WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Операції комерційних банків на ринку цінних паперів - Курсова робота

Операції комерційних банків на ринку цінних паперів - Курсова робота

Дата погашення

Сума

04.08.2009

8569

12.10.2009

17121

10.01.2009

1044

10.01.2009

17055

19.09.2009

7 929

08.02.2010

56071

29.09.2009

14346

19.05.2010

9373

30.08.2009

2394

28.12.2008

11749

10.01.2009

910

03.03.2009

56

02.03.2009

8420

21.05.2009

37205

27.03.2009

12325

15.05.2009

32771

Усього

237702

Таблиця 8.3. Справедлива вартість боргових цінних паперів, емітованих банком (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

2008 рік

2007 рік

справедлива вартість

балансова вартість

справедлива вартість

балансова вартість

1

2

3

4

5

6

1

Векселі

0

0

0

0

2

Єврооблігації

0

0

0

0

3

Облігації, випущені на внутрішньому ринку

0

0

0

0

4

Депозитні сертифікати

237702

237702

124952

124952

5

Облігації

0

0

0

0

6

Усього

237702

237702

124952

124952

Дані про боргові цінні папери, емітовані банком зазначені у рядку 20 "Балансу".

Література

 1. Закон України: Про банки і банківську діяльність, від 20.02.01.

 2. Закон України: Про господарські товариства, від 20.03.01.

 3. Закон України: Про нотаріат, від 14.06.04.

 4. Закон України: Про цінні папери та фондову біржу, від

 5. Інструкція №10: Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджено НБУ від 30.12.06.

 6. Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 2009 року: Постанова КМУ // Офіційний вісник України.-2009. -№15 -с.64-66.

 7. Про основні напрями розвитку фондового ринку в України у 2010 році: Указ Президента України // Бюлетень. – 2010. -№1 –с. 57-58.

 8. Демківський А.В. Сучасний вексельний обіг. – К., 2006.

 9. Емісійна діяльність на ринку цінних паперів. // Цінні папери України. – 2009. - №17. – 6 травня. – с. 12-13.

 10. Єфремов И.А. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. – М., 05.

 11. Іщук Т. Перспективи розвитку реєстраторських установ // Цінні папери України. – 2009. - №11. – с. 4.

 12. Козлов А.А. Операции коммерческого банка с ценными бумагами // Деньги и кредит – 2001. - №11.- с. 61.

 13. Звіт банку АК АПБ "Україна" за 2007 рік.

 14. Звіт банку АК АПБ "Україна" за 2008 рік.

 15. Кошовий Д. Учасники ринку з оптимізмом дивляться в 2010 рік (Ринок державних цінних паперів у грудні 1999р.) // Вісник НБУ – 2010. - №1. – с. 52-53.

 16. Луців Б., Сиротюк О. Інвестиційна ситуація в Україні: проблеми і перспективи // Вісник ТАНГ. – 2008. – Випуск 3. – с. 16-17.

 17. Малюк В. Вексель в Україні. – К., 97.

 18. Марахов К.С. Матеріали другої міжнародної конференції "Наука і освіта" – 08. – К. – 2009. – с. 56.

 19. Миркин Я.М. Банковские операции; ч. 3, Инвестиционные операции банков; Эмиссионо-учредительская деятельрость банков. – М., 06.

 20. Мозговий О.М. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку –3 роки // Ринок цінних паперів України. – 2008.-№6. – с. 34-35.

 21. Мороз Ю.Н. Вексельне діло. – К. – 2006.

 22. Мозговий О. Стан та перспективи розвитку фондового ринку в Україні. // Український інвестиційний журнал – 2009 - №6-7 – с.7-11.

 23. Науменко В. Ринок цінних паперів під впливом макроекономічних негараздів // Вісник НБУ. –2009. - №2. – с. 46-48.

 24. Операції банків з цінними паперами: нові можливості // Цінні папери України. –2009. – 21 жовтня. – с. 17-18.

 25. Основні напрямки розвитку фондового ринку в Україні у 2010 році // Цінні папери України. – 2009 – 11 листопада. – с. 23.

 26. Продан І. Вітчизняний ринок у стані стагнації // Вісник НБУ - № 10 – 2007 с. 9-10.

 27. Пустовойтенко В. Україні хотіла б отримати $19 мільярдрів // Галицькі контракти – 2007 № 42. — с. 19

 28. Рынок ценных бумаг и его фондовые институты: под. ред. В. С. Таркановского, 04 — с. 114-209

 29. Руденко Т. Доступно про вексель // Цінні папери України. — 2009 — №1. — с. 36-39.

 30. Руденко Т. Фондовий ринок і векселі — проблеми комерційних банків // Цінні папери України. — 2009. — 1 липня. с. 23-25.

 31. Скогар М. Операції комерційних банків з векселями // Право України. — 2009 №1. — с. 36-39.

 32. Степаненко А. Зміцнювати довіру до банків і держави // Банківська справа —2007 — № 6. — с. 20-21.

 33. Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В. Фондовый рынок Учебное пособие для вузов -2 е изд –М.: Вита-Пресс, 2000 -400с.

34. Валютный рынок и валютное регулирование Учебное пособие /Под ред.. ИН Платоновой -М.: Изд-во БЕК, 2001 -475с.

35. Вступ до банківської справи /За ред.. М.І. Савлука –К.: Лібра, 1998 -356с

36. Гавальда К., Стуфле Ж. Банковское право: учреждение — счета — операции — услуги —М.: Финстатинформ, 1996 -582с.

37. Гальчинський А. С. Теорія грошей. Навчальний посібник -3-тє вид, змін і доп –К.: Основи, 2001 -415с.

38. Голуб А., Семенюк Л., Смовжєнко Т. Гроші, кредит, банки -Львів.: Центр Європи, 2000 -312с.

39. Гроші та кредит Підручник /За ред.. Б.С. Івасіва -Тернопіль: Карт бланш,2000 -510с.

40. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин -Тернопіль: ТАНГ, 2000 -140с,

41. Долан Э. Дж., Кэмпбэл Г.Дж. Деньги, банковское дело и денежнокредитная политика /Пер. с англ.. В. Лукашевича -М.: 2001 -844с.

42. Ефремов И.А. Операции коммерческих банков с ценными бумагами -М.: ИСТ-СЕРВИС, 2001-441с.

43. Иванов В. В. Анализ надёжности банка Практическое пособие -М.: РДЛ, 2001 -320с

44. Иванов В.М. Деньги и кредит Курс лекций -К.: МАУП, 2000 -230с.

45. Кидуэлл Д.С., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. Финансовые институты, рынки и деньги -СПб.: Изд-во "Питер", 2000-752с.

46. Киселев В.В. Управление банковским капиталом теория и практика –М.: Экономика, 2001-256с.

47. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело /Пер. с англ.. -М Инфра-М, 2000 -856с.

48. Киселев В.В. Управление коммерческим банком в переходный период Учебное пособие –М.: Логос, 2000-144с.

* Мозговий О. Стан та проблеми розвитку фондового ринку в Україні // Український інвестиційний журнал. –2008. №6-7. –ст.7-11.

* Проблеми розвитку фінансових послуг в Україні // Вісник НБУ, січень 2008. –с.42.

* Річний звіт 2008 АК АПБ "України" –с.18.


 
 

Цікаве

Загрузка...