WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків - Курсова робота

Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків - Курсова робота

компетентність експертів та інші людські фактори.

Визначення конкурентоспроможності банку є основою для оцінки його конкурентної позиції – агрегованої характеристики становища, яке він займає на ринку. Ця характеристика особливо важлива насамперед для основних акціонерів, які не можуть повністю покладатися на такий показник, як конкурентоспроможність, адже однакового її рівня можуть досягти банки з різними обсягами капіталу. За своєю сутністю конкурентна позиція банку є класичним показником ефективності, який базується на співвідношенні результатів діяльності (конкурентоспроможності) та авансованих ресурсів (капіталу банку).

Зрозуміло, що результативність діяльності може характеризуватися лише реалізованою (досягнутою) конкурентоспроможністю:

, (2.9)

де - ефективність конкурентної позиції;

- досягнута конкурентоспроможність

- капітал банку.

Завершальним етапом оцінки конкурентної позиції банку є визначення характеру конкурентної стратегії (у своїх крайніх проявах він може бути агресивним або оборонним).

Наступальним чи оборонним характер стратегії суттєво впливає на формування відносин з основними конкурентами і зумовлює тактику поточної діяльності банку.

Отже, повне уявлення про конкуренту позицію банку може дати комплексний аналіз конкурентоспроможності, ефективності та характеру стратегії, диференційованих за принципом "більше-менше".

Можливі конфігурації зазначених елементів конкурентної позиції є основою для визначення їх імовірного сукупного впливу на конкурентне становище банку та прогнозування можливої поведінки конкурентів (додаток Б).

В таблиці, яка наведена у додатку, подано узагальнені характеристики конкурентної позиції. На практиці вони детальніші й персоніфіковані. Їх ретельний аналіз дає банку змогу конкретизувати як власну позицію, так і позицію конкурентів, що є основою для визначення раціональних шляхів до підвищення ефективності досягнутої конкурентної позиції, реалізації стратегічних цілей у площини конкурентної боротьби [69].

2.4 Стан та аналіз використання інформаційних систем в АКІБ "УкрСиббанк" BNP Paribas Group

У 2008 році АКІБ "УкрСиббанк" BNP Paribas Group продовжив розвиток спектру застосовуваних рішень у галузі інформаційних технологій, використовуючи передовий світовий досвід. Діяльність банку отримала високу оцінку міжнародних компаній – проект побудови корпоративного зв'язку був визнаний "Кращим проектом року" і за оцінками спеціалістів є кращим в Європі. Його реалізація дозволила АКІБ "УкрСиббанк" BNP Paribas Group забезпечити безпрецедентні в Україні темпи зростання торговельної мережі із застосуванням високошвидкісних та надійних каналів зв'язку.

Для забезпечення якісної та безперебійної роботи банківських систем у 2007 році банком створено власний обчислювальний центр, що має стовідсоткове резервування по обладнанню та каналах зв'язку. Даний проект, реалізований за участю компаній IBM, Huges Network Systems та Cisco, дозволяє розширити час надання банківських послуг до 24 годин на добу 7 днів на тиждень. Банк практично завершив технічні та організаційні заходи з впровадження нової автоматизованої банківської системи SAP for banking, яка не має аналогів у країнах СНД і використовується лише найбільшими швейцарськими та німецькими банками. Після введення системи в експлуатацію клієнти "УкрСиббанку" BNP Paribas Group зможуть скористатися послугою "Any Branch Banking" – можливістю здійснювати операції з будь-якої точки України та самостійно обирати найбільш зручний варіант банківського обслуговування .

На даному етапі діяльності АКІБ "УкрСиббанк" BNP Paribas Group відбувається становлення програмного комплексу SAP for banking, його адаптація до умов діяльності банку, у зв'язку з цим у банку паралельно функціонують дві системи. Додатково до SAP for banking функціонує автоматизована банківська система RS-Bank. Розглянемо основні принципи організації, функціональні можливості та характеристики автоматизованих банківських систем, що функціонують в АКІБ "УкрСиббанк" BNP Paribas Group.

RS - Bank – це автоматизована банківська система, призначена в першу чергу для виконання у кредитній установі розрахунково-касових операцій (при обслуговуванні та юридичних осіб), ведення бухгалтерії, а також супроводу кредитної та внутрішньогосподарської діяльності.

АБС RS-Bank складається з ядра і спеціалізованих модулів (рис.2.10).

