WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні операції Хоум Кредит Банку - Курсова робота

Кредитні операції Хоум Кредит Банку - Курсова робота

− ризик-менеджмент;

− управління капіталом.

Home Credit Group є частиною PPF Group, що заснованою в 1991 році і займається страхуванням і споживчим кредитуванням, а також що надає комплексні послуги з управління активами. За 18 років своєї діяльності PPF Group стала провідним міжнародним фінансовим інвестором, керівником активами об'ємом близько 10,7 млрд. Євро на кінець 2008 років. Акціонери PPF - найбагатший громадянин Чехії, засновник і мажоритарний акціонер холдингової компанії PPF Group N. V., Петер Келлнер (йому належить 94,36% акцій), Іржі Шмейц (5%) і Ладіслав Бартонічек (0,64%).

Стратегічна мета Банку – функціонування надійного, універсального фінансового інституту, що надає повний комплекс сучасних банківських послуг юридичним і фізичним особам незалежно від їх державної належності та форм власності. Головним завданням Банку є перерозподіл грошових ресурсів шляхом акумулювання та ефективного використання коштів, майна, ноу-хау, об'єктів інтелектуальної власності, підвищення якості та збільшення обсягів надання банківських послуг, створення сприятливих умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника.

Основною перспективою розвитку Банку на найближчий час є збільшення обсягів надання банківських послуг, реорганізація регіональної мережі пропорційно територіальній присутності Банку, створення більш привабливих для клієнтів банківських продуктів, підвищення продуктивності співробітників.

Досягнення цієї мети планується за рахунок як інтенсивного розширення клієнтської бази, так і збільшення залучення існуючих клієнтів до користування банківськими продуктами за рахунок розвитку кросс-продажів, надання існуючим клієнтам більш привабливих умов співпраці. Водночас, здійснюється зменшення витрат на обслуговування клієнта – оптимізується штат та посадові обов'язки співробітників; запроваджується нова, більш ефективна, система мотивації персоналу; скорочується час обслуговування за рахунок підвищення продуктивності праці та автоматизації процесів обслуговування клієнтів.

Згідно з банківською ліцензією та письмовим дозволом ЗАТ "ХК БАНК" має право на здійснення наступних банківських операцій:

 1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 2. Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 3. Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 4. Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 5. Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

 6. Лізинг;

 7. Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 8. Випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 9. Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 10. Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;

 11. Операції з валютними цінностями:

 12. Емісія власних цінних паперів;

 13. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

 14. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

 15. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

 16. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені;

 17. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

 18. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Цінності Home Credit Group:

− високі стандарти ділової етики з Клієнтами, партнерами по бізнесу, співробітниками, інвесторами і акціонерами;

− відповідальність прозорість, діяльність, відповідна чинному законодавству;

− використання прийнятих на міжнародному рівні стандартів ведення бізнесу;

− Пошана до традицій і культури країн, в яких ми працюємо.

Голова Правління Home Credit Bank - Ірина Молчанова, яка:

− В 1994г. працювала головним економістом в Акціонерному страховому суспільстві "Придніпров'я".

− З 1994г. по 2000г. працювала в АКБ "Югтокобанк" в Управлінні кредитних рисок, економічного аналізу і коштовних паперів, Управлінні фінансів і бухгалтерського обліку, в службі внутрішнього аудиту.

− У 2000-2002г.г. працювала в ДФ АКИБ "Укрсиббанк", на посаді начальника відділу фінансового аналізу і планерування.

− з 2002г. у ЗАТ "Агробанк" очолювала Управління внутрішнього аудиту, працювала заступником Голови правління.

− досягла значних результатів в напрямах розвитку корпоративного і індивідуального бізнесів, впровадження нових банківських продуктів, зміцнення методологічної бази, комплексного розвитку банківської мережі і забезпечення фінансової стабільності банку.

− дипломований економіст, з досвідом роботи, у тому числі на керівних посадах, в провідних фінансових організаціях України, включаючи страховий бізнес і банківську діяльність. Досвід роботи в банківській сфері більше 14 років.

Розділ 2. Аналіз кредитних операцій фізичних осіб

Протягом 2008 року банк збільшив обсяги кредитних вкладень з 16095857 тис. грн. у 2007 році до 28767500 тис. грн. у 2008 році, тобто на 12671643 тис. грн. або на 78,7%, що спричинило зростання загальних активів з 22055584 тис. грн. у 2007 році до 33777212 тис. грн. у 2008 році, тобто на 11721628 тис. грн. або на 53,1%.

Обсяги кредитних вкладень у 2008 році зросли з 16095857 тис. грн. до 28767500 тис. грн. або на 12671643 тис. грн., обсяги прострочених кредитів зменшилися з 393991 тис. грн. до 174114 тис. грн., або на 1,84% у структурі кредитного портфеля.

Аналіз структури проблемних кредитів (табл. 2.1) свідчить, що серед кредитних вкладень споживчі кредити протягом 2006-2008 років склали 31,6%, 39,5% і 40,2% відповідно, тобто зросли станом на 01.01.2008 року в 1,27 рази. Питома вага проблемних споживчих кредитів протягом 2006-2008 року знизилась з 40,5% у 2005 році до 7,5% у 2008 році, це відбулося за рахунок збільшення обсягу кредитних вкладень та зменшення обсягу проблемних споживчих кредитів.

Таблиця 2.1

Аналіз структури проблемних кредитів головного відділення "ХК Банку" за 2006-2008 рр.

Показник

Роки

Індекси зростання

2006

2007

2008

2007

2008

Загаль-ний

Кредитні вкладення, всього, тис. грн.

9819300

16095857

28767500

1,64

1,78

2,93

в т.ч. споживчі кредити, тис. грн.

3103118

6356621

11564165

2,05

1,82

3,73

питома вага споживчих кредитів у кредитних вкладеннях, %

31,6

39,5

40,2

1,25

1,02

1,27

Проблемні кредити всього, тис. грн.

488422

393991

502126

0,81

1,27

1,03

в т.ч. проблемні споживчі кредити, тис. грн.

197633

63932

37555

0,32

0,59

0,19

питома вага споживчих кредитів у проблемних кредитах, %

40,5

16,2

7,5

0,4

0,46

0,18

Різновиди споживчих кредитів, які пропонує ЗАТ "ХК Банк":

1. Програма споживчого кредитування „Товар – розстрочка".

Ціль: надається для придбання послуг і товарів широкого вжитку.

Строк: 6, 12, 18, 24 місяця.

Відсоткова ставка: мінімальна ставка 27% річних (без комісійних), 15% при умові сплати позичальником комісійних.

Валюта: гривня.

Страхування: страхуванню підлягає заставне майно, фінансові ризики неповернення кредиту.

Максимальний розмір кредиту: 50000 грн., при умові сплати позичальником 10% від вартості товару чи послуги, банк виплачує 90% вартості.

Забезпечення кредиту: страхування фінансового ризику неповернення платежу.

Погашення кредиту: щомісячне виплата частини тіла кредиту та відсотків.


 
 

Цікаве

Загрузка...