WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Механізм функціонування облігаційного кредиту - Курсова робота

Механізм функціонування облігаційного кредиту - Курсова робота

Звідси стає очевидним, що процент не може бути інструментом експлуатації, а складає частину додаткового чистого продукту, створеного у виробництві внаслідок піднесення його ефективності, вдосконалення техніки і технології переважно коштом додаткових капіталовкладень, джерелом яких стала облігаційна позика. Він виражається у певній сумі грошей, яка сплачується власникові облігації за тимчасове користування позиченими у нього коштами. Отже, облігаційний процент – звичайна ціна за використання чужої вартості як товару, що виступає платою за кредит. Його величина залежить від ефективності виробництва і складається під впливом взаємодії попиту і пропозиції на ринку позичкових капіталів. Процент регулюється чинним законодавством так, щоб величина доходу за облігаціями покривала затрати кредиторів, формувала середні доходи такого розміру, що приносять позичальникам прибуток. Границі розміру відсотка коливаються між дивідендами - максимально, позичковим процентом – мінімально.

Слід критично проаналізувати й іншу догму минулого, яка проголошувала право на випуск облігаційних позик лише державою

Розміщуючи облігації державних позик серед фізичних осіб. Підприємств і організацій, нібито лише держава здатна була мобілізувати додаткові кошти для стимулювання розвитку економіки в інтересах у сього народу.

Але така концепція і сучасних умовах неприйнятна. Адже випуск облігацій підприємствами або будь-якими іншим суб'єктом господарського життя не може заперечувати чи принижувати інтереси суспільства, тому що воно облігаційним кредитом фактично підносить ефективність і масштаби розширеного відтворення. Спираючись на раціональний характер кредитних відносин, Закон України надає право вільного випуску облігацій підприємствам усіх форм власності. Це особливо вигідно тим із них, які склалися як потужні виробники. Для них мобілізація додаткових коштів за допомогою емісії та розміщення своїх акцій стала б значно дорожчим джерелом.

Зокрема, за акціями потрібно сплачувати дивіденди їх власникам безстроково. Водночас випуск облігацій здійснюється на основі двох умов: по-перше, на заздалегідь зазначений термін часу, що встановлюється емітентом, виходячи з особливостей обороту свого капіталу і строків окупності фондів; по-друге, за твердо встановлену плату у вигляді фіксованого відсотка.

Якщо ж під впливом непередбачених чинників фінансове становище не дозволяє своєчасно виконати умови емісії, то емітент зобов'язаний за згодою власників замінити старі облігації на нові і за вищою ставкою відсотка. Так дії емітента називають конверсією облігації. Вони підтверджують, що випуск і продаж облігацій відображають відносини позики з відстроченням платежу і безпосередньо пов'язані з кінцевими результатами діяльності підприємств. Від них залежать також доходи за облігаціями.

Провідними формами доходів власників стають такі надходження:

  • Доходи у випадку продажу облігацій за більш високою ринковою ціною у вигляді курсової різниці;

  • Доходи, що утворюються купівлею облігації з дисконтом (за ціною, що є нижчою від номіналу) та викупом її емітентом за номіналом після збігу терміну обертання;

  • Доходи за умов конвертації облігації у акцію або за умов зменшення терміну обертання;

  • Доходи у вигляді регулярних процентних (купонних) платежів.

Термінологічний словник

Бони (облігації)

– короткотермінові боргові зобовязання, що випускаються казначейськими, муніципалітетами або приватними фірмами як купівельний і платіжний засіб, що обертається на фондовому ринку. Бонами називають також і паперові грошові знаки, які вже вийшли з обігу і стали предметом колекціонування.

Курс облігації

- фіксоване на певний період часу значення ринкової ціни облігації, що виражається у відсотках до номіналу облігацій.

Матьюріта

- дата настання терміну погашення кредиту або облігації.

Облігації відкличні

- облігації, які розміщуються, як правило, за вищою курсовою надбавкою на користь їх власників. Для відкличних облігацій властива залежність курсової ціни від терміну погашення: чим ближче до терміну погашення, тим менша ця надбавка.

Облігації державні

- облігації десятків видів емісії з найрізноманітнішими строками і процентними строками і процентними ставками, що випускаються державними органами з метою мобілізації фінансових ресурсів для потреб держави.

Облігації з нульовим купоном (зеро-купон)

- облігації, які на первинному ринку реалізуються з дисконтом, активно користуються на вторинному ринку зі скороченням розміру дисконту в міру наближення строку погашення. Фактична сплата відсотків за дисконтованими облігаціями відбувається на вторинному ринку внаслідок більш високої викупної ціни.

Облігації заставні

- облігації, що забезпечені нерухомістю. Для емітента їх розміщення не створює проблем, але формує ризики для заставлених активів.

Облігації із змінюваним терміном заборгованості

- облігації, що емітуються на умовах можливого скорочення терміну заборгованості з метою полегшення первинного розміщення або "поновлення фінансування".

Облігації конвертовувані

- облігації, що у вказаний термін обмінюються на акції того ж емітента або на новий випуск його облігацій.

Облігації корпоративні

- облігації, емітентом яких виступають великі промислові і торгівельні корпорації, міжнародні економічні організації з метою мобілізації фінансових ресурсів. Їх купують кредитно-фінансові установи,інвестиційні банки, страхові компанії, пенсійні фонди тощо.

Облігації муніципальні

- облігації, які випускаються місцевими органами влади і визначаються вищою дохідністю від інших видів облігацій. Виділяють:

1) облігації з повним зобов'язанням;

2) облігації, забезпечені доходом від певного об'єкту;

3) облігації, які забезпечені спеціальним податком;

4) облігації державних органів для фінансування житлового будівництва;

5) промислові облігації;

6) доларові облігації.

Облігації орендні

- облігації, які викуповуються повністю одночасно на встановлену дату.

Облігації прибуткові

- облігації емітента, що містять його зобовязання сплачувати відсотки тільки за наявністю прибутку. Дані виплати можуть носити кумулятивний характер, тобто несплачені відсотки нагромаджуються і підлягають сплаті в наступні роки.

Облігації, що приймають участь у прибутках

- облігації, які дають право інвесторові на привласнення не лише фіксованого відсотка, а й на визначену частину у прибутках емітента.

Облігаційна позика

- метод мобілізації фінансових ресурсів шляхом випуску боргових зобов'язань у формі облігацій.

Облігація

- цінний папір на пред'явника, боргове зобовязання, за яким кредитор отримує дохід, що сплачується йому у формі виграшу або шляхом оплати купонів.

Рентні облігації

- облігації, які не передбачають наявності кінцевого терміну погашення.

Сері альні облігації

- облігації, умовами випуску яких передбачена щорічна виплата частини боргу за тиражем і відповідне скорочення відсоткових платежів.

Ціна облігації викупна

- ціна, за якою емітент викуповує облігацію після збігу терміну позики.

Практична робота

1

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

а

в

в

а

г

в

в

б

а

в

в

в

2. На ринку цінних паперів підприємство А пропонує облігації з номінальною вартістю по 10 тис. грн. на термін 2 роки із скидкою 10% від номіналу. Щомісячні виплати процентів складають 3% сплаченої частки облігації. Визначте щорічну дохідність облігації.

10 тис. х 0,1 = 1000 – сума скидки

10000 – 1000 = 9000 грн. – сума, яку сплатили за облігації


 
 

Цікаве

Загрузка...