WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Менеджмент банківських пасивів - Курсова робота

Менеджмент банківських пасивів - Курсова робота

Таблиця 3.3. Аналіз власного капіталу КБ "Приватбанк", тис. грн

Найменування статті

2004

%

2005

%

2006

%

2007

%

2008

%

Відхилення

абсолютне

Відносне,%

1

Статутний капітал

917 917

62,63

1 130 000

49,73

2 082 000

63,32

2 713 250

50,35

5 684 882

69,36

4 777 965

519,3

2

Резерви й інші фонди банку

133 839

9,13

284 000

12,50

308 155

9,37

333 665

6, 19

409 820

5,00

275 981

206,2

3.

Резерви переоцінки, у т. ч.:

237 540

16,21

354 301

15,59

353 997

10,77

289 072

5,36

237 533

2,90

7

-0,01

Резерви переоцінки необоротних активів

237 540

16,21

354 301

15,59

353 997

10,77

289 072

5,36

190 190

2,32

-47 350

-19,9

4.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

11 506

0,78

28 388

1,25

37 895

1,15

518 758

9,63

571 672

6,98

560 166

4 868,5

5

Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження

164 842

11,25

475 655

20,93

506 208

15,39

1 534 162

28,47

1291776

15,76

1 126 934

683,6

6.

Усього власного капіталу

1 465 644

100,0

2 272 344

100,0

3 288 255

100,0

5 388 907

100,00

8 195 683

100,0

6 730 039

459,2

7

Усього пасивів

14 713 569

9,96

22 058 095

10,30

33 777 212

9,74

56 211 406

9,59

80 165 465

10,22

65 451 896

444,8

Розділ 4. Шляхи удосконалення менеджменту пасивів

Підсумовуючи наведений матеріал, можна вивести рекомендації щодо сприяння удосконалення менеджменту пасивів банку.

По-перше, банку з хитким положенням можна порадити поліпшити організаційну структуру банку, тобто приділити увагу розвитку менеджменту, зокрема, створити, наприклад, службу внутрішнього аудиту, що дозволило б знизити зловживання усередині банку.

По-друге, банку необхідно оцінювати ліквідність балансу шляхом принаймні щонедільного розрахунку коефіцієнтів ліквідності. У процесі аналізу балансу на ліквідність можуть бути виявлені відхилення убік як зниження мінімально припустимих значень, так і їхній суттєвого перевищення. У першому випадку комерційним банкам потрібно в місячний термін привести показники ліквідності у відповідність з нормативними значеннями. Це можливо за рахунок скорочення насамперед міжбанківських кредитів, кредиторської заборгованості й інших видів залучених ресурсів, а також за рахунок збільшення власних засобів банку.

З іншого боку, для комерційного банку загальною основою ліквідності виступає забезпечення прибутковості виконуваних операцій. Таким чином, якщо фактичне значення основного нормативного коефіцієнта ліквідності виявляється набагато більше, ніж установлене мінімально припустиме, то діяльність такого банку буде негативно оцінюватися його пайовиками, з погляду невикористаних можливостей, для одержання прибутку.

У той же час особливості його роботи банку як установи, що засновує свою діяльність на використанні засобів клієнтів, диктує необхідність застосування показників ліквідності. Максимальна ліквідність досягається при максимізації залишків у касах і на кореспондентських рахунках стосовно інших активів. Але саме в цьому випадку прибуток банка мінімальний. Максимізація прибутку вимагає не збереження засобів, а їхнього використання для видачі позичок і здійснення інвестицій.

Отже, суть банківського управління ліквідністю складається в гнучкому сполучені протилежних вимог ліквідності і прибутковості. Цільова функція управління ліквідністю комерційним банком полягає в максимізації прибутку при обов'язковому дотриманні встановлюваних і обумовлених самим банком економічних нормативів.

По-третє, банк повинний визначати потребу в ліквідних засобах хоча б на короткострокову перспективу. Прогнозування цієї потреби може здійснюватися двома методами. Один з них припускає аналіз потреб у кредиті й очікуваному рівні внесків кожного з ведучих клієнтів, а інший - прогнозування об'єму позичок і внесків.

У вирішенні цієї задачі допоможе також попереднє вивчення господарських і фінансових умов на місцевому ринку, специфіки клієнтури, можливостей виходу на нові ринки, а також перспективи розвитку банківських послуг, у тому числі, відкриття нових видів рахунків, проведення операцій по трасту, лізингу, факторингу і т.д. Причому, крім місцевих факторів, необхідно враховувати також і загальнонаціональні. Наприклад, зміни в грошово-кредитній політиці, у законодавстві і т.д.


 
 

Цікаве

Загрузка...