WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Облік операцій комерційного банку - Курсова робота

Облік операцій комерційного банку - Курсова робота

При визначенні прогнозних розрахунків касових оборотів за операціями підприємств поштового зв'язку територіальні управління Національного банку керуються такими положеннями:

- обсяг реалізації послуг зв'язку населенню розраховується на підставіданих підприємств поштового зв'язку;

- надходження торговельної виручки передбачається відповідно до розрахунків за операціями підприємств поштового зв'язку в сумах, щовизначені в прогнозному розрахунку касових оборотів із надходженьторговельної виручки;

- видача пенсій і допомоги прогнозується відповідно до розрахунків за пенсіями і допомогою.

Сума інших операцій підприємств поштового зв'язку (за надходженнями або за видачею) розраховується за прогнозними розрахунками, виходячи з фактичного їх рівня за періоди минулих років, аналогічні прогнозованому.

Територіальні управління НБУ одержують від підприємств пошти дані про обсяг реалізації послуг зв'язку населенню (звітні та прогнозні). За іншими операціями, що здійснюються через пошту, розрахунки складаються на підставі звітних даних банків.

Територіальні управління Національного банку при визначенні прогнозних розрахунків касових оборотів за операціями підприємств поштового зв'язку в цілому по регіону забезпечують зв'язок прогнозних розрахунків за відповідними символами касових оборотів (надходження торговельної виручки, на видачу пенсій, допомоги та страхових від шкодувань тощо).

Порядок складання прогнозного розрахунку за іншими статтями надходжень та видачі готівки є таким:

- прогнозування за статтями "Надходження виручки від усіх видівплатних послуг", "Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб","Надходження від продажу іноземної валюти", "Інші надходження", "Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції", "Видача на купівлютоварів, оплату послуг і за виконані роботи", "Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб", "Видача за придбану іноземну валюту", "Видача на іншіцілі" здійснюється на підставі аналізу динаміки фактичних надходжень тавидачі готівки за відповідними символами в минулому періоді з урахуванням змін факторів, що можуть вплинути на їх обсяги в періоді, який прогнозується;

- стаття "Інші надходження" при складанні прогнозних розрахунківкасових оборотів включає сукупність сум, які враховуються у звітності прокасові обороти за окремими символами: "Надходження податків і зборів","Повернення заробітної плати", "Надходження від продажу акцій та іншихцінних паперів", "Інші надходження";

- стаття "Видача на інші цілі" при складанні прогнозних розрахунківвключає сукупність сум, що обліковуються у звітності про касові оборотибанку за символами: "Видача на стипендії", "Видача на виплати за відрядженнями", "Видача на викуп та погашення цінних паперів", "Видача наінші цілі". Установи банків одержують від підприємств (включаючи установи та організації, що обслуговуються органами Державного казначейства України) календар видачі заробітної плати (табл. ), до якого підприємство включає основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Таблиця 2.3

Календар видачі заробітної плати на 200_р.

Найменування підприємства

Найменування установи банку

Номер поточного рахунка

Місцезнаходження підприємства, телефон

(тис, грн)

числа

місяці

Строки виплати заробітної плати на _____рік встановлені за другу половину місяця _____числа, за першу половину місяця _____числа.

Виплата зарплати передбачається не менше, ніж два рази на місяць згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України.

Керівник підприємства

Головний (старший) бухгалтер

М.П.

Якщо на підприємстві виплати заробітної плати передбачені не за один, а за кілька днів, то керівник підприємства за погодженням з установою банку встановлює, у які конкретно дні та в яких сумах підприємство одержуватиме готівку на заробітну плату.

Видача готівки на виплату заробітної плати в ті строки, що припадають на вихідні (святкові) дні, проводиться установами банків напередодні (за два робочих дні). У четвер може також проводитися видача готівки, якщо строк виплати заробітної плати припадає на п'ятницю.

Підприємствам, вихідні дні яких не збігаються з суботою і неділею, видача готівки на виплату заробітної плати в ті строки, що припадають на вихідні дні цих підприємств, проводиться напередодні (за два робочих дні).

Видача готівки підприємствам для розрахунків з працівниками, які звільняються або йдуть у відпустку, а також із позаштатними працівниками здійснюється банком незалежно від встановлених строків виплати заробітної плати. Строки видачі стипендій встановлюються керівниками відповідних навчальних закладів.

Установи банків задовольняють вимоги своїх клієнтів щодо видачі готівки на заробітну плату. Для регулювання касових ресурсів установи банків складають зведений календар видачі заробітної плати щодо всіх підприємств, що ними обслуговуються (табл. 2.4 ).

Таблиця 2.4

Зведений календар видачі заробітної плати на 200_р.

№ поточних рахунків

Найменування підприємств

Усього

У календарі зазначаються строки видачі готівки на підприємствах і конкретні суми видачі за кожним місяцем.

У календарі видачі заробітної плати зазначаються платежі за всіма числами місяця, включаючи й неробочі дні.

У календар включаються всі суми заробітної плати, премій, постійних надбавок, інших видів оплати праці, які виплачуються готівкою з кас банків.

Не включається в календар заробітна плата, що переказується підприємствами через підприємства поштового зв'язку і для зарахування на поточні (вкладні) рахунки фізичних осіб в установах банків.

За підприємствами, що обслуговуються установою банку, яка не здійснює операцій із готівкою, календарі видачі на заробітну плату складаються і надсилаються установі банку, що здійснює касове обслуговування цих підприємств.

Територіальні управління Національного банку перевіряють роботу установ комерційних банків з організації готівкового обігу з метою виконання ними вимог цієї Інструкції в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

За результатами перевірок територіальні управління Національного банку до 12 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку відповідну зведену інформацію про перевірені установи комерційних банків за фор мою 740-Н (квартальна), розробленою згідно з Правилами організації фінансової та статистичної звітності банків України з пояснювальною запискою, в якій наводяться виявлені факти порушень і вжиті заходи.


 
 

Цікаве

Загрузка...