Ядро системи включає головну книгу, засоби ведення нормативно-довідкової інформації, механізм настроювання технології виконання операцій і засобу загальносистемного адміністрування. Спеціалізовані модулі призначені для виконання банківських операцій у тій чи іншій сфері банківської діяльності і підтримують технологію розподіленого виконання операцій, що дозволяє розділити функції фахівців банку, виділивши фронт-офіси і бек-офіси. Власне головна книга може містити необмежену кількість глав обліку, кожна з який підтримує до 12 незалежних планів рахунків. Головну книгу можна вести в розрізі філій банку.

Крім власне ядра системи RS - Bank , вона включає наступні додатки:

систему автоматизації роздрібних банківських послуг RS -Retail;

програмний комплекс для автоматизації кредитної діяльності банку RS-Loans;

комплекс підсистем обліку господарської діяльності банку RS-Incounting.

У банківській практиці використовується дві версії RS-Bank. RS-Bank v.5.0 призначена для невеликих і середніх банків, а RS-Bank v.5.1 буде більш підходити для великих банків.

У лінійці продуктів RS-Bank передбачені системи, що автоматизують різні напрямки банківської діяльності: розрахунково-касове обслуговування, обслуговування юридичних осіб, робота з фізичними особами, кредитування, автоматизація господарської діяльності, вилучене обслуговування клієнтів, управління фінансовими потоками. У них формуються бухгалтерські проводки, що потім попадають у Ядро системи (рис.2.10). При цьому всі додатки взаємодіють не тільки з Ядром, але й один з одним. Модульна організація роботи дозволяє проводити поетапне впровадження систем, нарощуючи їх функціональність паралельно з розвитком банку.

RS-Bank має наступні функціональні можливості.

Можливість ведення фонду рахунків і платіжних документів включає наступне:

контроль за станом рахунків клієнта на весь період обслуговування в банку;

ідентифікація особових рахунків з розрядністю до 25 символів;

обробка платіжних документів по рахунках клієнта за увесь час обслуговування в банку;

повна інформація про клієнта (графічне відображення його Особистої картки і підпису);

використання офіційних глав обліку і довільної кількості власних глав обліку;

керування особовими рахунками балансового і позабалансового обліку;

ведення особових рахунків у гривнях і іноземній валюті;

робота з необмеженою кількістю валют і курсів по кожній валюті;

ведення різних картотек (№ 1 і 2, коррахунків, нез'ясованих документів, документів, що надходять від вилучених підрозділів банку й інших організаційних підрозділів) з автоматичним відображенням всіх операцій з документами картотек на позабалансових рахунках;

автоматична підготовка пакетів взаємозалежних проводок;

автоматичне формування документів переоцінки валютних засобів по рахунках еквівалента в національній валюті;

облік банківських угод з формуванням мультивалютних проводок;

автоматичне виконання врегулювання парних рахунків;

контроль пакетів взаємозалежних платежів;

облік ризиків;

забезпечення механізмів контролю коректності клієнтських платежів;

планування і виконання касового плану клієнтів банку;

ведення Книг покупок і продажів.

RS-Bank надає можливість роботи з архівом, що включає наступні напрямки:

повнофункціональна робота з архівом платіжних документів;

проводки в режимі реального часу за будь-який операційний день;

ведення історії станів особових рахунків.

Наступна функціональна можливість RS-Bank – нарахування відсотків і плата за обслуговування, що включає:

розрахунок (перерахунок), нарахування й оплата відсотків, оплата за розрахунково-касове обслуговування;

спробний і прогнозний розрахунок відсотків і оплати розрахунково-касового обслуговування;

установка гнучкого графіка розрахунку відсотків (відносного, абсолютного, індивідуального);

розрахунок відсотків на залишок;

розрахунок відсотків з використанням складних процентних ставок, що залежать від цілого ряду параметрів;

розрахунок відсотків по прогресивній процентній ставці;

розрахунок плати за обслуговування в залежності від оборотів по рахунку, залишків, що обчислюються з урахуванням наявних і безготівкових платежів, тарифів по регіонах;

формування платіжних документів по оплаті нарахованих відсотків, а також їх проводка;

капіталізація нарахованих відсотків;

контроль заборгованості по відсотках і нарахування пені;

груповий розрахунок відсотків і плати за обслуговування;

підтримка касового методу і методу нарахувань.


 
 

Цікаве

Загрузка...