WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Операції комерційних банків на ринку цінних паперів - Курсова робота

Операції комерційних банків на ринку цінних паперів - Курсова робота

31 грудня 2008р.

Голова Правління________Гетьманенко Ю.І.

Головний бухгалтер_______Скляренко Т.В.

Додаток 3

Звіт про рух грошових коштів (непрямий метод) за станом на 31 грудня 2008 р. (на кінець дня) АК АПБ "Україна"(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

2008 рік

2007 рік

1

2

3

4

5

Грошові кошти від операційної діяльності:

1

Чистий прибуток/(збиток) за рік

3709

13645

Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:

2

Амортизація

4895

4545

3

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами

64624

24907

4

Нараховані доходи

(24349)

(4518)

5

Нараховані витрати

27281

7461

6

Торговельний результат

7

Нарахований та відстрочений податок

(4775)

239

8

Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій

(6)

44

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії

0

0

10

Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів

0

0

11

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

0

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань

71379

46323

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:

13

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами

(53147)

0

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображ. за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

0

0

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках

74200

(184525)

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам

(740701)

(320712)

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами

(4944)

(870)

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

(2286)

(404)

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків

(69805)

233594

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

521297

206089

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком

100878

61913

1

2

3

4

5

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями

(612)

1409

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання

6

2

24

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності)

(103735)

42819

Грошові кошти від інвестиційної діяльності:

25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

(28052)

(26318)

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

29

Придбання основних засобів

14

(5113)

(6804)

30

Дохід від реалізації основних засобів

14, 17

6

(36)

31

Дивіденди отримані

0

20

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44

0

0

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів

17

0

0

34

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

0

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

38

Придбання нематеріальних активів

14

(221)

(188)

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

40

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)

(33380)

(33326)

Грошові кошти від фінансової діяльності:

41

Отримані інші залучені кошти

21

0

0

42

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

43

Отримання субординованого боргу

25

3975

(1262)

44

Погашення субординованого боргу

25

0

0

45

Емісія звичайних акцій

26

100000

0

46

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

0

0

48

Викуп власних акцій

26

0

0

49

Продаж власних акцій

26

0

0

50

Дивіденди виплачені

26

0

0

1

2

3

4

5

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26, 27

0

0

52

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)

103975

(1262)

53

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

54

Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів

(33140)

8231

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

80054

71823

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

1, 4

46914

80054


 
 

Цікаве

Загрузка...