WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Облік та аналіз власного капіталу банку - Курсова робота

Облік та аналіз власного капіталу банку - Курсова робота

Д-т рахунку № 1200 "Коррахуноку Національному

банку України" 40 000 грн.

К-т рахунку № 3530 "Несплачепий статутний фонд" 40 000 грн.

3. Одночасно, в міру внесення коштів, на зменшення несплаченого і збільшення сплаченого статутного капіталу до зареєстрованої суми:

Д-т рахунку № 5001 "Несплачений зареєстрований статутний

капітал банку" 40 000 грн.

К-т рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований капітал

банку" 40 000 грн.

Другий випадок. Облік внесення коштів за оголошеним і незареєстрованим статутним капіталом у розмірі 120000 грн., який реєструється в процесі внесків.

1. На часткове внесення грошей на тимчасовий рахунок:

Д-т рахунку № 1200 "Коррахупоку Національному банку

України" 40 000 грн.

К-т рахунку № 3630 "Внески за незаресстровапим статутним

фондом" 40 000 грн.

2. На відображення реєстрації статутного фонду в процесі внесків:

Д-т рахунку № 3530 "Несплачений статутний фонд" 120 000 грн.

К-т рахунку № 5001 "Несплачений зареєстрований статутний

капітал банку" 120 000 грн.

3. На зарахування коштів, внесених до реєстрації у вже зареєстрований статутний фонд:

Д-т рахунку № 3630 "Внески за незареєстрованим статутним

фондом" 40 000 грн.

К-т рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований статутний капітал

банку" 40 000 грн.

4. Подальші операції внесення грошей, за вже зареєстрованим статутним капіталом здійснюються через рахунок № 3530 "Несплачений статутний фонд":

Д-т рахунку № 1200 "Коррахуноку Національному банку

України" 80 000 грн.

К-т рахунку № 3530 "Несплачений статуті ти фонд" 80 000 грн.

Таким чином, поступово закривається дебет рахунку № 3530.

5. Одночасно з операцією 4 відображається наступне збільшення сплаченого статутного капіталу:

Д-т рахунку № 5001 "Несплачений зареєстрований статутний

капітал банку" 80 000 грн.

К-т рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований статутний

Капітал банку" 80 000 грн.

Після цієї операції статутний капітал банку сформовано в .зареєстрованій сумі 120 000 грн., що відображено по кредиту рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований статутний капітал банку".

Забороняється розміщення акцій серед засновників або інвесторів, відповідно до чинного законодавства, за вартістю, меншою за номінальну. У випадках реалізації за вищою ціною, ніж їх номінальна вартість, виникає емісійний дохід, який обліковується на пасивному рахунку № 5010 "Емісійні різниці". Його використання регламентується установчими документами банку.

В обліку ці операції відображають таким чином.

1. На оголошення та реєстрацію статутного капіталу в сумі 120 000 грн.:

Д-т рахунку № 3530 "Несплачений статутний фонд"

на суму 120 000 грн.

К-т рахунку № 5001 "Несплачений зареєстрований статутний

капітал банку" на суму 120 000 гри.

2. На реалізацію (розміщення) акцій в сумі 125 000 грн.:

Д-т рахунку № 1200 "Коррахунок у Національному банку

України" на суму 125 000 грн.

К-т рахунку № 3530 "Несплачепий статутний фонд"

на суму 120 000 грн.

К-т рахунку № 5010 "Емісійні різниці" на суму 5000 грн.

3. Одночасно на суму повністю сплаченого статутного капіталу, тобто на 120 000 грн.:

Д-т рахунку № 5001 "Несплачений зареєстрований капітал банку"

120 000 грн.

К-т рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований капітал банку"

120 000 грн.

Банки можуть здійснювати викуп акцій власної емісії у акціонерів, а потім, виходячи з необхідності, їх перепродавати, розповсюджувати серед своїх працівників або анульовувати, що знаходить відповідне відображення в бухгалтерському обліку. Розглянемо це на прикладах.

1. Викуп акцій.

Для обліку руху викуплених акцій в акціонерів у плані рахунків передбачено активний рахунок № 3120 "Власні акції банку у портфелі на продаж, викуплені в акціонерів". При здійсненні цих операцій складають бухгалтерські проводки.

На викуп:

Д-т рахунку № 3120 "Власні акції банку в портфелі па продаж,

викуплені в акціонерів" 9000 грн.

К-т рахунку Д-№ 1200 "Коррахунок у Національному

банку України" 9000 грн.

