WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків - Курсова робота

Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків - Курсова робота

рішення про випуск акцій банку;

рішення про прийняття чи відмову зайвої підписки на акції банку;

визначення порядку відшкодування власникам акції збитків, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу.

Спостережна рада банку представляє інтереси акціонерів у перерві між Загальними зборами акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом банку. До компетенції Спостережної ради банку належить:

призначення і звільнення Голови та членів Правління банку, головного бухгалтера;

контроль за діяльністю Правління банку, філій і представництв;

визначення зовнішнього аудитора;

встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

приймання рішення щодо покриття збитків;

приймання рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв банку, затвердження їх статутів і положень;

затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку;

підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні збори акціонерів;

здійснення інших повноважень, делегованих Загальними зборами акціонерів банку;

винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб банку ;

затвердження Положення про Правління банку , визначення організаційної структури банку;

вирішення питання про придбання банком акцій , що випускаються ним;

визначення умов оплати праці посадових осіб банку та затвердження штатного розкладу банку;

прийняття рішень про скликання і порядок денний Загальних зборів акціонерів;

попередній розгляд питань, що пропонуються до порядку денного загальних зборів;

погодження Положення про службу внутрішнього аудиту банку;

визначення основних напрямків діяльності банку.

Повноваження і порядок роботи Спостережної ради банку визначаються Статутом банку та положенням про Спостережну раду банку, що затверджуються Загальними зборами акціонерів банку.

Керівництво і управління поточною дiяльнiстю банку здійснює Правління банку - виконавчий орган банку. Правлiння забезпечує виконання рiшень Загальних зборів акціонерів і Ради банку, несе відповідальність за ефективність роботи банку. У своїй діяльності Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом АКІБ "УкрСиббанк", Положенням про Правління банку і правомочне вирішувати наступні питання:

підготовка, скликання і проведення Загальних зборів акціонерів;

вирішення питань щодо здійснення банківських операцій;

призначення на посаду та звільнення посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв і визначення умов оплати їх праці;

затвердження Положень та внутрішніх документів, регулюючих діяльність банку;

Голова Правління керує поточною дiяльнiстю банку, забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради банку. Без доручення представляє банк в органах державної влади і управління, на підприємствах, організаціях і установах, укладає угоди, підписує від імені банку документи, пов`язані з виконанням Статутних завдань банку та виконує інші функції, що передбачені Статутом банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Ради банку.

Розділ 2. Аналіз діючої системи формування та управління конкурентоспроможністю банків України

2.1 Сучасні проблеми конкурентоспроможності українських банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу

Становлення і розвиток ринку фінансових послуг України відбувається в період значних змін у світовій економіці, які визначаються процесами глобалізації фінансових ринків, міжнародною інтеграцією фінансових інститутів та монополізацією ними окремих сегментів ринку.

Проте вихід на вітчизняний ринок фінансових послуг провідних банків світу та інших міжнародних фінансових компаній – не лише характерна особливість сучасного етапу розвитку банківської системи держави, а й прояв на теренах України тенденцій подальшої глобалізації фінансових ринків, підтвердження потенційних можливостей та досить високої прибутковості банківського бізнесу в Україні [43].

Декілька років тому ситуація на вітчизняному банківському ринку суттєво відрізнялася від ситуації, що склалася на той час в багатьох країнах Східної Європи. Це було зумовлено низкою чинників як суто фінансових, так і загальнополітичних, серед яких слід виділити досить незвичну для сучасної держави ситуацію з участю іноземного капіталу у економічному житті країни.

На відміну від західних сусідів, зростаюча економіка України гостро відчувала брак вільних коштів, проте не мала змоги залучити їх на внутрішньому ринку. В значній мірі це було пов'язано з відсутністю на той період хоч яких-небудь значних іноземних учасників на фінансовому ринку держави, тобто вітчизняні банки майже повністю контролювали ситуацію на фінансовому ринку України.

