WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків - Курсова робота

Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків - Курсова робота

Можна зробити висновок, що АКІБ "УкрСиббанк" BNP Paribas Group зберіг частку ринку депозитів корпоративних клієнтів на рівні 5,7 % та фізичних осіб на рівні 3,5 %.

Рис.2.8. Розрахунки частки ринку АКІБ "Укрсиббанку" BNP Paribas Group коштів за суб'єктами та в цілому по системі, млн. грн., на 01.10.2008 р.

Ці дані дають право стверджувати, що банк займає 4,6 % загального ринку коштів клієнтів банківської сектору України, що є вагомим показником по всій системі. Одночасно, ефективне управління ресурсами дає змогу використовувати їх для активної співпраці з клієнтами у сфері довгострокового фінансування або інвестиційного кредитування, що є життєвою необхідністю в умовах банківської конкуренції.

Для більш глибокого аналізу варто звернути увагу на динамічні показники розвитку банку, зокрема, на те, як змінювалась доля АКІБ "УкрСиббанк" BNP Paribas Group з урахуванням темпів росту ринку депозитів в цілому.

Ця оцінка має не абсолютний, а відносний характер, проте саме такий метод розрахунку дозволяє одержувати дані з досить значним рівнем точності та об'єктивності, та, що найголовніше, вони є достатньо актуальними щодо можливості використання в процесі стратегічного управління діяльністю банку.

Вихідні та розрахункові дані, а також динаміка темпів росту обсягів депозитів банку в порівнянні з показниками банківської системи України зображені в таблиці (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Вихідні та розрахункові дані обсягів та приросту ринку депозитів АКІБ "УкрСиббанку" BNP Paribas Group та банківської системи України

Рік

Обсяг депозитів АКІБ "УкрСиббанку" тис. грн.

Обсяг ринку депозитів банківської системи України тис. грн.

Приріст обсягів зростання АКІБ "УкрСиббанку" (відносно попереднього), %

Приріст обсягу зростання банківської системи України, %

01.01.2005.

1 758 698

32 159 135

75

90

01.01.2006.

2 721 006

67 203 887

54

108

01.01.2007.

3 310 293

90 934 621

21

35

01.01.2008.

5 528 507

147 094 050

67

61

01.10.2008.

8 483 549

183 094 319

53

24

Аналіз динаміки темпів росту обсягів депозитних вкладень останніх років, як АКІБ "УкрСиббанку" BNP Paribas Group, так і всієї банківської системи дозволяє зробити висновок про позитивний та послідовний ріст цих показників, розширення масштабів діяльності окремої установи та банківського сектору України в цілому.

Рис.2.9. Динаміка темпів росту обсягів депозитів АКІБ "УкрСиббанку" BNP Paribas Group в порівнянні з показниками банківської системи України

Аналіз абсолютних та відносних показників діяльності АКІБ "УкрСиббанку" BNP Paribas Group свідчить про те, що банк, завдяки економічно обґрунтованій діяльності протягом останніх п'яти років, почав випереджати загально галузеві показники на 20% (рис.2.9).

Подібна позитивна тенденція пов'язана з декількома подіями в еволюції розвитку банку.

По-перше, продаж 51% акцій АКІБ "УкрСиббанку" BNP Paribas Group європейському лідеру ринку банківських і фінансових послуг BNP Paribas, завдяки чому трапились зміни в вищій керівній ланці менеджменту, що не могло не спроектувати зарубіжний досвід управління на банківську діяльність установи з урахуванням специфіки сучасних вітчизняних умов.

По-друге, акцентування уваги банку на обслуговування сегменту середнього та малого бізнесу, в якому він є флагманом, шляхом виокремлення Департаменту середнього та малого бізнесу окремою структурою банку та надання комплексного спектру послуг. А також завдяки високим темпам зростання клієнтської бази, що обумовлено просуванням найбільш актуальних продуктів, спрощенням тарифної політики, зниженням процентних ставок з кредитів, розширенням присутності банку в регіонах.

Таким чином, отримані результати дають змогу стверджувати про результативність конкурентних зусиль банку сьогодні і перспективність його розвитку у майбутньому.

