WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Оптимізація балансу АКБ ""Правекс-Банк"" з метою покрашення його фінансових показників " - Курсова робота

" Оптимізація балансу АКБ ""Правекс-Банк"" з метою покрашення його фінансових показників " - Курсова робота

1.3 Аналіз фінансово-економічної діяльності банку

Одним з найважливіших напрямів економічної роботи є аналіз діяльності банку. У зв'язку з цим велике значення має правильна організація роботи як на мікрорівні (тобто в окремому банку) так і на макрорівні (у банківській системі), без здійснення якої важко визначити:

 • основні напрями грошово-кредитної політики;

 • прогнозовану ситуацію на кредитних ринках країни;

 • висновки про стійкість і надійність банківської системи в цілому;

 • виконання банками встановлених стандартів і нормативів.

А основним об'єктом аналізу банку є його комерційна діяльність.

Головним напрямком при аналізі балансу банку є визначення шляхів оптимізації структури активних і пасивних операцій з метою максимізації прибутку. Аналіз звітності визначає фінансову стабільність і надійність банку, доцільність і перспективи подальшої його діяльності.

Аналіз діяльності комерційного банку включає:

 • оцінку стану і результатів діяльності банку за звітний період;

 • порівняння фінансового стану і результатів діяльності банку з результатами діяльності інших банків;

 • узагальнення результатів аналізу і підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень, спрямованих як на покращення діяльності окремого банку, так і на досягнення безпеки функціонування банків.

Основним інформаційним джерелом для здійснення аналізу є баланс банку. Баланс – це основний інструмент для проведення аналізу. Він складається з активної і пасивної частини. Активи включають у себе все майно нерухоме і фінансове, яким володіє банк, у тому числі грошову готівку, цінні папери, комп'ютерне обладнання тощо.

Оцінка фінансового стану банку здійснювалась на підставі балансу АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", звіту про фінансові результати та інших даних.

Наведені в табл. 1.2. ключеві індикатори діяльності банку за останні п'ять років наочно підтверджують лідируючи позиції банку у роздрібненому сегменті банківської системи України.

Таблиця 1.2 Ключові індикатори

2003

2004

2005

2006

2007

Чисті активи

965496

1655874

1640890

2123520

3583028

Кредитний портфель клієнтів

539622

871206

983510

1373407

2382895

кошти клієнтів

604162

1072217

1238528

1704006

2601642

регулятивний капітал

127750

128959

178062

203694

307191

доходи

156997

210024

299738

370065

714179

Значне зростання регулятивного капіталу є адекватним зростанню чистих активів з 2003 року по 2007 рік і свідчить про динамічний розвиток банку. У порівнянні з 2003 роком регулятивний капітал збільшився майже в 2,4 рази і склав у 2006 році 307,2 млн. Грн., а чисті активи - майже в 3,7 рази, складаючи 583 млн. Грн. Результатом успішної діяльності Правекс-Банку є зростання довіри у населення, чиї кошти стали одним із основних джерел збільшення ресурсів для кредитування реального сектора економіки. За п'ять минулих років кошти клієнтів, залучені банком, зросли в 4,3 рази, а надані клієнтам банку кредити – в 4,4рази.

Основним критерієм забезпечення банком свого стабільного функціонування та уникнення надмірних ризиків є виконання економічних нормативів, а саме підтримання платоспроможності банку на високому рівні. Підтвердженням цього є наступна інформація стосовно фактичних значень економічних нормативів за грудень 2007 року.

Таблиця1. 3

Найменування економічних нормативів

Норматив

факт

Регулятивний капитал

не меньше 20 млн. Євро

307,2 млн.грн (46,1 млн. Євро)

Платоспроможність

не меньше 10%

10,72%

Адекватність основного капіталу

не меньше 4%

4,84%

миттєва ліквідність

не меньше 30%

72,26%

Поточна ліквідність

не меньше 40%

75,51%

Короткострокова ліквідність

не меньше 20%

57,60%

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента

не меньше 20%

16,70%

"Велики" кредитні ризики

не більше 800%

102,27%

Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру

не більше 2%

0,28%

Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам

не більше 20%

0,82%

Інвестування в цінні папери окремо за кожною установою

не більше 15%

0,33%

Загальна сума інвестування

не більше 60%

0,35%

Найважливішим завдання управління для кожного банку є забезпечення оптимальної структури залучених та розміщених коштів. Сьогодні Правекс-Банк має диверсифіковану ресурсну базу, що дозволяє більш гнучко реагувати на потреби ринку.

У звітному 2007 році в загальних пасивах Правекс-Бакнку частка власного капіталу склала 9,96% (356 664 тис. Грн.) а зобов'язання розподілились між фінансовими ресурсами, які залучені з інших банків(7,83% або 280 671 тис. Грн) коштами юр. осіб( 9,11% або 326 424 тис. Грн) та коштів фіз. осіб (63,5% або 2 275 218 тис. грн.) основним джерелом залучення ресурсів від клієнтів є строкові депозити населення, частка яких в загальних пасивах 56,33%, та кошти до запитання юр. осіб( їх питома вага 8,22%). Потягом 2007 року випереджаючими темпами в ресурсній базі банку зростали кошти фіз. осіб(зростання на 1,68 рази)

Платоспроможність банку, його ефективна діяльність у значній мірі обумовлена структурою і якістю активів.

У 2007 році банк проводжував дотримуватися напрямку розміщення фінансових ресурсів на ринку кредитування клієнтів, особливо зосередився на кредитуванні фізичних осіб. За минули рік кредити фізичних осіб зросли на 1,86 разів і склали 59,38% (2 127 760 тис. грн.) всіх активів. Крім цього, значна питома вага належить кредитам, наданим іншим банкам (10,61 або 380 277 тис.гнр.) та юридичним особам( 7,12% або 255 135 тис.грн.). майно банку в структурі активів складає 8,79% (315 055 тис. грн.).

Кредитування, як і раніше, залишається одним із приоритетних і прибуткових напрямків діяльності банку.

2007 рік продовжив і наростив темпи і починання 2006 р. У створення нових кредитних продуктів, значно розширивши при цьому сфери кредитування. За рахунок цього кредитний портфель банку в 2007 р збільшився в 1,7 рази або в абсолютних цифрах 999,72 млн грн і склав станом на 1.01.2008 року 2 425,34 млн грн .

Обсяг кредитування фізичних осіб за 2007 рік збільшився порівняно з 2006 р у 1,88 рази або на 1 003,33 млн грн та склав станом на 01.01.2008 року 2 146,61 млн грн.

Цей обсяг склався завдяки наданню широкого спектра програм ля громадян, а саме:

 • стандартного кредитування під заставу нерухомості, землі, майнових прав на депозит, транспортних засобів.

 • Іпотечного кредитування для купівлі житла терміном до 25 років.

 • Кредитування для купівлі автомобілів у розстрочку терміном до 7 років

 • Споживчого кредитування терміном до 3 років

 • Ломбардне кредитування


 
 

Цікаве

Загрузка...