WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Операції комерційних банків на ринку цінних паперів - Курсова робота

Операції комерційних банків на ринку цінних паперів - Курсова робота

Протягом січня-листопада 2008 року р. НБУ проведено 141 аукціон з первинного розміщення ОВДП, реалізовано державних облігацій на суму 4684,6 млн.грн. (за номіналом), у тому числі за рахунок коштів клієнтів — 2,2 млн. грн. і 4682,4 млн. грн. — за рахунок коштів комерційних банків.

У листопаді 2008 року відбулося значне падіння доходності за всіма типами ОВДП: її середній рівень становив 17,84 проти 22,18% у жовтні.

Загальний обсяг операцій з державними цінними паперами на вторинному ринку за січень-листопад 2008р. становив 2823,7 проти 4934,1 млн. грн. у січні-листопаді 2008 року. З початку року обсяг операцій вторинного позабіржового ринку ОВДП становить 2722,9 млн.грн. У листопаді на позабіржовому ринку було укладено угод на суму 157,3 млн. грн., порівняно з жовтнем ця сума зменшилась на 454,3 млн. грн. За місяць збільшився обсяг кредитів, наданих під заставу державних цінних паперів, включаючи операції репо, і становив 5 млн. грн., що на 3,8 млн. грн. більше ніж у жовтні. Середньорічна сума вкладень в ОВДП у 2008 році АК АПБ "Україна" становила 90,7 млн. грн. за номіналом, при цьому процентні доходи склали 31,6 млн. грн. Загальний обсяг доходів, отриманих банком від здійснення операцій з державними паперами за власний рахунок, становив понад 46,812 млн. грн., або близько 66% доходів банку на фондовому ринку. При наданні комісійних послуг клієнтам з купівлі-продажу ОВДП установи банку одержали прибуток на суму 428 тис. грн. На ринку облігацій державних внутрішніх позик України у 2008 році банк насамперед працював з облігаціями державної зовнішньої позики України 2005 року (ОДЗПУ), які були випущені на виконання угоди від 18 березня 2005 року між Урядом України та Російським акціонерним товариством "Газпром" про принципи врегулювання заборгованості України за поставки російського природного газу в 2004 році і забезпечення поточних платежів за поставку природного газу в 2005 році. У 2008 році банк надав клієнтам послуги по відповідальному зберіганню ОДЗПУ. [28. с.21] Слід відмітити, що комерційні банки перестали отримувати від своїх традиційних активних операцій ті доходи, які вони отримували раніше. Тому комерційні банки шукаючи нові сфери застосування своїх можливостей і нові шляхи отриманні доходів, активно виходять на ринок цінних паперів. А якщо взяти фінансові можливості банків, то не дивно, що вони стають найбажанішими та найактивнішими інвесторами. Можна сказати, що це підштовхує ринок до розвитку, а відповідно і починає працювати на розвиток всієї економіки України вцілому. Протягом 2008 року банк "Україна" здійснював виважену політику на фондовому ринку країни. Про це свідчить склад інвестиційного портфеля, сформованого переважно з державних цінних паперів. Водночас фахівці банку постійно аналізували нові фінансові інструменти, які поступово почали з'являтися на вітчизняному ринку. Критерії надійності, прибутковості та можливості інвестування були основними в роботі з векселями та корпоративними цінним паперами. Розширювалась діяльність банку як зберігача і реєстратора. Загальна сума інвестицій банку в цінні папери (у тому числі ОВДП, векселі, корпоративні права) на 01.01.2009 становить 252,4 млн. грн. Сума інвестицій у статутні фонди підприємств на цей час дорівнювала 30,5 млн. грн. [28. с.20]

На основі інвестиційних операцій банк формує свій інвестиційний портфель. В залежності від критеріїв класифікації інвестиційних операцій банку, його інвестиційний портфель може бути різних типів. Охарактеризуємо глибше вищезгадані типи портфелів. Портфель росту орієнтований на цінні папери і другі інвестиційні об'єкти, ринкова вартість яких швидко зростає. Ціль портфеля росту — нарощення капіталу інвесторів. Ціль портфеля доходу — отримання високих поточних доходів. Портфель ризикового капіталу складається переважно з цінних паперів і поїв молодих компаній "агресивного" типу, що вибрали стратегію швидкого розширення або інших ризикових об'єктів з невідомою ринковою долею і оцінкою. Ціль цього портфеля — отримати дуже високі доходи, "побити" ринок за рахунок придбання активів, коли вони різко недооцінені. Збалансований портфель складається частково із об'єктів інвестицій з швидкозростаючою ринковою ціною, частково — з високодоходних цінних паперів і інших об'єктів. Основна ціль — прирощення капіталу і отримання високого прибутку.