2.3 Оцінка конкурентної позиції банку за різних варіантів конфігурації її елементів

Оцінка конкурентної позиції банку базується на аналізі його конкурентоспроможності, характеру конкурентної стратегії та ефективності використання досягнутої конкурентоспроможності. У контексті визначення конкурентної позиції банку головним предметом уваги має бути досягнута конкурентоспроможність, відповідно виражена в маркетинговій і фінансових сферах.

Маркетинговий аспект відображає ступінь значимості впливу банку на ринкову ситуацію і характеризується часткою банку на ринку банківських послуг.

Фінансовий аспект реалізованої конкурентоспроможності є свідченням досягнень певних фінансових результатів, які відображають ступінь конкурентного успіху банку.

Узагальнена кількісна оцінка фінансового аспекту конкурентоспроможності базується на доборі основних показників фінансової діяльності банку з подальшим їх ранжуванням на основі відомого підходу рейтингової оцінки банків.

У площині маркетингової аспекту конкурентоспроможності виникає низка проблем, обумовлених особливостями банку як багато профільного суб'єкта, що здійснює свою діяльність на різних ринках. Одна із цих проблем пов'язана з визначенням меж конкретного конкурентного ринку та складу конкуруючих банків.

Оскільки умови конкуренції на кожному з ринків банківських послуг мають свою специфіку (та й склад основних конкурентів, як правило, неоднорідний), у практичній діяльності предметом особливої уваги стає поточна конкурентоспроможність банку на певних ринках, яка знаходить своє концентроване відображення у з'ясуванні конкурентоспроможності окремих послуг, що надаються клієнтам, яка в свою чергу залежать від їх якості та сервісного рівня обслуговування клієнтів. Головними критеріями якості послуг банку є:

економічна вигідність;

гарантованість здійснення та повнота виконання;

багатоваріантність форм;

комплексність;

дотримання банківської таємниці.

Дані показники конкурентоспроможності послуг мають кількісну оцінку, яку можна розрахувати за допомогою наведених нижче формул.

Економічна вигідність для клієнта ():

, (2.2)

де - ціна послуги і-го банку;

- мінімальна ціна аналогічної послуги банків-конкурентів.

Ризик невиконання послуги ():

, (2.3)

де - ризик невиконання послуги і-м банком;

- мінімальний ризик невиконання послуги банками-конкурентами.

Варіативність послуги :

, (2.4)

де - кількість варіантів надання послуги, пропонованих і-м банком;

- максимальна кількість варіантів послуги, пропонованих банками-конкурентами.

Асортиментна різноманітність супутніх послуг ():

, (2.5)

де - кількість супутніх послуг і-го банку, які посилюють значимість для клієнта основної послуги;

- максимальна кількість супутніх послуг, пропонованих банками-конкурентами.

Оперативність надання послуги ():

, (2.6)

де - витрати часу на надання послуги клієнту і-м банком;

- мінімальні витрати часу на надання послуги банками-конкурентами.

Комплексність обслуговування ():

, (2.7)

де, - кількість послуг фізичним (юридичним) особам, що пропонує і-й банк;

- максимальна кількість послуг фізичним (юридичним) особам, пропонованих банками-конкурентами.

Для зручності обчислень щодо показників якості та обслуговування застосовують єдиний критерій максимізації. Це дає змогу забезпечувати їх кількісну порівнюваність у межах спільного інтервалу:

0 < < 1, (2.8)

де - і-й коефіцієнт якості.

Інші показники (компетентність, ввічливість персоналу, комфортність умов обслуговування, якість і естетичність банківських документів) не мають об'єктивно-кількісних характеристик. Тому вони визначаються експертним шляхом у тому є інтервалі, що й коефіцієнти якості.

Зауважимо, що відносини розглянуті вище показники до групи основних чи додаткових слід з урахуванням особливостей ринку конкретної послуги. Показники однієї групи теж можуть мати різну вагу з точки зору їх значимості для суб'єкта оцінки. Тому доцільно коригувати кожен показник конкурентоспроможності на відповідний коефіцієнт значимості, який визначається експертним шляхом в інтервалі від 0 до 1.

Інструментарій оцінки конкурентоспроможності формується з урахуванням таких факторів:

зміст і характер конкурентної послуги;

цілі визначення її конкурентоспроможності;

суб'єкти оцінки, зацікавлені у визначенні конкурентоспроможності послуги;

доступність потрібної інформації та її достовірність;


 
 

Цікаве

Загрузка...