WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Напрямки впливу страхового ринку на макроекономічну систему - Курсова робота

Напрямки впливу страхового ринку на макроекономічну систему - Курсова робота

Законодавство фактично заохочувало страхові компанії вести єдину цінову політику стосовно страхувальників.

Найбільші страхові компанії світу, і насамперед Сполучених Штатів Америки, є фінансовими конгломератами: через дочірні компанії вони можуть крім страхування займатися наданням кредитів і позик, організовувати чекове обслуговування клієнтів, емітувати розрахункові кредитні картки, проводити операції з нерухомістю, із Цінними паперами, управляти майном і капіталом за дорученням клієнтів. Відбувається подальша інтернаціоналізація страхової справи, у всьому світі після жорсткої конкуренції в 70-х роках, позначився явний переломом на користь США.

Страхування майна і відповідальність великих торгових і промислових фірм США дає об'єм страхової премії порядку 8 млрд. дол. у рік. По страхуванню життя річний збір премії складає 9 млрд. дол.

Страховий ринок Великобританії.

Особисте страхування у Великобританії сконцентроване в спеціалізованих страхових компаніях, пенсійних фондах, а також в інвестиційних компаніях (будівельних товариствах), які проводять ще й продаж нерухомості населенню. За останні десять років відзначається стійкий ріст збору страхових платежів. Багато в чому він пов'язаний із зміною пенсійного законодавства, що створило економічні стимули до придбання працездатним населенням полісів (планів) приватного пенсійного страхування.

Майнове страхування серед населення традиційних видів. Серед них — страхування легкових автомобілів у приватній власності, домашнього майна, цивільної відповідальності та інше. Майнове страхування також характеризується стійкими темпами розвитку.

Інституціональна структура страхового ринку Великобританії подана акціонерними товариствами, товариствами взаємного страхування, приятельськими товариствами, відділеннями і представництвами іноземних страхових компаній. У 1999 р. у Великобританії діяли 690 національних і 143 іноземних страхових компаній.

Відповідно до директив ЄС, починаючи з 1982 р., у Великобританії не створюються нові універсальні (кептивні) страхові компанії. Поліси особистого і майнового страхування можуть бути видані у рамках однієї і тієї ж групи страхових компаній. Страхові компанії Великобританії не мають права займатися яким-небудь іншим видом бізнесу.

Базова структура Лондонського міжнародного страхового ринку — корпорація "Ллойд" — подана 400 страховими синдикатами, що об'єднують фізичних осіб — андеррайтерів, які безпосередньо здійснюють страховий бізнес корпорації. Андеррайтери несуть необмежену відповідальність по зобов'язаннях, що випливає з умов укладених ними договорів страхування в рамках синдикату. Динамічні і рухливі структури синдикатів, що мають виражену спеціалізацію по видах (класах) страхування, утворюють економічне середовище міжнародного страхового ринку в системі корпорації "Ллойд". Кожний синдикат, поданий на цьому ринку, працює через лідируючого андеррайтера, що безпосередньо приймає ризики на страхування в синдикаті від посередника-брокера "Ллойд". Членство корпоративної структури "Ллойд" відкрите для всіх громадян (резидентів) Великобританії й іноземців (нерезидентів).

Прямий продаж страхових полісів потенційним клієнтам значною мірою спирається на рекламу в засобах масової інформації, адресне поштове розсилання інформаційних матеріалів населенню з пропозицією укласти договір страхування, а також на відповідні телефонні дзвоники, що мають ціллю установити безпосередній контакт із можливими майбутніми страхувальниками. Форми прямого продажу страхових полісів переважно використовуються й у практиці укладення договорів особистого страхування.

Відзначаються також популярністю комерційні банки, що зростають, і будівельні товариства, за допомогою яких їхні клієнти мають можливість оформити договори страхування життя і домашнього майна.

Функції органу державного страхового нагляду у Великобританії покладені на Департамент торгівлі і промисловості, що очолюється Державним секретарем по торгівлі і промисловості. На практиці повсякденний страховий нагляд здійснює Страховий відділ Департаменту торгівлі і промисловості.

