WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Оптимізація балансу АКБ ""Правекс-Банк"" з метою покрашення його фінансових показників " - Курсова робота

" Оптимізація балансу АКБ ""Правекс-Банк"" з метою покрашення його фінансових показників " - Курсова робота

Звiт про фiнансовi результати

за станом на 31 грудня 2007 року (на кінець дня)

АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" Київ

№ п/п

Найменування статті

Примітка

2007 рік

2006 рік

1

2

3

4

5

1

Чистий процентний дохiд

125569

59353

1.1

Процентний дохiд

19

303165

181026

1.2

Процентні витрати

20

(177596)

(121673)

2

Чистий комiсiйний дохiд

359385

149523

2.1

Комiсiйний дохiд

363077

153596

2.2

Комiсiйні витрати

(3692)

(4073)

3

Торговельний дохiд

21

30823

28380

4

Дохiд у вигляді дивідендів

22

0

0

5

Дохід від участі в капіталі

0

0

6

Iнший дохiд

17023

7009

7

Усього доходів

532800

244265

8

Загальні адмiнiстративнi витрати

23

(111910)

(84412)

9

Витрати на персонал

24

(192917)

(88099)

10

Втрати від участі в капіталі

0

0

11

Інші витрати

(87654)

(40758)

12

Прибуток вiд операцiй

140319

30996

13

Чисті витрати на формування резервів

25

(29135)

(10110)

14

Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

15

Прибуток до оподаткування

111184

20886

16

Витрати на податок на прибуток

26

(34379)

(7592)

17

Прибуток пiсля оподаткування

76805

13294

18

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

27

0

0

19

Чистий прибуток/збиток банку

76805

13294

20

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

0,64

0,12

21

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

0,64

0,12

ДОДАТОК Б

ВІДГУК

на дипломну роботу студентки групи ЕК-03-1 Жегалової М.О.

на тему: " Оптимізація балансу АКБ „Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників".

Актуальність теми випускної роботи беззаперечна.

Оптимальний розподіл коштів на будь-які проекти завжди вимагав детального обмірковування та мав дуже важливе значення. Тому не слід нехтувати можливістю використовувати математичний апарат. Застосування обчислювальної техніки дозволяє вирішувати складні задачі, математична постановка яких пов'язана з необхідністю розглядання складних моделей.

Було проведено значний аналіз ризиків виникаючих в банківський діяльності, та запропоновано рішення для збільшення банківського прибутку при мінімальних ризиках. Також автор зосередився на аналізі фактичного матеріалу та нормативно-правової бази при дослідженні поставленої проблеми.

Дипломна робота має проблемний, практичний характер, широко використано статистичний матеріал та економетричний інструментарій, пропонуються досить цікаві методи підвищення рівня доходу при мінімізації ризиків.

Дипломна робота оформлена відповідно до запропонованих норм та методик виконання дипломних робіт, зроблена на належному науковому рівні і може бути допущена до захисту, а при успішному захисті заслуговує оцінки "відмінно".

Керівник дипломної роботи,

професор, д. т. н. Пістунов І.М.

ДОДОТОК В

Рецензія на дипломну роботу студентки групи ЕК-03-1 Жегалової М.О.

на тему: " Оптимізація балансу АКБ „Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників".

Дипломний проект студентки Жегалової М.О. присвячено одній з найактуальніших тем сучасної економіки. В роботі розглянуто і заходи підвищення рівня прибутку при мінімальному ризику банку в умовах сучасного розвитку конкуренції.

Робота дозволяє відмітити актуальність теоретичних та практичних результатів. В рамках роботи було проаналізовано процент неповернення коштів. Ризик випуску різних продуктів діяльності банку. Виявлено найбільш ефективний метод розподілення коштів для збільшення прибутку і мінімізації ризиків.

І що найголовніше – було розроблено автоматизовану інформаційну систему, що дозволяє легко виконувати необхідні розрахунки. Ця система має привабливий інтерфейс, та досить зручна в роботі навіть для звичайного користувача.

Оскільки дипломна робота має дійсно практичне значення для роботи підприємства та надалі буде застосована, то заслуговує на оцінку „П'ять".

Т. в.о. директора

Квартального відділення

АКБ „Правекс-Банк" Крюков К.В.


 
 

Цікаве

Загрузка...