WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні операції Хоум Кредит Банку - Курсова робота

Кредитні операції Хоум Кредит Банку - Курсова робота

Кредит може бути наданий, як шляхом видачі готівкою, так і по перерахуванню на рахунок, зазначений Позичальником, у т.ч. на його поточний рахунок, якщо це не суперечить чинному законодавству України. Кредит може бути наданий разовим платежем або у вигляді кредитної лінії, поновлюваної кредитної лінії. Поновлювана кредитна лінія є привілейованим видом кредиту й надається тільки Клієнтам, які мають гарну кредитну історію й стійке фінансове становище, а також забезпеченої ліквідною заставою.

Технології споживчого кредитування:

− Надання кредитів фізичним особам на покупку нерухомості на вторинному ринку;

− Надання кредитів фізичним особам на покупку нових автомобілів;

− Надання кредитів фізичним особам на покупку б/у автомобілів;

− Надання кредитів фізичним особам на придбання товарів тривалого користування й побутової техніки;

− Надання кредитів фізичним особам на придбання стаціонарно встановлюваних товарів тривалого користування;

− Технологія "Подієве кредитування";

− Кредитування громадян, що виїжджають за рубіж на заробітки;

− Кредитування фізичних осіб під забезпечення коштів на депозитному рахунку (депозитному сертифікаті);

− Кредитування під поручництво фізичних осіб;

− Кредитування під поручництво юридичних осіб.

Департамент Павлоградської філії ХК Банк концентрує свою увагу на таких видах кредитування:

− авто в кредит;

− житло в кредит;

− розстрочка (товат в кредит);

− та "гроші в кредит".

Розглядаючи динаміку кредитування Павлоградської філії ХК Банк згідно програми "Авто в кредит" за 2005- І кв. 2008рр., динаміка якої змальована на рисунку 2.2, треба зауважити, що у 2007р. спостерігається зменшення кількості кредитів цього сектору.

Рисунок 2.2. Динаміка кредитування Павлоградської філії ХК Банку згідно програми "Авто в кредит" за 2005- І кв. 2008рр.

Це пов'язано з тим, що у 2007р. банки-конкуренти значно знизили свої відсоткові ставки по авто в кредит. Так наприклад у 2007 році процентна ставка по кредитуванню авто в банку "Аваль" становила 16 відсотків річних, а у "Надра" банку 20 відсотків., тоді як процентна ставку в ХК Банк становила 24%. Але ХК Банк завжди стрімко йде в перед. Лише у першому кварталі 2008р. показники кредитування авто збільшилися на 29%. ХК Банк знизив свою відсоткову ставку, запропонував вперше клієнту кредитування б/у автомобілів, а також розпочав розпродаж авто марки ВАЗ з майданів банку. І це ще не все, строки кредитування на купівлю авто виробництва СНД та вітчизняного виросли до 6 років, кредитування ж імпортних автомобілів тепер можливе до 7 років. Це викликало неабиякий інтерес з боку "споживачів кредитних послуг". ХК Банк постійно доводить своїм клієнтам, що він є найкращим.

Приблизно така ж тенденція спостерігається і по кредитуванню житла. ХК Банк к постійно удосконалює свої програми, зараз формуються так звані іпотечні центри. Їх ціль та мета швидко та якісно задовольнити потреби клієнта.

Щодо кредитування по програмі "товари у розстрочку", то на сьогоднішній день кількість кредитів оформлених згідно цієї технології, значно перевищує всі інші разом узяті. Населення Павлоградського регіону має середній заробіток, і тому не кожен може собі дозволити придбання авто чи житла у кредит. Динаміка споживчих кредитів зображена на рисунку 2.3.

Рисунок 2.3.- Динаміка споживчих кредитів за 2005- І кв.2008 років.

Павлоградська філія ХК Банк співпрацює з такими великими торгівельними комплексами та магазинами як "Олімпія", "Пінфок", "Мобільний світ". У ХК Банк найнижчі відсоткові ставки, розвинута єквайрінгова мережа. Є такий унікальний продукт, як кредитні картки на купівлю товару у розстрочку. Кількість випущених кредитних карток у 2004 році становила 50 000 карток.

Висновок

Філія "ХК Банк в м. Павлоград Дніпропетровської області "є відокремленим структурним підрозділом ЗАТ "ХК Банк" (далі-Банк),створеним відповідно до спільного рішення Спостережної Ради та Правління ХК Банку (закрите акціонерне товариство) від 23 травня 2002 року. Філія не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені Банку та в межах повноважень, наданих їй Банком, підпорядковується Правлінню та Голові Правління Банку. Філія діє на підставі Положення про філію та письмового Дозволу на виконання банківських та інших операцій, наданих Банком. У своїй діяльності керується Законом України "Про банки і банківську діяльність", іншими законами України, Постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом та іншими нормативними документами Банку.

Основними завданнями Філії є: здійснення на договірних засадах обслуговування юридичних та фізичних осіб; забезпечення мобілізації і раціонального розміщення фінансових ресурсів у регіоні для задоволення потреб Клієнтів та досягнення позитивних результатів комерційної діяльності Банку і Філії; сприяння розвитку та зміцненню матеріально-технічної бази Філії та її підвідомчих структур, вирішення питань соціально-побутового забезпечення працюючого персоналу.

Філія здійснює такі банківські та інші операції: приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, в частині розміщення залучених коштів в національній валюті (надання кредитів) на умовах, визначених Банком; лізинг; випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів, в частині купівлі, продажу обслуговування чеків, обслуговування векселів та інших оборотних платіжних інструментів; випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій; операції з валютними цінностями:

а)неторговельні операції з валютними цінностями,

б)ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України,

в)залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, в частині залучення депозитів та надання кредитів в іноземній валюті на валютному ринку України на умовах, визначених Банком,

г)операції з банківськими металами на валютному ринку України, в частині купівлі та продажу банківських металів юридичними та фізичними особами; організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; перевезення валютних цінностей та інкасація коштів, в частині перевезення валютних цінностей; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

Письмовий дозвіл на здійснення операцій Філією виписується на підставі рішення Спостережної Ради та Правління Банку на бланку Банку, підписується Головою Правління або його заступником і засвідчується відбитком печатки Банку.

Таким чином, після проходження практики я оволодів первинними навичками оцінної діяльності; навчився самостійно виконувати елементи оцінної роботи; здобув навички практичної діяльності.

Список джерел

 1. Правовстановлюючі документи філії "ХК Банк".

 2. Мороз А.Н. "Основы банковского дела". Киев 1994г.

 3. Банковское дело: Учебник Под ред. проф. Колесникова В. И., проф. Кроливецкой Л. П. М.: Финансы и статистика, 1995. - 480с.

 4. " Банковское дело" Бабичевская Ю.А., Москва - 1994г.

 5. Система в Украине в 1996г. "Бизнес" 1994г. 04.03.

 6. Кризові явища в банківської системи України 1996г. №9 стр.

 7. "Банки Украины": " "Экономика и политика", "Банковское дело" - 1996г. №4

 8. "Кодекс банковской этики" - статья "Киевские ведомости" 1996г.

 9. Нуреев Р. М. Деньги, банки денежно-кредитная система: Учебное пособие. М.: 1995г.

 10. "Дж. Доллан "Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика". М. 1994 г.

 11. Основні тези Комплексної програми розвитку банківської системи України на 2003 - 2005 роки

 12. Банківська справа. Навчальний посібник.// За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001 р.

 13. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 169с.

 14. Ющенко В. "Банковская система Украины в рыночной экономике" //"Экономика Украины" № 3 1994 г.


 
 

Цікаве

Загрузка...