WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

Згідно додатку, АКБ "ТАС-Комерцбанк" у 2001 році не був лідером серед обраних банків і займав 3-5-ті місця. У 2002 році ситуація змінилася: АКБ "ТАС-Комерцбанк" майже за всіма показниками посідав середнє третє місце, а за розміром інвестиційного портфеля навіть був лідером серед обраних банків.

Таким чином, за результатами аналізу можна зробити висновок, що за 2001-2002 роки АКБ "ТАС-Комерцбанк" нарощував свої дорогі ресурси, розміщуючи їх в доходні активи. Найбільшу питому вагу в доходах банку мають процентні їх види, а у витратах – інші небанківські витрати, що є типовим для діяльності банківської установи. Також, АКБ "ТАС-Комерцбанк" виконує всі економічні нормативи і подекуди навіть їх перевищує. Порівняльний аналіз показав, що АКБ "ТАС-Комерцбанк" не є лідером у своїй групі, але неухильно піднімається вгору за рейтингом НБУ у групі „Середні банки".

Згідно мети дослідження проаналізуємо кредитний портфель АКБ "ТАС-Комерцбанк".

2.2 Аналіз кредитного портфеля АКБ "ТАС-Комерцбанк"

З метою визначення ефективності кредитного механізму АКБ "ТАС-Комерцбанк", на нашу думку, необхідно проаналізувати кредитний портфель банку. Так, протягом 2002 року банк чітко дотримував усіх вимог Національного банку України, що стосуються нормативів кредитного ризику.

Загальна сума кредитів і гарантій, наданих суб'єктам господарської діяльності, за станом на 1 січня 2003 року склала 172,4 млн. грн. Зростання валютних і гривневих кредитів склало 2,2 і 1,8 рази відповідно.

Питома вага сумнівних і безнадійних кредитів у загальному обсязі кредитів, виданих суб'єктам господарської діяльності, склала всього 0,3%, що є дуже позитивним моментом для діяльності банку.

Галузева структура кредитного портфеля на начало 2003 року виглядала в такий спосіб (рис. 2.2):

36,63 % — кредити промисловим підприємствам;

35,71 % — кредити підприємствам торгівлі і суспільного харчування;

7,96 % — кредити недержавним навчальним закладам;

19,7% — кредити підприємствам інших галузей економіки (у т.ч. підприємствам агропромислового комплексу).

Рис. 2.2. Галузева структура кредитів суб'єктам господарювання, станом на 01.01.2003 р.

На ринок були виведені овердрафти в іноземній валюті і факторингове обслуговування.

Структура кредитів, наданих юридичним особам, зображена на діаграмі рисунку 2.3, свідчіть про поганий розвиток сектору мікрокредитування, цей сектор дуже швидко розвивається, але в АКБ "ТАС-Комерцбанк він не знайшов відображення.

Рис. 2.3 Структура кредитів, наданих юридичним особам, за станом на 01.01.2003, млн. грн.

Питома вага овердрафтів не велика, менш 7%, але завдяки цьому показник високоліквідних активів має дуже добрий результат.

Як видно з діаграми 2.4, значний ріст кредитів наданих фізичним особам має активну динаміку. Ця динаміка спостерігається завдяки тому, що банк домігся успіхів на одному з найбільш перспективних сегментів українського ринку банківських послуг – у кредитуванні громадян під заставу нерухомого майна. Привабливість цього виду операцій полягає не тільки у швидкому росту обсягів кредитування, але й у можливості забезпечувати належну якість кредитного портфеля: повернення наданих кредитів забезпечується заставою високоліквідних об'єктів нерухомості.

Рис.2.4 Динаміка сукупного портфеля кредитів виданих фізичним особам у 2002 році, млн грн.

Як видно з рисунку 2.4, портфель кредитів фізичним особам постійно зростає у 2003 році. Така стійка тенденція підтверджується лінією тренду, що побудована за лінійним методом і має рівень достовірності апроксимації близький до 1 (0,9563). Можна зробити висновок, що у в подальшому АКБ "ТАС-Комерцбанк" нарощуватиме кредити фізичним особам.

Таким чином, АКБ "ТАС-Комерцбанк" постійно нарощує свій кредитний портфель за рахунок як кредитів юридичним, так і фізичним особам. Протягом 2002 року банк чітко дотримував усіх вимог Національного банку України, що стосуються нормативів кредитного ризику. Загальна сума кредитів і гарантій, наданих суб'єктам господарської діяльності, за станом на 1 січня 2003 року склала 172,4 млн. грн. Зростання валютних і гривневих кредитів склало 2,2 і 1,8 рази відповідно. Питома вага сумнівних і безнадійних кредитів склала лише 0,3%.

В галузевій структурі кредитів СПД на початок 2003 року переважали кредити промисловим підприємствам. Структура кредитів, наданих юридичним особам, свідчіть про значний розвиток комерційного кредитування та поганий розвиток сектору мікрокредитування, цей сектор в АКБ "ТАС-Комерцбанк не знайшов достатнього відображення.

Портфель кредитів фізичним особам постійно зростає у 2003 році. Така стійка тенденція підтверджується Трендовим аналізом і тому можна зробити висновок, що у в подальшому АКБ "ТАС-Комерцбанк" нарощуватиме кредити фізичним особам

Початок 2003 року ознаменувалося відкриттям двох київських філій АКБ "ТАС-Комерцбанк": Софіївської і Лівобережної, тому прослідкуємо реалізацію кредитного механізму на прикладі СФ АКБ "ТАС-Комерцбанк". На нашу думку, проведення загального аналізу діяльності філії не є раціональним, так як, дана банківська установа працює на банківському ринку менше року і тільки починає розгортати свою діяльність.

