість за основним боргом за рахунок резервів банк має враховувати по позабалансі протягом строку позовної давності ( 3 роки).

Потім здійснюється списання заборгованості:

Дт 9910

Кт 9611 (борги, списані у збиток)

Після повного погашення кредиту і процентів кредитна справа підписується виконавцем та начальником кредитного відділу і здається в архів під підпис з переліком документів в кредитній справі, де зберігається до закінчення строку зберігання.

VIІ. Організація та облік операцій з іноземною валютою

В КБ "Приватбанк" здійснення валютних операцій покладено на валютний відділ.

КБ "Приватбанк" виконує наступні операції:

- купівля та продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за національну валюту;

- міжнародні перекази "Western Union";

- розрахунки за експортно-імпортними операціями;

- здійснення валютно-обмінних операцій;

-термінові грошові перекази "PrivatMoney".

Клієнт банку – резидент може купувати іноземну валюту на міжбанківському ринку для виконання власних зобов'язань перед нерезидентами.

Порядок купівлі банком іноземної валюти на міжбанківському ринку за дорученням клієнта:

- клієнт подає до банку договір з нерезидентом, за яким буде здійснюватись операція, на яку купується іноземна валюта;


 
 

Цікаве

Загрузка...