На відображення в межах пасивного рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований капітал банку" на окремому субрахунку "Акції, що перебувають у власному банку":

Д-т рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований капітал

банку" 9000 грн.

К-т рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований капітал банку", субрахунок "Акції, що знаходяться у власності банку" 9000 грн.

2. Перепродаж викуплених акцій.

Перепродаж за номіналом вартістю 9000 грн. передбачений бухгалтерськими проводками.

На надходження грошових коштів:

Д-т рахунку № 1001 "Банкноти та монети в касі банку" 9000 грн.

№ 1200 "Коррахунок у Національному банку" 9000 грн.

К-т рахунку № 3120 "Власні акції банку в портфелі на продаж,

викуплені в акціонерів" 9000 грн.

Одночасно на відображення за статутним фондом, що акції вже не перебувають у власності банку:

Д-т рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований капітал банку",

субрахунок "Акції, що знаходяться у власності банку" 9000 грн.

К-т рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований капітал

банку" 9000 грн.

Перепродаж акцій може здійснюватися як за номінальною вартістю, так і за ціною, вищою або нижчою від номіналу. Відображення різниці між ціною викупу та продажу, тобто прибутку або збитку, здійснюється на окремому активно-пасивному рахунку № 6203 "Результат від торгівлі цінними паперами на продаж".

Розглянемо ці випадки на прикладах.

Перепродаж акцій за ціною, вищою від номіналу—за 9500 грн. при номіналі 9000 грн.

На надходження грошових коштів:

Д-т рахунку № 1200 "Коррахунок у Національному банку

України" 9500 грн.

К-т рахунку № 3120 "Власні акції банку в портфелі на продаж,

викуплені в акціонерів (за номіналом) 9000 грн.

К-т рахунку № 6203 "Результат від торгівлі цінними паперами на

продаж" (в даному випадку прибуток) 500 грн.

Одночасно на відображення за статутним капіталом, що акції вже перебувають у власності банку:

Д-т рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований капітал банку",

субрахунок "Акції, що знаходяться у власності банку" 9000 грн.

К-т рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований капітал

банку" 9000 грн.

Перепродаж акцій за ціною, нижчою від номіналу—за 8500 грн. при номіналі 9000 грн.

На надходження грошових коштів:

Д-т рахунку № 1200 "Коррахунок у Національному банку

України" 8500 грн.

Д-т рахунку № 6203 "Результат від торгівлі цінними паперами на

продаж" (у даному випадку збиток) 500 грн.

К-т рахунку № 3120 "Власні акції банку в портфелі на продаж,

викуплені в акціонерів" (за номіналом) 9000 грн.

Одночасно на відображення за статутним капіталом, що акції вже не перебувають у власності банку:

Д-т рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований капітал банку", субрахунок "Акції, що знаходяться у власності банку" 9000 грн.

К-т рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований капітал

банку" 9000 грн.

3. Анулювання викуплених акцій.

Д-т рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований статутний капітал банку", субрахунок "Акції, що знаходяться у власності банку";

К-т рахунку № 3120 "Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів".

До операцій, пов'язаних із обліком статутного капіталу, належать також операції з нарахування дивідендів акціонерам, індексація акцій та облік витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.

4. Нарахування дивідендів акціонерам за акціями банку.

На суму нарахованих дивідендів:

Д-т рахунку № 5040 "Прибуток минулого року, що очікує затвердження", субрахунок "Оголошені дивіденди";

К-т рахунку № 3631 "Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди".

Виплата нарахованих дивідендів:

Д-т рахунку № 3631 "Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди";

К-т рахунків: № 1001 "Банкноти та монети в касі банку" або

№ 1200 "Коррахуноку Національному банку України".

5. Індексація акцій.

Д-т рахунку № 5020 "Загальнірезерви" (за рахунок прибутку);

К-т рахунку № 5000 "Сплачений зареєстрований статутний капітал банку".

6. Відображення витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.

Д-т рахунку № 7104 "Комісійні витрати за операціями з цінними паперами";

К-т рахунків: № 1001 "Банкноти та монети в касі банку"

або № 1200 "Коррахуноку Національному банку України".

Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів:

З метою приведення балансової вартості основних засобів у відповідність до ринкових цін установи банків мають право проводити переоцінку основних засобів.

Якщо балансова вартість об'єкта основних засобів збільшується в результаті переоцінки (дооцінка), збільшення має відображатись як зростання капіталу.


 
 

Цікаве

Загрузка...