WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Менеджмент банківських пасивів - Курсова робота

Менеджмент банківських пасивів - Курсова робота

Стратегія банку спрямована на подальше збільшення капіталу банку, розширення кількості й обсягів операцій.

Основні показники КБ "Приватбанк" приведені на табл.3.1

Таблиця 3.1

Основні показники діяльності КБ "ПриватБанк"

Показники

2004

2005

2006

2007

2008

Статутний фонд, тис. грн

917 917

1 130 000

2 082 000

2 713 250

5 684 882

Власний капітал, тис. грн

1 465 644

2 272 344

3 288 255

5 388 907

8 195 683

Кредитний портфель банку,

тис. грн

8 552 962

14 281 242

25 708 027

37 953 207

63 721 032

Залучені кошти,

тис. грн

12 877 190

18 834 550

28 181 534

44 231 203

66 866 981

Чистий прибуток, тис. грн

164 842

485 358

506 208

1 534 162

1 291 776

Власний капітал банку за перше півріччя 2008 року виріс до 7 млрд.642, 839 млн. грн., статутний капітал на 01 липня 2008-го склав 4 млрд.228, 25 млн. грн. За 2008 рік банк отримав прибуток у сумі 1 351 655 тис. грн., що в порівнянні з 2007р. зменшився на 182 507 тис. грн, як наслідок світової фінансової кризи, а також кризи економіки нашої країни.

КБ "ПриватБанк" здійснює свою діяльність на основі ліцензії Національного Банку України № 22 від 04.12.2001 року.

Функціонування банку забезпечує гнучка комбінована організаційна

структура управління (рис.3.2).

0100090000037400000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020906b109040000002e0118001c000000fb02ceff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000000320a2d00b70001000400b7000000670a0806201b16001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000001800000001000000c0b32300e3040000040000002d010100030000000000

Рис.3.1 Організаційна структура КБ "ПриватБанк"

КБ "ПриватБанк" дотримується стратегії розвитку, заснованої на принципах максимального задоволення потреб клієнтів, що включає систему мінімізації ризиків і націленої на одержання максимального прибутку. Ця стратегія сприяє подальшому росту банку й підвищенню його конкурентоспроможності на фінансових ринках.

Банк проводить політику пріоритетного кредитування найбільш перспективних і надійних клієнтів. Стратегічна мета КБ "ПриватБанк" - стати до 2010 року лідером по охопленню кредитами населення України і юридичних осіб, маючи показники прибутковості й надійності самі найкращі серед найбільших банків країни.

Чистий прибуток КБ "ПриватБанк", за підсумками першого півріччя 2008 року, склав 738 млн.931 тис. грн., активи - 68 млрд. 19, 205 млн. грн., зобов'язання - 60 млрд.376, 366 млн. грн. Обсяг коштів населення, розміщених в КБ "ПриватБанк" за січень-червень 2008-го, склав 31 млрд.408, 715 млн. грн., кошти юридичних осіб - 17 млрд.504, 442 млн. грн.

3.2 Аналіз формування власного капіталу КБ "ПриватБанк"

Якщо зобов'язання КБ "ПриватБанк" показати в відсотковому вираженні (табл.3.2), по відношенню до усієї кількості зобов'язань, то в структурі видно, що основну питому вагу на першому місці займають кошти клієнтів, в 2004 році вони займали 11 116 558 тис. грн, що становило 83,91% від загальної суми зобов'язань, протягом наступних двох років питома вага складала вище 80% від загальної суми зобовязань та в 2008 році за рахунок притягнення коштів: юридичних, фізичних осіб - ця цифра складала вже 57 088 455 тис. грн.

На другому місці знаходяться кошти інших банків з 1 760 632 тис. грн в 2004р. - до 9 778 526 тис. грн, що в натуральному виразі становить 8 017 млн. грн, розміщених в КБ "ПриватБанк", а на третій позиції - збільшення зобов'язань за рахунок боргових цінних паперів, емітованих банком.

Якщо прийняти до розрахунку дані з наведених таблиць, то можна побачити, що в 2004 році КБ "ПриватБанк" було залучено 11 116, 6 млн. грн коштів клієнтів, та лише 8 553, 0млн. грн. було надано кредитів, що в процентному відношенні можна показати, що лише 76,9% із суми залучених коштів клієнтів було використано для надання кредитів. Лише частина коштів, що залишилася, пішла на обов'язкове резервування в сумі 133, 8 тис. грн.

Підводячи підсумки, можна сказати, що валюта балансу зростала з однієї сторони за рахунок збільшення об'єму залучених коштів в пасиві, з іншої сторони - за рахунок росту кредитної заборгованості в активі.