Портфельні інвестиції банків в широкому значенні слова — це портфельні активи, сформовані як за особистий рахунок банку, так і по дорученню клієнтів. Відповідно, портфельні активи, сформовані за рахунок особистих засобів банку являються портфельними інвестиціями в вузькому значенні слова. Проаналізуємо інвестиційний портфель комерційних банків в період з 01.01.2007 по 01.01.2009 року. Динаміка інвестиційного портфеля комерційних банків із початку 2007 р. відображає всі негативні тенденції, характерні для фондового ринку України в зазначений період. Питома вага інвестиційного портфеля у структурі робочих активів банківського сектора за 10 місяців (із 01.08.2007р. по 01.06.2008р.) зменшилась з 18% до 8%. Протягом наступних місяців значення цього показника залишається на низькому рівні. Що ж до динаміки абсолютного розміру інвестиційного портфеля, то це єдина складова зведеного балансу комерційних банків, яка зазнала абсолютного зниження. На початку 2007р. вона становила 2028 млн. грн., а на 01.10.2008р. — лише 1623 млн. грн., тобто зменшилась на 20%. Якщо у І та ІІ кварталах 2007р. абсолютний обсяг інвестиційного портфеля збільшився на 12,14,19 та 5%. Лише у ІІІ кварталі 2008р. спостерігалось незначне (на 10%) абсолютне зростання інвестиційного портфеля банківського сектора. [41. с.12] Це продовжувалось до кінця року. Але 01.01.2009 року спостерігається спад інвестиційного портфеля. Зміна структури інвестиційного портфеля значною мірою зумовлена зменшенням обсягів купівлі-продажу ОВДП і збільшенням обсягу купівлі-продажу цінних паперів з нефіксованим прибутком (векселів тощо).

2.3 Формування резервів для покриття можливих збитків від операцій з цінними паперами

Комерційні банки зобов'язані створювати резерв на відшкодування збитків від операцій із цінними паперами. Банки можуть зазнати збитків від операцій із ЦП унаслідок:

- погіршення фінансового стану емітента ЦП;

- зниження ринкової ціни цінних паперів внаслідок зміни поточної ринкової норми дохідності.

Резерв на відшкодування збитків комерційного банку від операцій із ЦП складається із загального та спеціального резерву. Загальний резерв під ЦП у портфелі банку може формуватися на власний розсуд кожного комерційного банку. Методика визначення розміру такого резерву нормативними актами НБУ не регламентується. Спеціальний резерв під цінні папери в портфелі банку формується у разі падіння ринкової ціни групи цінних паперів (для ЦП на інвестиції - всього портфеля ЦП) нижче рівня балансової вартості цієї групи (портфеля) ЦП без урахування попередньо сформованого спеціального резерву. Резервуванню підлягають усі групи цінних паперів, що знаходяться в портфелі банку на продаж понад 15 робочих днів, або в портфелі на інвестиції понад 30 робочих днів. Резервуванню не підлягають:

- цінні папери власної емісії;

- векселі суб'єктів господарської діяльності, що придбанні у першого векселетримача і мають тільки один передавальний напис (індосамент). Такі векселі вважаються товарними та виступають об'єктами резервування як складова частина кредитного портфеля;

- вкладення в дочірні та асоційовані установи на інвестиції. Проте у разі примусового переведення таких ЦП із портфеля на інвестиції до портфеля на продаж ці групи цінних паперів підлягають резервуванню, як і звичайні капітальні цінні папери.

У портфелі ЦП комерційні банки для розрахунку резерву повинні виділяти такі категорії:

Категорія І - ЦП у портфелі на продаж, що мають активний ринок.

Категорія 2 - ЦП у портфелі на продаж, що не мають активного ринку.

Категорія 3 - ЦП у портфелі на інвестиції, що мають активний ринок.

Категорія 4 - ЦП у портфелі на інвестиції, що не мають активного ринку.

У фінансовому обліку та звітності КБ повинні розрізняти спеціальний резерв під цінні папери в портфелі банку на продаж та спеціальний резерв під ЦП в портфелі банку на інвестиції. Виходячи з цього, КБ зобов'язані:

- проводити планову переоцінку портфеля ЦП на продаж не пізніше 15-го числа місяця, що іде за звітами, та вносити відповідні коригування до суми сформованого резерву (скорочувати чи збільшувати її) впродовж 2-ох місяців після завершення переоцінки;

- проводити повну позапланову переоцінку портфеля ЦП на інвестиції у разі примусового переведення частини портфеля на інвестиції до портфеля на продаж упродовж 15-ти робочих днів, вважаючи день примусового переведення першим, та вносити відповідні коригування до суми сформованого резерву (скорочувати чи збільшувати її) впродовж 10-ти робочих днів, вважаючи день завершення переоцінки першим.


 
 

Цікаве

Загрузка...