Страховій компанії, що планує здійснювати операції по договорах особистого страхування, для одержання державної ліцензії необхідно в першу чергу одержати спеціальний сертифікат актуарія, що підтверджує слушність методологічних підходів до обчислення страхових тарифів.

Діяльність страхових синдикатів корпорації "Ллойд" безпосередньо не підлягає нагляду з боку Департаменту торгівлі і промисловості. Відповідно до закону "Про страхову корпорацію "Ллойд" 1982 р. функції нагляду за синдикатами передані Раді "Ллойд", наділеній широкими правами і повноваженнями.

У результаті в цивільно-правовому декреті страхова корпорація "Ллойд" розглядається як саморегулююча структура страхового ринку, діяльність якої носить яскраво виражений міжнародний характер.

Особлива структура англійського страхового ринку — це діяльність установи "Управління по захисту страхувальників", що була створена відповідно до закону "Про захист прав страхувальників" у 1975 р. Крім того, зазначений закон забезпечив необхідні умови для створення особливого компенсаційного фонду страхувальникам, що формується за рахунок грошових відрахувань усіх страхових компаній, що мають ліцензії і здійснюють страхові операції у Великобританії. Рівень відрахувань до компенсаційного фонду базується на розмірі нетто-страхової премії, що збирається страховиком по договорах страхування, укладених із населенням. У випадку банкрутства страхової компанії засоби компенсаційного фонду використовуються для компенсації (цілком або частково) втрат страхувальників по договорах обов'язкового страхування.

У Великобританії діє обов'язкове страхування цивільної відповідальності за збиток перед третіми особами, заподіяний власниками автотранспорту, при авіаперевезеннях, осіб, що займаються верховою їздою, а також осіб, що тримають у домашніх умовах тварин, небезпечних для навколишніх мешканців. Крім того, передбачене обов'язкове страхування професійної відповідальності для адвокатів, бухгалтерів, страхових брокерів, а також операторів атомних енергетичних установок. Укладення договорів обов'язкового страхування (за чинним законодавством) покладено на страхові компанії, які працюють на англійському страховому ринку. Державні організації Великобританії питаннями обов'язкового страхування не займаються. У Великобританії широке розвинення страхового ринку зумовлено великим історичним шляхом становлення.

В умовах ринку, супроводжуваного різними рісками зростає. Значення страхування як основного средства захисту майнових інтересів юридичних та фізичних осіб. У сферу страхування вовлекаються усі нові суб'єкти як зі сторони осіб, які пропонують страхові послуги, так і з боку покупців, користувачів ціми послугами. Взаємодія їх інтересів, а також належний рівень організації страхової справи в країні, дійсність та розвиток страхування неможливі без існування належної правової бази.

Список літератури

1 Конституція України. 28 червня 1997р.

2 Зайцева М.А. „Страхова справа". ДДТУ 2007 р.

3 Сербиновський Б.Ю. „Страхова справа". К, 2006 р.

4 Шахов В.В. „Страхування". К, 2006 р.

5 Рейтман Л.І. "Страхова справа", Видавництво Іскра-2005 р.

6 Олександров В.Р. "Комерційне страхування". К-2004 р.

7 "Україна – Бізнес" - газета. № 45 від 20.02.2007 р.

8 Базилевич В.Д., Базилевич К.С. "Страхова справа" - К.: Товариство "Знання", КОО, 2003.-216 с.

9 Заруба О.Д. "Страхова справа" : підручник – К.: Товариство "Знання", КОО, 2003. - 321 с.

10 Афанас'ев Н., Зуєва А. „Страховий ринок" SI// Бізнес.-2004.-№46(305).-с.24.

11 Внукова В. „Страховникоів нагодують закрома фондів страхових гарантій// Бизнес.-2005.-№51(310).-с.24.

12 Олександровський А. А. „Страхування". — К.: Приіор, 2005. — 186 с.

13 Архіпов А.П. „Про формування й управління колективом страховой компанії // Фінанси. — 2006. — № 11. — С. 34 — 39.

14 Страхові компанії освоюють Інтернет. - 2007.- www.ІTUA.іnfo

15 Страховий переділ – 2007- www.radіomayak.ru

16 http://news.finance.com.ua/ru/~/2/60/ua/2003/09/01


 
 

Цікаве

Загрузка...