WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Облік операцій комерційного банку - Курсова робота

Облік операцій комерційного банку - Курсова робота

У комерційному банку, що купує готівку, виконуються такі бухгалтерські проведення:

проведення розрахунків за готівку:

Д-т- 1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" К-т - 1200 "Кореспондентський рахунок у НБУ";

сплата комісійної винагороди за отримання готівки: Д-т - 7100 "Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування" К-т - 1200 "Кореспондентський рахунок у НБУ"; одержання готівки комерційним банком:

Д-т - 1001 "Банкноти та монети в касі банку" К-т -1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою". У комерційному банку, що продає готівку, виконуються такі бухгалтерські проведення:

зарахування готівки на кореспондентський рахунок: Д-т - 1200 "Кореспондентський рахунок у НБУ" К-т -1911 "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою";

одержання комісійних доходів за продану готівку: Д-т - 1200 "Кореспондентський рахунок у НБУ" К-т - 6100 "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків";

передавання готівки з каси комерційного банку: Д-т -1911 "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою" К-т - 1001 "Банкноти та монети в касі банку".

Відділення банків, які не мають самостійного балансу, можуть із дозволу банку, на балансі якого вони обліковуються, передавати готівку філіям і відділенням свого банку, іншим банкам, їхнім філіям. Підвідомчі філії можуть одержувати підкріплення готівкою з операційної каси комерційного банку. Плата за касове обслуговування при підкріпленні в межах однієї системи банку не береться. У разі підкріплення підвідомчих філій готівкою з операційної каси комерційного банку в комерційному банку виконуються такі бухгалтерські проведення:

проведення розрахунків за готівку: Д-т - 3901 "Рахунки, що відкриті для установ банку" К-т -1911 "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою";

передавання готівки з каси комерційного банку філії: Д-т -1911 "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою" К-т - 1001 "Банкноти та монети в касі банку".

У підвідомчій філії, яка одержує підкріплення операційної каси комерційного банку, буде здійснено такі бухгалтерські проведення:

проведення розрахунків за готівку:

Д-т -1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" К-т - 3900 "Рахунки, що відкриті в установах банку;

одержання готівки касою комерційного банку: Д-т - 1001 "Банкноти та монети в касі банку" К-т -1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою". Передавання готівки з однієї установи банку до іншої до проведення операцій за кореспондентським рахунком у територіальному управлінні НБУ не допускається. У разі передавання готівки своїм філіям, розташованим за межами області, а також іншим банкам, незалежно від місця їх розташування, у день її передавання надсилається повідомлення про передавання готівки як банком, що передає готівку, так і банком, що її одержує, відповідному територіальному управлінню НБУ У повідомленні про передавання готівки мають зазначатися найменування банку, що видав готівку, дата її видання, сума готівки та найменування банку-отримувача.

Ревізія грошових білетів, монети та інших цінностей, які зберігаються у грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка порядку їх зберігання проводиться:

  • за розпорядженням керівника установи банку один раз на півріччя, а також щороку станом на 1 січня нового року;

  • у разі зміни керівника, головного бухгалтера або завідувача каси;

  • у разі тимчасової зміни службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей; в інших випадках - за розпорядженням керівників Національного банку України або органів відповідних банків (загальних зборів акціонерів, членів Ради банку та в інших випадках, передбачених Законом України "Про господарські товариства" і статутами банків);

  • ревізія цінностей, що зберігаються під відповідальністю працівників каси, які мають перехідні залишки валютних цінностей,проводиться щомісяця. Результати цієї ревізії оформлюються записом у звітній довідці касового працівника, а також реєструють ся у спеціальній книзі, де вказуються дата, прізвище та ініціали касира, цінності якого було проревізовано.

Ревізія грошових білетів, монет та інших цінностей проводиться складом осіб, яких призначає письмовим наказом керівник установи банку. До проведення ревізії залучаються підготовлені працівники, не зв'язані з виконанням операцій з цінностями, один з яких призначається її керівником.

Ревізія проводиться у присутності службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. Про проведення ревізії за відсутності службової особи окремо відмічається в акті за підписами всіх учасників ревізії.

