WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Національний Банк України - Курсова робота

Національний Банк України - Курсова робота

Національний банк України у відповідності із Законом України "Про Національний банк України" є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Національний банк визначає вид грошових знаків, їх номінал, відмінні ознаки і систему захисту. Національний банк України зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали та золотовалютні запаси, накопичує золотовалютні резерви і здійснює операції з ними та банківськими металами. Національний банк України встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями, дає дозвіл на створення комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає ліцензії на виконання банківських операцій, встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштів.

Список літератури

 1. Закон України "Про Національний банк України" – К., 2002. – 42 с.

 2. Арешкович Р. Банкнотно – монетний двір Національного банку України – символ державності // Вісник Національного банку України. – 2006. – №8.-C. 30–37

 3. Берназюк Я. Податково-правовий статус Національного банку України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №11. – C. 60–64.

 4. Близнюк О. Юридичні особливості діяльності Національного банку України з управління грошовим обігом // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №4. – C. 119–123.

 5. Ветрова І. Національний банк України: питання незалежності і управління золотовалютними резервами // Юридична Україна. – 2007. – №8.-C. 30–35

 6. Грищенко О.С. Регулювання НБУ інвестиційної діяльності комерційних банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22–23 листопада 2007 р.): У 2 х т.: Т.2. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – C.46–47.

 7. Грудзевич Я.В. Законодавче забезпечення незалежності Національного банку // Фінанси України. – 2003. – №5. – C. 106–111.

 8. Державний комітет статистики – http://www.ukrstat.gov.ua

 9. Дзюблюк О. Стратегія монетарної політики Національного банку України та її вплив на економічний розвиток // Вісник Національного банку України. – 2008. – №1.-C. 8–15.

 10. Добродумов П.О. Конституційна економіка і статус Національного банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10–11 листопада 2005 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2005. – C.90–93.

 11. Журавка Ф.О. Валютно-курсова політика НБУ як фактор цінового впливу на конкурентоспроможність українських підприємств // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.18. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – C.73–81.

 12. Заруба Ю. Принципи і завдання інформаційної політики Національного банку України // Вісник Національного банку України. – 2007. – №8.-C. 42–43.

 13. Заставна З. Деякі аспекти розвитку функцій Національного банку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10–11 листопада 2005 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2005. – C.41–43.

 14. Званська В.А. Особливості монетарної політики НБУ в умовах трансформаційної економіки України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – C.230–240.

 15. Заставна З.М. Становлення Національного банку України як головного суб'єкта грошово – кредитного регулювання // Регіональна економіка. – 2006. – №2.-C. 162–166.

 16. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика. – К.: Знання України, 2006. – 332 c.

 17. Козюк В. Центральні банки в системі міжнародної координації макроекономічної політики: аспекти глобалізації // Банківська справа. – 2005. – №6.-C. 32–42.

 18. Кондратюк І. Роль і завдання Національного банку України у формуванні доходів державного бюджету // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.18. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – C.265–271.

 19. Кондратюк І.В. Особливості сплати Національним банком України податків і зборів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.17. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – C.300–311.

 20. Кондратюк І. Роль і завдання Національного банку України у формуванні доходів державного бюджету // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.18. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – C.265–271.

 21. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. – К.: Ін Юре, 2000. – 248 c.

 22. Латковська Т.А. Правотворчість у системі функцій Національного банку України // Часопис Київського університету права. – 2007. – №4.-C. 113–118.

 23. Лучанінов Д. Національний банк України в системі суб`єктів фінансового моніторингу // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №4. – C.95–97.

 24. Міщенко В.І. Організаційно-правові основи діяльності центральних банків. – Суми: Слобожанщина, 2002. – 130 с.

 25. Міщенко В.І., Стельмах В.С. Роль Національного банку України в забезпеченні стабільності національної грошової одиниці // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9. – Суми: Мрія 1 ЛТД; УАБС, 2004. – C.130–137.

 26. Нелапший С.М. Національний банк як суб`єкт державного регулювання економіки // Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України. – Х.: Константа, 2004. – C.62–64.

 27. Плотнікова М.В. Національний банк України як учасник податкових правовідносин щодо сплати податку на прибуток підприємств // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22–23 листопада 2007 р.): У 2 х т.: Т.2. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – C.57–59.

 28. Поліщук Т. Типологія заходів впливу Національного банку України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №12.-C. 115–119.

 29. Поліщук Т. Підстави застосування заходів впливу Національним банком України // Право України (укр.). – 2006. – №8.-C. 56–60.

 30. Процик Т.В. Незалежність Центрального банку держави: вітчизняна практика та міжнародний досвід // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.19. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – C.259–265.

 31. Різник В. Правова природа нормативно – правових актів НБУ // Вісник Національного банку України. – 2004. – №4. – С. 20–22.

 32. Сотомська-Криштофік П., Жепанська О. Роль прозорості центральних банків у забезпеченні фінансової стабільності // Банки та банківські системи. – 2006. – №3.-C. 16–25.

 33. Старинський М. Становлення та розвиток повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №3.-C. 53–57.

 34. Старинський М.В. Становлення Національного банку України як центрального банку держави // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – C.143–149.

 35. Старинський М. Перспективи розвитку повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави у зв`язку з прийняттям Закону України "Про Кабінет Мінстрів України" // Юридична Україна. – 2007. – №4. – C.57–63.

 36. Старинський М.В. Визначення поняття "адміністративно-юрисдикційні повноваження Національного банку України" // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22–23 листопада 2007 р.): У 2 х т.: Т.2. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – C.41–43.

 37. Сухий Р. Реалізація принципу незалежності центральних банків європейських держав. Керівні органи центральних банків // Вісник Національного банку України. – 2006. – №10.-C. 18–22.

 38. Чернадчук В.Д. Щодо бюджетних повноважень Національного банку України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №7. – С. 84–88.

 39. Чернадчук В.Д. Щодо бюджетних повноважень Національного банку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 11. – Суми: Мрія 1 ЛТД; УАБС, 2004. – C.179–187.

 40. Чернадчук В.Д. Національний банк України як суб`єкт бюджетних правовідносин // Міжнародна банківська конкуренція: Теорія і практика: Збірник тез доповідей ІI Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня-1 червня 2007 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2007. – C.125–126.

 41. Чуніхіна Л. Вплив фінансового контролю НБУ на боротьбу з організованою злочинною діяльністю // Юридична Україна. – 2005. – №11. – C. 72–75.

 42. Щербакова О. Валютна політика Національного банку України // Вісник Національного банку України. – 2007. – №6. – C. 6–9.

 43. Шамшетдінов Ю. Пріоритети валютно-курсової політики Національного банку України // Вісник Національного банку України. – 2004. – №8. – C. 9–11.


 
 

Цікаве

Загрузка...