WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Міжбанківський кредит - Курсова робота

Міжбанківський кредит - Курсова робота

Дебет 1519 "Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках"

Кредит 1518 "Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках"

Відсотки, які інший комерційний банк не сплатив за наданий банком депозит, стали сумнівними боргами:

Дебет 1580 "Сумнівна заборгованість за коштами на вимогу в інших банках"

Кредит 1519 "Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках"

Банк створив резерв на сумнівні відсотки, які не були сплачені іншим комерційним банком, за те, що банк надав іншому комерційному банку депозит:

Дебет 7720 "Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами"

Кредит 1790 "Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями"

Банк списав сумнівний борг за рахунок резерву, який банк створив за те, що надав іншому комерційному банку депозит, і інший комерційний банк не повернув відсотки:

Дебет 1790 "Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями"

Кредит 1580 "Сумнівна заборгованість за коштами на вимогу в інших банках"

Банк списав прострочені відсотки, які інший банк не сплатив за наданий банком депозит; відсотки списуються за рахунок резерву:

Дебет 9600 "Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками"

Кредит 9910 "Контррахунок"

Банк нараховує амортизацію на основний засіб, який має надати в лізинг іншому комерційному банку:

Дебет 7423 "Амортизація"

Кредит 4409 "Знос основних засобів"

Банк нарахував дохід за наданий основний засіб в лізинг іншому комерційному банку:

Дебет 1528 "Нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам"

Кредит 6018 "Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), наданими іншим банком"

Інший комерційний банк платить за лізинг, який йому надав банк:

Дебет 1200 "Кореспондентський рахунок банку в НБУ"

Кредит 1528 "Нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам"

Лізинг, який банк надав іншому комерційному банку, був прострочений:

Дебет 1582 "Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими іншим банкам"

Кредит 1527 "Прострочена заборгованість за кредитами, наданими іншим банкам"

Створюється резерв на прострочений кредит, який банк надав іншому комерційному банку:

Дебет 7701 "Відрахування в резерви під заборгованість інших банків"

Кредит 1590 "Резерви під нестандартну заборгованість інших банків за кредитними операціями"

Прострочені відсотки, які банку не були сплачені стають сумнівними:

Дебет 1529 "Прострочені нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам"

Кредит 1528 "Нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам"

Створюється резерв на прострочені відсотки, які не повернув інший комерційний банк:

Дебет 7720 "Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами"

Кредит 1790 "Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями"

Банк надав кредит овернайт іншому комерційному банку:

Дебет 1521 "Кредити овернайт, надані іншим банкам"

Кредит 1200 "Кореспондентський рахунок банку в НБУ"

Аналогічно відображаються операції по кредиту РЕПО (1522), короткостроковому кредиту (1523) та довгостроковому кредиту (1524), надані іншим банкам.

Прострочений платіж за наданим кредитом овернайт, який банк надав іншому комерційному банку:

Дебет 1527 "Прострочена заборгованість за кредитами, наданими іншим банкам"

Кредит 1521 "Кредити овернайт, надані іншим банкам"

Аналогічно відображаються операції по короткостроковому кредиту (1523) та довгостроковому кредиту (1524), надані іншим банкам.

3.4. Отримання кредитів від Національного Банку України (НБУ)

Банк отримав короткостроковий депозит від Національного банку України (НБУ):

Дебет 1200 "Кореспондентський рахунок банку в НБУ"

Кредит 1332 "Короткострокові вклади (депозити) НБУ"

Аналогічно відображається операція по довгостроковому депозиту (1335), отриманому від НБУ.

Банк нарахував відсотки по короткостроковому депозиту, який надав банку НБУ:

Дебет 7005 "Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами), отриманими від НБУ"

Кредит 1338 "Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)"

Аналогічно відображається операція по довгостроковому депозиту (1335), отриманому від НБУ.

Банк сплачує нараховані відсотки по наданому депозиту від НБУ:

Дебет 1338 "Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)"

Кредит 1200 "Кореспондентський рахунок банку в НБУ"

Банк повертає короткостроковий депозит (НБУ):

Дебет 1332 "Короткострокові вклади (депозити) НБУ"

Кредит 1200 "Кореспондентський рахунок банку в НБУ"

Аналогічно відображається операція по довгостроковому депозиту (1335), отриманому від НБУ.

3. Аналіз міжбанківського кредиту і депозиту

У сучасних умовах економічного розвитку країни, коли залучення строкових депозитів ускладнюється внаслідок дефіциту власних оборотних коштів підприємств та високих темпів інфляції, зростає значення міжбанківських кредитів під час формування ресурсної бази банків. Основною перевагою цього виду ресурсів є висока мобільність цих коштів, головним недоліком операцій, яка дала б змогу ефективніше управляти пасивними та активними операціями з міжбанківського кредитування.

Міжбанківський ринок – це частина ринку позикових капіталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються та розміщуються банками між собою. Учасниками міжбанківського ринку кредитних ресурсів є Національний банк України, його регіональне управління, комерційні банки, їх філії та відділення. Розміщувати й купувати кредитні ресурси на міжбанківському ринку кредитних ресурсів банку вигідно передусім з двох причин:

1. Комерційні банки, на відміну суб'єктів господарської діяльності, вирізняються вищою надійністю.

2. Процентна ставка за міжбанківськими кредитами, як правило, нижча від ставки за кредитами суб'єктів економіки.

Міжбанківські кредити за складом поділяються на взаємні кредити між комерційними банками та кредитування НБУ комерційних банків. У загальній структурі міжбанківських кредитів переважають взаємні кредити комерційних банків (80 – 85%), проте з розвитком банківської системи частка кредитів НБУ зростатиме.

Розрізняють міжбанківські активні та пасивні кредитні операції:

- ринок міжбанківських кредитів;

- ринок міжбанківських депозитів.

Міжбанківський депозит - це депозит одного банку іншому. Міжбанківський кредит є основним джерелом запозичених коштів комерційного банку і слугує для підтримки кредитного потенціалу, поточної ліквідності банку або забезпечення рентабельного вкладення коштів. Міжбанківський кредит має короткостроковий характер, вирізняється оперативністю надання коштів та вищими порівняно з депозитами процентними ставками. Він здійснюється в рамках кореспондентських відносин банків і є дорожчим порівняно з іншими джерелами кредитування ресурсом (потенціалом) банку.

Суб'єктами міжбанківського кредиту є міжбанківські об'єднання, комерційні банки або інші кредитні інститути, фінансові компанії та Національний банк України. Ці суб'єкти можуть одночасно бути і в ролі кредитора, і в ролі позичальника. Специфіка міжбанківського кредиту визначається тим, що кошти використовуються не для власних господарських потреб банку, а для надання кредиту клієнтам. Тому МБК є формою купівлі-продажу кредитних ресурсів.

Для оперативного залучення необхідних додаткових коштів комерційні банки використовують можливості міжбанківського ринку ресурсів, на якому здійснюється продаж грошових коштів, мобілізованих іншими кредитними установами.

Міжбанківський кредит – це оперативне за способом залучення коштів, але дороге джерело ресурсів банку. Причини продажу одним комерційним банком іншому банківських ресурсів різноманітні:

- відсутність належного попиту і вигідного розміщення ресурсів серед своїх клієнтів;

- необхідність установлення тісніших взаємовідносин між банками;

- прибутковість цієї операції.

Міжбанківські кредити використовуються:


 
 

Цікаве

Загрузка...