Відповідальність за правильну організацію і виконання встановлених правил проведення ревізії несе керівник установи банку, який призначив ревізію. Ревізія проводиться раптово, з перевіркою всіх цінностей, за станом на одну й ту ж дату і в такій послідовності, яка унеможливила би приховування розкрадання і недостач грошей та цінностей. Ревізії, що проводяться, не повинні порушувати звичного перебігу операцій установ банків. У випадках виявлення недостачі або надлишку грошей і цінностей, розбіжностей в їх обліку або недоліків у забезпеченні схоронності цінностей, копія акта надсилається вищій установі банку. До акта, що надсилається вищій установі банку, додаються особисте пояснення касового працівника, який допустив нестачу, повідомлення керівника установи банку про вжиті заходи щодо відшкодування з винних осіб збитків, усунення причин, які породжують касові прорахунки і нестачі цінностей. Виявлені надлишки грошей відображаються за дебетом рахунка 1001 "Банкноти та монети в касі банку" і кредитом рахунка 3619 "Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку". У разі віднесення виявлених надлишків грошей на рахунок доходів банку дебетується рахунок 3619 "Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку" та кредитується рахунок 6399 "Інші операційні доходи". Всі недостачі грошей, виявлені в результаті ревізії, незалежно від їх суми відносяться на рахунок винних осіб. При цьому дебетується рахунок 3552 "Нестачі та інші нарахування на працівників банку" аналітичний рахунок працівника, в якого виявлено недостачу, та кредитується рахунок 1001 "Банкноти та монети в касі банку". Погашення недостачі касовим працівником буде відображено за дебетом рахунка 1001 "Банкноти та монети в касі банку" і кредитом рахунка 3552 "Нестачі та інші нарахування на працівників банку". Акти ревізій за останні 12 місяців і спеціальна Книга реєстрації щомісячних ревізій зберігаються у головного бухгалтера установи банку.

2. Основні положення про підготовку прогнозів оборотів

2.1 Порядок підготовки та розробки прогнозів касових оборотів

Прогноз готівкового обігу встановлює обсяг і джерела надходжень готівки до кас банків, обсяг і цільове спрямування видачі готівки з кас банків, обсяг випуску готівки або вилучення її з обігу в цілому по країні і регіонах.

Для обґрунтування прогнозних розрахунків касових оборотів здійснюється аналіз:

- змін у тенденціях соціально-економічного розвитку;

- тенденцій, що характерні для готівкового обігу;

- джерел надходжень готівки в каси банків та напрямів видачі її з кас банків;

  • швидкості повернення готівки в каси банків;

  • рівня інкасації торговельної виручки;

  • змін у напрямах використання грошових доходів населення та, джерел їх формування.

Порядок і форми складання розрахунків звітного балансу грошових доходів і витрат населення визначаються Державним комітетом статистики України, а прогнозного — Міністерством економіки України.

Для складання звітного балансу грошових доходів і витрат населення територіальні управління Національного банку подають регіональним державним статистичним органам звітну інформацію про касові обороти.

Прогноз касових оборотів по Україні в цілому складається НБУ у розрізі регіонів, а по регіонах — його територіальними управліннями на квартал із розподілом за місяцями.

Прогноз касових оборотів складається за такими джерелами надходжень і напрямами видачі готівки (табл. 1.1)

Таблиця 1.1

Джерела надходжень і напрями видачі готівки при

прогнозуванні касових оборотів

Назва статті

№ символів

1

2

3

1

Надходження готівки

1.2

Надходження торговельної виручки

02

1.3

Надходження виручки від усіх видів послуг

05

1.4

Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб

16

1.5

Надходження від підприємств поштового зв'язку

17

1.6

Надходження від продажу іноземної валюти

30

1.7

Інші надходження

32

1.8

Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси

38

2

Видача готівки

2.1

Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці

40

2.2

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції

46

2.3

Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань

50

2.4

Видача на покупку товарів, оплату послуг і за виконані роботи

53

2.5

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб

55

2.6

Видача за придбану іноземну валюту

56

2.7

Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку

59

2.8

Видача ні інші цілі

61

2.9

Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей

73


 
 

Цікаве

Загрузка...