WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ ""Ощадбанк""" - Курсова робота

" Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ ""Ощадбанк""" - Курсова робота

До досягнення малолітньою особою 14 років права вкладника по вкладному (депозитному) рахунку, відкритого іншою фізичною особою на користь малолітньої особи, набувають законні представники цієї малолітньої особи з часу пред'явлення ними до Банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження ними іншим способом наміру скористатися таким правом. До набуття прав вкладника ці права належать особі, яка відкрила рахунок. Законні представники розпоряджаються рахунком, відкритим іншою особою на користь малолітньої особи, після пред'явлення в установу Банку документів, визначених п.4.5.1 і ощадної книжки (у разі її видачі) та здійснення ідентифікації цих осіб. Якщо законні представники малолітньої особи, на користь якої відкритий рахунок іншою особою, відмовилися від вкладу, то особа, яка уклала договір, має право вимагати повернення вкладу готівкою або перерахувати його на свій рахунок в іноземній валюті чи відкрити новий рахунок з укладенням нового договору.

Неповнолітня особа може самостійно відкрити поточний або вкладний (депозитний) рахунок. Якщо неповнолітня особа не має рахунку в установі Банку, то при відкритті рахунку вона пред'являє:

 • свідоцтво про народження (неповнолітніх осіб від 14 до 16 років);

 • документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, якщо вона є резидентом;

 • довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де вона навчається, або картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально (при відкритті поточного рахунку);

 • документ або копію документа, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, який надає змогу визначити місце проживання цієї особи.

Неповнолітня особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (в разі відкриття поточного рахунку), заповнює картку особового рахунку, укладає з Банком договір банківського рахунку або банківського вкладу. Неповнолітня особа віком від 16 до 18 років самостійно відкриває в установі Банку рахунок. Поточні або вкладні (депозитні) рахунки на користь неповнолітніх осіб можуть відкрити будь-які особи. Якщо неповнолітня особа вже має в цій установі Банку рахунок, ідентифікована Банком та сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття їй нового рахунку здійснюється при пред'явлені цією особою свідоцтва про народження (до досягнення нею 16 років) чи паспорта або документа, що його замінює (якщо їй виповнилось 16 років).

Неповнолітня особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (в разі відкриття поточного рахунку) та картку особового рахунку укладає з Банком договір банківського рахунку або договір банківського вкладу.

Уповноважений працівник установи Банку у графі "Для відміток" картки особового рахунку та на договорі зазначає: "Результати ідентифікації зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку №".

Для здійснення деяких видів виплат (заробітної плати, дивідендів, стипендій, пенсій, соціальної допомоги, повернення надлишково сплачених сум тощо) на користь фізичних осіб юридичні особи можуть відкривати поточні рахунки фізичним особам, уклавши з Банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Особа, яка відкриває від імені юридичної особи поточні рахунки на користь фізичних осіб:

 • пред'являє паспорт або документ, що його замінює;

 • пред'являє документ, що підтверджує її повноваження;

 • подає копії документів, засвідчені в установленому порядку, на підставі яких уповноважений працівник установи Банку ідентифікує юридичну особу:

1) копію зареєстрованого установчого документа (статут або інший документ), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

 1. копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

 2. копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи уповноваженим працівником установи Банку;

 3. довідка банку із зазначенням його реквізитів та номера рахунку юридичної особи, який відкритий у цій установі Банку.

• подає заяву юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб;

• подає перелік фізичних осіб із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та ідентифікаційного номера платника податків кожної фізичної особи.

Перелік фізичних осіб має бути засвідчений підписом керівника та печаткою юридичної особи. Уповноважений працівник установи Банку на підставі зазначених документів здійснює ідентифікацію юридичної особи. Договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб укладається між Банком і юридичною особою. Договір про відкриття поточних рахунків фізичним особам, перелік фізичних осіб, поданий юридичною особою, оригінал заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб та копії документів, що ідентифікують юридичну особу зберігаються в окремій справі. Уповноважений працівник установи Банку відкриває поточні рахунки (оформлює картки особових рахунків) фізичним особам за переліком на підставі копій заяви юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб після заповнення в кожній з них розділу "Відмітки банк" і формує справи з юридичного оформлення рахунків.

Порядок копіювання заяви (юридичною особою або установою Банку) в кількості, що дорівнює кількості фізичних осіб, зазначеній у переліку, визначається в договорі між Банком та юридичною особою. Видаткові операції за цими рахунками здійснюються після звернення фізичних осіб в установу Банку, пред'явлення ними документів, які дають змогу установі Банку ідентифікувати цих осіб. Після здійснення ідентифікації фізична особа укладає з Банком договір банківського рахунку і на картці особового рахунку проставляє свій підпис. Якщо фізична особа бажає отримати всю суму коштів і закрити рахунок, підпис на картці особового рахунку не проставляється і ощадна книжка не видається. Для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню, фізична особа-нерезидент-отримувач доходів відкриває в установі Банку окремий поточний рахунок. У разі відкриття окремого поточного рахунку фізичній особі-нерезиденту в договорі банківського рахунку повинно бути обумовлено:

 • на рахунок зараховуються виключно доходи з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню;

 • фізична особа-нерезидент (власник рахунку) подає розрахункові документи на здійснення видаткових операцій з одночасним поданням платіжного документа на перерахування суми податків або визначено, що установа Банку за дорученням власника рахунку самостійно нараховує, утримує та перераховує суми податку під час здійснення за цим рахунком видаткових операцій.

При поданні власником рахунку платіжних документів на перерахування суми податків установою Банку здійснюється перевірка правильності їх нарахування, згідно Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

Додаткові внески від вкладника приймаються установою Банку при пред'явлені вкладником ощадної книжки (у разі її видачі) на підставі заяви на переказ готівки. Додаткові внески можуть бути прийняті також у разі відсутності ощадної книжки від вкладника чи від будь-якої фізичної особи за наявності реквізитів рахунку, на який вносяться кошти. При цьому прізвище та ініціали вносителя чи довіреної особи записуються у вільній графі на особовому рахунку вкладника. Внесення готівкових коштів на рахунок фізичної особи-нерезидента іншою фізичною особою здійснюється на підставі документів, що підтверджують джерела походження готівкових коштів. Документи на внесення готівкових коштів (початкового чи додаткового внеску) контролер передає разом із щоденним звітом в бухгалтерію установи Банку. Кошти з рахунку в національній та іноземній валюті вкладник може отримати готівкою за заявою на видачу готівки або перерахувати безготівковим шляхом за платіжним дорученням в іноземній валюті. Заява на видачу готівки заповнюється вкладником з використанням копіювального або самокопіювального паперу чи оформлюється контролером за згодою вкладника із застосуванням технічних засобів. Номер примірника в заяві зазначається в правому верхньому куті.


 
 

Цікаве

Загрузка...