WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Оптимізація балансу АКБ ""Правекс-Банк"" з метою покрашення його фінансових показників " - Курсова робота

" Оптимізація балансу АКБ ""Правекс-Банк"" з метою покрашення його фінансових показників " - Курсова робота

На основі проведеної роботи можна зробити висновок, що в управлінні ризиками фактично кожен банк може знайти якісь резерви своєї діяльності. Але кожен комерційний банк повинен самостійно забезпечувати підтримку своєї ліквідності на заданому рівні на основі як аналізу її стану, що склалися на певні періоди часу, так і прогнозування результатів діяльності і проведення у наступному науково обґрунтованої економічної політики у області формування статутного капіталу, фондів спеціального призначення і резервів, залучення заємних коштів сторонніх організацій, здійснення активних операцій.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ "Про банки і банківську діяльність".

 2. Постанова Правління Національного банку України вд 28 серпня 2001 року за № 368 Про затвердження "Інструкції про порядок регулювання діяльності комерційних банків".

 1. Інструкція "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків", затверджена постановою Правління Національного банку України вд 28 серпня 2001 року за № 368.

 2. Постанова Правління Національного банку України від 20 липня 1999 року № 358 "Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України".

 1. Постанова Правління Національного банку України вд 30 грудня 1996 року за № 343 Про введення в дію Інструкції№ 10 „Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банкв".

 1. Інструкція № 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків", затверджена постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 1996 р. № 343.

 2. Положення про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства від 28 серпня 2001р. № 369.

 3. Постанова/Порядок надання дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку і внесення змін до Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків від 25 жовтня 1999 року № 518. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 1999 р. за № 786/4079.

 4. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджений постановою Правління НБУ від 21 листопада 1997 р. № 388.

 5. Джозеф Ф. Синки мл. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Catallaxy, 1994 – 930 с.

 6. Банковское дело. Под. ред. А. И. Лаврушина. М.: Банковский и биржевой информационный центр, 2001 – 672 с.

 7. Банківські операції. Під ред. Мороза А. М. К.: КНЕУ, 2000 – 384 с.

 8. Касимов Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. М.: Филинъ, 1998 – 312 с.

 9. Пантелєєв П. П., Халява С. П. Фінансова стійкість комерційного банку: деяк проблеми її регулювання // Вісник Національного банку України, № 2, 1996, с. 64-69.

 10. Шиллер Р. І. Вплив низької інфляції на фінансову стійкість банкв // Фінансова Україна, № 1, 1997, с. 92-95.

 11. Новак І. М., Івченко І. С. Зниження системних ризиків у платіжних системах комерційних банкв // Вісник Національного банку України. №6, 1996, с. 28-31.

 12. Волошин І. В. Часова структура кредитних ризиків // Вісник Національного банку України. № 12, 1998, c. 25-28.

 13. Воронин Д. В. Правовая база банковской деятельности: на пути к международным стандартам // Бизнес и банки. № 12, 1996, с. 27-29.

 14. Взгляд на надёжность сквозь призму международного опыта // Финансист. № 46, 1995, с 19-22.

 15. Фінансовий стан та проблеми розвитку комерційних банків України у першому півріччі 2001 року // Вісник Національного банку України.№ 9, 2001, с. 9-17.

 16. Архивы журнала "Корпоративные системы" М., 2000, Волошин И. В. "Оценка риска и рейтинга ликвидности банков", (Електрон. ресурс)/ http://koi.cfin.ru/finanalysis/. – Загол. з екрану.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Баланс

за станом на 31 грудня 2007 року (на кінець дня)

АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" Київ

№ п/п

Найменування статті

Примітки

2007 рік

2006 рік

1

2

3

4

5

АКТИВИ

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

379530

348132

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

2

0

0

3

Кошти в інших банках

3

380277

109237

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

4

0

0

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

5

1058

1058

6

Кредити та заборгованість клієнтів

6

2382895

1373407

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

7

0

0

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

8

0

0

9

Основні засоби та нематеріальні активи

9

315055

168295

10

Нараховані доходи до отримання:

10

40485

16908

11

Відстрочений податковий актив

0

0

12

Інші активи

11

83728

106483

13

Довгострокові активи, призначені для продажу

12

0

0

14

Усього активiв

3583028

2123520

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

15

Кошти банків

280671

31273

15.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

0

0

16

Кошти клієнтів

13

2722123

1817725

17

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

1

1

18

Боргові цінні папери, емітовані банком

14

18000

0

19

Нараховані витрати до сплати

15

87322

54194

20

Відстрочені податкові зобов'язання

31109

3760

21

Інші зобов'язання

16

87138

47961

22

Усього зобов'язань

3226364

1954914

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ

23

Статутний капітал

17

171499

108960

24

Капіталізовані дивіденди

0

0

25

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

0

26

Емісійні різниці

672

672

27

Резерви та інші фонди банку

10219

3337

28

Резерви переоцінки, у тому числі:

96529

15394

28.1

Резерви переоцінки необоротних активів

96529

15394

28.2

Резерви переоцінки цінних паперів

0

0

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

940

26949

30

Прибуток/Збиток звітного року, що очикує затвердження

76805

13294

31

Усього власного капіталу

356664

168606

32

Усього пасивів

3583028

2123520


 
 

Цікаве

Загрузка...