WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Облік операцій комерційного банку - Курсова робота

Облік операцій комерційного банку - Курсова робота

Завідувач каси до прийняття цінностей і документів зобов'язаний:

  • попередньо пересвідчитися, чи не проводилося погашення підсумовуючого лічильника контрольного касового апарата;

  • перевірити відповідність порядкових номерів від першої до останньої операції та провести погашення підсумовуючого лічильника.

Після приймання цінностей і документів завідувач каси передає документи і контрольну стрічку головному бухгалтерові. Головний бухгалтер після підрахунку за документами загальної суми надходжень зіставляє її з результатом, записаним на контрольній стрічці, підписує контрольну стрічку і разом з документами передає обліково-операційному працівникові для складання касового журналу та запису за рахунками бухгалтерського обліку.

Збирання безпосередньо на підприємствах і в організаціях грошової виручки організується апаратом інкасації Національного банку. У разі потреби комерційні банки можуть збирати виручку власними силами з дозволу Національного банку України.

Для створення відомчої інкасації готівки та цінностей установа банку повинна порушити клопотання перед територіальним управлінням НБУ про необхідність такої служби. Клопотання з пакетом документів і висновком подається НБУ для ухвали остаточного рішення про надання дозволу конкретній установі банку на створення служби інкасації. Обслуговування підприємств і організацій інкасаторським апаратом здійснюється на підставі тристоронніх угод між господарським органом, апаратом інкасації НБУ та установою банку.

У разі інкасації грошової виручки власними силами установ банків укладається двостороння угода.

Список підприємств, організацій і установ, грошова виручка яких збирається інкасаторами, ведеться у відділі інкасації. На кожне підприємство щомісяця складається явкова картка із присвоєнням їй номера, за яким підприємство зареєстроване у списку.

Кожному підприємству, залежно від обсягу грошової виручки, видається необхідна кількість інкасаторських сумок. На кожній сумці проставляється номер, де чисельником є номер господарської організації, під яким її зареєстровано у списку, а знаменником - порядковий номер сумки.

Господарська організація подає установі банку два зразки пломби з чітким відбитком пломбіра.

Начальник відділу інкасації складає схему маршрутів і графіки заїздів інкасаторів на підприємство для збирання грошової виручки.

На кожний маршрут для збирання грошової виручки призначається бригада. Один із членів бригади призначається старшим бригади, другий - збирачем. Під час збирання виручки старший бригади і водій охороняють сумки з грошовою виручкою і спостерігають за роботою збирача. Якщо інкасація здійснюється двома працівниками, то обов'язки старшого бригади виконує водій.

Начальник відділу інкасації перед виїздом інкасаторів для збирання грошової виручки видає під розписку в Журналі для обліку явкових карток, сумок, печаток і доручень на інкасацію грошей:

інкасаторові-збирачеві:

  • доручення на інкасацію грошей;

  • явкові картки;

  • печатку відділу інкасації із зазначенням номера маршруту;старшому бригади:

  • порожні сумки;

  • посвідчення особи водієві:

  • посвідчення особи;

  • спеціальне посвідчення на машину.

Начальник відділу інкасації періодично (не рідше 1 разу на місяць) здійснює перевірку дотримання інкасаторами правил збирання грошової виручки і перевезення цінностей.

Інкасатор-збирач перед прийняттям сумки з грошовою виручкою, пред'являє здавачеві грошей посвідчення особи з фотокарткою, доручення на інкасацію грошей і явкову картку.

Приймаючи сумки, інкасатор-збирач перевіряє справність сумок, опломбування, відповідність номерів, наявність дати, підписів службових осіб на накладній, відповідність вказаної у явковій картці суми виторгу записам у накладній та копії супровідної відомості, а також відповідність сум цифрами і літерами та наявність підпису касира в явковій картці. Після цього він передає службовій особі підприємства порожню сумку, розписується на копії супровідної відомості, проставляє в ній дату і ставить печатку.

Старший бригади інкасаторів приймає від інкасатора-збирача сумку з грошовим виторгом та видає йому порожню сумку для одержання виторгу від наступного підприємства. Накладна на прийняту від підприємства сумку з грошовою виручкою і явкова картка залишається в інкасатора-збирача.

Сумки з грошовим виторгом інкасатори здають у касу установи банку.