Для збільшення обсягів кредитування необхідне залучення великої кількості ресурсів - депозитів, та коштів клієнтів до запитання (поточні рахунки клієнтів), а це можливе лише при ефективній роботі депозитного департаменту та департаменту по обліку операцій з клієнтами, а також ефективному управлінні менеджерів усіх рівнів, в цьому велику роль відіграє робота безпосередньо через прямий контакт з клієнтами, створення програм для зацікавленості клієнтів, але існують й інші методи, які є так би мовити двобічні сторони медалі. Прикладом цього може слугувати кредитування на вигідних умовах (8-14% річних), але лише при використанні цих грошових коштів усередині мережі КБ "ПриватБанк", окрім податкових платежів.

Збільшення боргових цінних паперів, емітованих банком з 598 тис. грн в 2004 році до 1 750 591 тис. грн в 2008 році може бути наслідком зростання облікової ставки НБУ з 9% на кінець 2004 року до 12% на кінець 2008року, збільшуючи її НБУ скорочує об'єм грошової маси в обороті, тим самим намагаючись стримати інфляцію.

Отже, зростання зобов'язань в 4 рази - з 13 247 925 тис. грн до 71 969 782 тис. грн. є наслідком ефективної роботи депозитного департаменту та департаменту обліку операцій з клієнтами.

Власний капітал та його частку в загальній структурі пасивів наведено на табл.3.3

Отже, в 2004 році статутний капітал становив 917 917 тис. грн, що становило 62,63% від загальної суми власного капіталу, а в 2005 році збільшився на 212 083 тис. грн і становив 1 130 000 тис. грн. за рахунок сплати акціонерами статутного фонду. Подальше збільшення статутного капіталу в 2006 році відбулось на 952 млн. грн., за нового випуску акцій. В 2008 році статутний капітал склав 5, 684 млрд. грн., збільшивши його від початкового року дослідження (2004) на 4,777 млрд. грн. Акціонерами було прийняте рішення про проведення нової емісії цінних паперів, і в 2008 році - внески було сплачено повністю. Таким чином, погасивши заборгованості по внескам до статутного капіталу, банком було нарощено капітальну базу. За рахунок цього відбувається постійне зростання мережі філій, відділень, та центрів обслуговування населення нашої країни. А так як йде розширення мережі - банк повністю охоплює всю країну, знаходячи постійно нових клієнтів.

Якщо банком буде й надалі збільшуватись власний капітал через збільшення статутного капіталу шляхом випуску нових акцій та за рахунок прибутку, банк буде займати не лише лідируюче місце в України, а стане напевно безумовним лідером в Україні, одним з найкращих банків (при подальшому розширенні мережі та представництв) в країних СНД.

Таблиця 3.2. Структура зобов'язань КБ "ПриватБанк"

Найменування статті

2004

%

2005

%

Відхилення до попереднього року

2006

%

Відхилення до попереднього року

2007

%

Відхилення до попереднього року

2008

%

Відхилення до 2004р

Абсол.

Відн.

Абсол.

Відн.

Абсол.

Відн.

Абсол.

Відн.

Кошти банків

1 760 632

13,29

1 852 826

9,36

92 194

5,2

3 299 444

10,82

1 446 618

78,1

6 137 611

12,08

2 838 167

86,0

9 778 526

13,59

8 017 894

455,4

Кошти клієнтів

11 116 558

83,91

16 981 724

85,83

5 865 166

52,8

24 882 090

81,61

7 900 366

46,5

38 093 592

74,95

13 211 50

53,1

57 088 45

79,32

45 971 897

413,5

Ощадні сертифікати, емітовані банком

6 538

0,05

3 653

0,02

-2 885

-44,1

3 435

0,01

-218

-6,0

3 439

0,01

4

0,1

4 006

0,01

- 2 532

-38,7

Боргові цінні папери, емітовані банком

598

0,004

310 601

1,57

310 003

51 40,0

807 512

2,65

496 911

160,0

2 928 761

5,76

2 121 249

362,7

1 750 591

2,43

1 749 993

292 641

Витрати до сплати

128 088

0,97

223 573

1,13

95 485

74,5

348 660

1,14

125 087

55,9

853 526

1,68

504 866

144,8

1 472 953

2,05

1 344 865

1 049,6

Відстрочені податкові зобов'язання

42 187

0,32

120 490

0,61

78 303

185,6

81 327

0,27

-39 163

-32,5

35 788

0,07

- 45 539

-56,0

39 640

0,05

-2 547

-6,0

Інші зобов'язання

193 324

1,46

292 884

1,48

99 560

51,5

1 066 489

3,50

773 605

264,1

2 769 782

5,45

1 703 293

159,7

1 835 611

2,55

1 642 287

849,5

Усього зобов'язань

13 247 925

100,0

19 785 751

100,0

6 537 826

49,3

30 488 957

100,0

10 703 20

54,1

50 822 499

100,0

20 333 54

66,7

71 969 78

100,0

58 721 857

443,3


 
 

Цікаве

Загрузка...