2.3 Реалізація механізму кредитування в Софіївській філії АКБ "ТАС-Комерцбанк"

Розглянемо механізм кредитування на прикладі надання кредиту юридичній особі ПП"Талант-Торг". Найважливіше завдання при розгляді заявки на кредит це оцінка фінансового стану позичальника..

Приватне підприємство "Талант-Торг" звернулося до банку для розгляду питання на отримання кредиту-овердрафт. В заяві позичальник вказав, що йому необхідно сума кредиту в розмірі 300 000 гривень, для поповнення обігових коштів, період кредитування – 1рік.

Оцінку фінансового стану підприємства банк проводить за два звітних періоди станом на 01.10.02-01.01.03 року. Для аналізу використовуються офіційна бухгалтерська звітність, статистична звітність, а також дані внутрішньої звітності підприємства. Основною звітньою формою при аналізі фінансового стану "Талант-Торг" є баланси за два звітні періоди, які наведені у додатку К1.

Попередню оцінку фінансового стану позичальника зробимо на основі приведеного вище балансу підприємства. Потрібно відмітити, що дане приватне підприємство на початку звітнього періоду станом на 01.10.02 мало в своєму розпорядженні фінансових ресурсів на загальну суму 14 277,9 тис.грн., в тому числі 554,5 тис.грн. або 4% складав власний капітал підприємства. На кінець звітнього періоду станом на 01.01.03 підприємство зменшило свої фінансові ресурси на 442,8 тис.грн., що складають 13 835,1 тис.грн., але власний капітал збільшився на 288,8 тис.грн і складав 843,3 тис.грн. або 6,1%. Для одержання загальної оцінки динаміки фінансового стану потрібно порівняти зміни валюти балансу із змінами фінансових результатів господарської діяльності підприємства, для цього нам необхідно розглянути форму 2 "Звіт про фінансові результати" додатка К2. Виходячи з показників темпу приросту валюти балансу та виручки від реалізації, розрахуємо коефіцієнти росту валюти балансу і коефіцієнт виручки від реалізації продукції.

КБ =

З даного прикладу ми бачимо, що показник росту валюти балансу зменшився на 3,1% .

Кv =

Збільшення обсягів виручки від реалізації продукції, характеризує про покращення використання засобів на підприємстві.

При здійсненні аналізу структури активів підприємства "Талант-Торг" кредитний аналітик, досліджує такі питання:

  • які відбулися зміни в структурі активів;

  • яке співвідношення важкореалізованих активів до загальної суми активів;

  • рентабельність майна підприємства.

Банк аналізує I і II розділ активу балансу. Дані про вартість майна станом на 01.01.03 порівнюють з вартістю майна станом на 01.10.02 звітнього періоду, потім визначають відхилення в сумі і в процентах до валюти балансу (табл.2.3). Дані таблиці показують, що активи підприємства на кінець звітнього періоду станом на 01.01.03 р., порівнюючи їх із попереднім періодом 01.10.02р., зменшилися на 442,8 тис.грн. При цьому відбулося зменшення основних засобів в структурі необоротних активів на 13 тис.грн. або 0,05%, а також зменшення відстрочених податкових активів на 4,9 тис.грн. або 0,02%, що і призвело до зменшення необоротних активів на 21,8 тис.грн. або 0,1%.

Аналізуючи оборотні активи підприємства ми бачимо, що вони зменшились на 421 тис.грн. або 0,1% порівнюючи з попереднім періодом, але якщо проаналізувати ці відхилення по статтям балансу то ми побачимо, що підприємство збільшило свої виробничі запаси на 11,7 тис.грн. або 0,13%, що виступає одним із позитивних моментів, а також зменшило дебіторську заборгованість на 483 тис.грн.

Таблиця 2.3

Аналіз структури активів ПП"Талант-Торг"

Показники

На 01.10.02

На 01.01.03

Відхилення

В тис.

грн.

В % до валюти балансу

В тис.

грн.

В % до валюти балансу

В тис.

грн.

В % до валюти балансу

Необоротні активи

1. Основні засоби

205,7

1,44

192,7

1,39

-13

-0,05

2. Відстрочені податкові активи

44,7

0,31

39,8

0,29

-4,9

-0,02

3. Інші необоротні активи

3,9

0,03

-

-

-3,9

-0,03

Усього за разділом 1

254,3

1,78

232,5

1,68

-21,8

-0,1

2. Оборотні активи

2.1. Виробничі запаси

233,5

1,64

245,2

1,77

11,7

0,13

2.2. Товари

2810,6

19,7

2809,1

20,3

-1,5

0,6

3. Векселі одержані

63,3

0,44

-

-

-63,3

-0,44

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

4.1. Чиста реалізаційна вартість

10 909,3

76,4

10487,7

75,8

-421,6

-0,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

5.1.З бюджетом

1,8

0,01

1,8

0,01

-

-

5.2. Із внутрішніх розрахунків

-

-

2,3

0,02

2,3

0,02

6.Інша поточна дебіторська заборгованість

0,4

0,003

-

-

-0,4

-0,003

Грошові кошти та їх еквіваленти:

7.1. в національній валюті

-

-

50,1

0,36

50,1

0,36

7.2. в іноземній валюті

0,3

0,002

2

0,01

1,7

0,008

Усього за розділом 2

14019,2

98,2

13598,2

98,3

-421

0,1

Баланс

14277,9

100

13835,1

100

-4428

-


 
 

Цікаве

Загрузка...