Приймання касиром установи банку сумок з готівкою від старшого бригади інкасаторів проводиться у присутності всіх інкасаторів цієї бригади.

Здаючи сумки з грошовою виручкою, інкасатори пред'являють накладні до сумок та явкові картки бухгалтерові-контролерові, який реєструє належні до приймання від інкасаторів сумки в Журналі обліку прийнятих сумок із готівкою.

Після здавання сумок старший бригади передає начальникові відділу інкасації Журнал обліку прийнятих сумок із готівкою та порожніх сумок і посвідчення особи, інкасатор-збирач передає доручення на інкасацію грошей, явкові картки, печатку і посвідчення особи, водій - посвідчення особи та спеціальне посвідчення на машину.

Начальник відділу інкасації перевіряє, чи всі підприємства, організації обслужено інкасаторами і чи відповідає кількість зданих інкасаторами сумок до каси банку кількості прийнятих ними сумок від підприємств, організацій, а після цього він робить відповідний запис у Журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, а також у Журналі для обліку явкових карток, сумок, печаток і доручень на інкасацію грошей.

Про загальну суму грошового виторгу, здану інкасаторами, начальник відділу інкасації складає Довідку і передає її головному бухгалтерові.

Для поповнення залишку готівки операційної каси комерційні банки можуть купувати грошову готівку в установах НБУ та в інших комерційних банках за відповідну плату.

Для обліку транзитних оборотів, пов'язаних з виконанням таких операцій в безпосередній кореспонденції з рахунком каси використовуються такі рахунки:

181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 1811 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками 1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою Підкріплення готівкою установ банків територіальними управліннями НБУ здійснюється на підставі укладених між ними договорів про касове обслуговування.

Доставляти гроші установи банку можуть власними силами або через інкасаторів територіальних управлінь Національного банку.

Відповідальність сторін щодо виявлених надлишків або недостачі грошей обумовлюється укладеною між ними угодою.

Для підкріплення готівкою комерційний банк завчасно надсилає засобами електронної пошти НБУ до територіальних управлінь відповідні заявки за підписом уповноваженої особи банку. Форма, строк і час подання заявок обумовлюються територіальним управлінням за домовленістю з банками в договорах про касове обслуговування.

Підкріплення операційної каси установи комерційного банку проводиться з оборотної каси територіального управління НБУ з одночасним списанням відповідних сум із кореспондентського рахунку банку. Одночасно сплачується комісійна винагорода територіальному управлінню Національного банку за продаж готівки.

У комерційному банку виконуються такі бухгалтерські проведення:

проведення розрахунків за готівку:

Д-т 1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" К-т 1200 "Кореспондентський рахунок у НБУ";

сплата комісійної винагороди НБУ за готівку: Д-т 7100 "Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування" К-т 1200 "Кореспондентський рахунок у НБУ" одержання готівки комерційним банком:

Д-т 1001 "Банкноти та монети в касі банку"

К-т 1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою".

Банки отримують готівку з доставленням власними силами безпосередньо з видаткової каси територіальних управлінь за довіреністю, у разі доставлення готівки службою інкасації територіальних управлінь - за описами цінностей у національній валюті, що перевозяться.

Установи банків, які мають надлишок готівки, а також зношені гроші, здають їх до оборотної каси територіального управління із зарахуванням цих сум на кореспондентський рахунок відповідної установи банку.

У комерційному банку виконуватимуться такі бухгалтерські проведення:

здавання готівки до оборотної каси територіального управління НБУ:

Д-т 1007 "Банкноти та монети в дорозі" К-т 1001 "Банкноти та монети в касі банку";

одержання повідомлення з територіального управління НБУ про зарахування готівки на кореспондентський рахунок банку:

Д-т 1200 "Кореспондентський рахунок у НБУ" К-т 1007 "Банкноти та монети в дорозі".

Установи банків, що мають надлишки готівки, можуть також передавати її іншим банкам, які мають потребу в підкріпленнях, за погодженням із територіальним управлінням НБУ

Передавання готівки проводиться після списання відповідної суми з кореспондентського рахунку установи банку - одержувача грошей і зарахування її на кореспондентський рахунок установи банку, що передає гроші.

Видавання готівки установою банку, що передає гроші, одержувачеві проводиться за прибутково-видатковим касовим ордером і довіреністю.


 
 

Цікаве

Загрузка...