Певна кількість банківських установ навіть не намагались конкурувати між собою за долю банківського ринку, що зумовлювало досить низький рівень конкуренції. Ці установи майже не займалися роздрібним бізнесом, не будували власні мережі та не намагалися збільшити власний капітал.

За таких умов в країні з'явилась велика кількість невеликих, так би мовити "кишенькових" банків, що обслуговували суто корпоративні потреби окремих фінансово–промислових груп. Але при цьому сформувалася і група банків, що добре розуміли недовговічність такого положення справ та які намагалися як найшвидше підготуватися до змін пов'язаних з неминучим виходом на український ринок потужних іноземних кампаній.

Саме достатньо низький (по західним стандартним) рівень конкуренції, велика норма прибутків та темпи зростання економіки були основним чинником неминучого приходу іноземного капіталу в Україну.

За період з 2002 по 2009 рр. ситуація на банківському ринку кардинально змінилась. Привабливість української економіки, політична та економічна стабільність призвели до стрімкого приходу багатьох потужних фінансових установ. Серед них виділяються надпотужні національні гравці: Raiffeisen International, BNP Paribas, Citigroup. Державну належність материнських груп відображає наступна діаграма (рис. 2.1).

З наведеної схеми видно, що сумарна доля європейських установ, які вийшли на вітчизняний ринок, складає левову частку усього іноземного капіталу в Україні. Конкретні дані, які висвітлюють загальні масштаби діяльності іноземних інвесторів в сучасних умовах, наведені у наступній таблиці (табл.2.1).

Таблиця 2.1

Українські банки, що підконтрольні іноземному капіталу

№ п/п

Банк

Материнська група

Капітал млн. грн., на 01.12.08р.

Кредити населенню, млн. грн.

1.

Райффайзен Банк Аваль

Raiffeisen International

2202,5

10146,9

2.

УкрСиббанк

BNP Paribas

1977,8

8618,8

3.

УкрСоцбанк

Banca Intesa

1588,5

6398,4

4.

ОТП Банк

OTP Bank

921,9

4350,8

5.

ВАБанк

TBIF

550,3

442,8

6.

Альфа-Банк (Україна)

Альфа-групп

493,1

310,1

7.

ІНГ Банк Украина

ING Bank

484,6

20,7

8.

"Престиж"

Erste Group

300,1

215,8

9.

Унікредитбанк

UniCredit

293,9

9,3

10.

Внешторгбанк (Україна)

ВТБ

288,1

80,6

11.

Банк "Мрія"

ВТБ

262,4

215,4

12.

Сітібанк Україна

Citigroup

259,1

6,3

13.

Кредобанк

РКО

253,8

525,0

14.

ХФБ Україна

UniCredit

239,1

103,2

15.

Індекс-Банк

CreditAgricolle

185,6

427,3

16.

Каліон Банк Україна

CreditAgricolle

183,6

5,5

17.

ПроКредит Банк

ProCreditHolding

133,9

-

18.

Банк НРБ

Ощадбанк РФ

118,3

238,6

19.

СЕБ-Банк

SEB Group

115,4

82,0

20.

Електронбанк

Volksbank International

93,0

203,2

21.

Банк Ренесанс Капітал

Ренесанс Капітал

89,2

77,8

22.

Енергобанк

Національний резервний банк (НРБ)

82,1

44,3

23.

Агробанк

Home Credit

78,2

324,7

24.

"Універсальний"

EFG Eurobank

76,0

213,5

25.

Петрокомерцбанк(Україна)

Петрокомерц

72,6

98,8

26.

БМ Банк

"Банк Москви"

62,0

18,6

27.

УКТБ

БТА

61,5

33,3

28.

"Львів"

Нью-Прогрес Холдинг

60,1

26,3

29.

"Приватінвест"

Home Credit

50,0

-

30.

АИС-Банк

"Русcкий Стандарт"

40,0

-

31.

"Прикарпаття"

Getin-Holding

39,6

41,6

32.

МИБ

WNISEF

29,2

289,5

Всього по групі, млрд. грн.

12,3

34,8


 
 

Цікаве

Загрузка...